Navigácia

Testovanie 9

Pokyny k testovaniu T9 v šk. roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) mimoriadne ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
    Tulipánová 1
    949 01 Nitra
    Slovenká republika

  • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria