Navigácia

Voľné pracovné miesta

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM  MIESTE

 

 ZŠ Tulipánová 1, Nitra  prijme zamestnanca na pozíciu "Školník".

Úväzok: 100%
Dátum nástupu: 1.7.2021 /prípadne dohodou/

 

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní

-čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do
zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:
zručnosť v základných údržbárskych prácach, kosení a údržbe areálu, pracovitosť, prax vítaná

Požiadavky na vzdelanie: stredné odborné vzdelanie

Platové podmienky:
Základná zložka mzdy :V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme


 

Požadované doklady zaslať poštou alebo mailom do 31.5.2021 alebo osobne.

Termín výberového konania: 8.6.2021

Adresa:
Základná škola Tulipánová 1, 949 01 Nitra

E-mail: riaditel@zstulipanova.sk
tel.: 037/7417 106 , 0904 428 516

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria