Navigácia

Voľné pracovné miesta

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – nemecký jazyk, matematika

 • Úväzok:              100 %
 • Dátum nástupu:  10.2.2020
 • Požiadavky:        Voľné miesto

  a) názov a adresa zamestnávateľa:

  Základná škola, Tulipánová 1, Nitra

  príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov:

  učiteľ/ka - pre nižšie stredné vzdelávanie
  - predmety nemecký jazyk, matematika (príp.  nemecký jazyk s inou kombináciou predmetov)

  b) kvalifikačné predpoklady:

  • v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  c) platové podmienky:

  • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  d) zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria