Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Piatok 22. 1. 2021

Konzultačné hodiny

Vážení rodičia,

v  školskom roku 2019/2020 sme pre lepšiu komunikáciu zaviedli konzultačné hodiny pedagógov. Konzultačné hodiny sú určené pre rodičov na konzultáciu ohľadom výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov.

Zároveň Vás žiadame, aby ste učiteľov nerušili mimo stanovených hodín.

 

Mapa

Počet návštev: 3996378

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Novinky

 • Deti a žiaci sa od pondelka 25. 1. 2021 do škôl stále nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Situácia bude prehodnotená opäť budúci týždeň, potvrdilo MŠVVaŠ.

 • Milí rodičia. EDUpoint Nitra v spolupráci s Mestom Nitra a Nadáciou Pontis aj tento rok plánuje organizovať webináre/workshopy a konferencie nielen pre učiteľov ale aj pre rodičov.

  Na 27.1. 20201 sme práve pre rodičov pripravili webinár, v ktorom sa okrem iného dozvedia ako podporiť svoje dieťa s ADHD a pomôcť mu napredovať nielen v škole. Ak máte záujem, alebo ste zvedaví, práve pre Vás by mohol byť webinár užitočný. Na nižšie uvedenom odkaze nájdete bližšie informácie a registračný link.

  https://fb.me/e/2CsYF20AD

 • Aj v dobe „pandemických“ opatrení, aj počas doby zavretých škôl, aj počas doby dištančného vzdelávania, je socializácia našich detí a udržiavanie aj rovesníckych vzťahov dôležitým aspektom ich psycho-sociálneho vývinu.

  Virtuálny svet ponúka viacero možnosti, no nesie so sebou aj množstvo rizík. Preto by množstvo času ako aj online aktivity detí mali podliehať rodičovskej kontrole (viac napr. v článku „Deti na nete“, nájdete v sekcii psychológa ZŠ).

  Naša škola Vám v tejto dobe ponúka aj online skupinové stretnutia triednych kolektívov. Za účasti školského psychológa majú žiaci spoločne možnosť „pokecať si“ (o všetkom, čo počas online vyučovacích hodín nie je umožnené), odreagovať sa, zdieľať spoločne trávené dni doma a budovať či udržiavať dôležitú roviny sociálnych vzťahov.

 • Žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia (ani 1. stupeň). Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz, informovalo MŠVVŠ SR. Naďalej pokračuje možnosť ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry za rovnakých podmienok ako doteraz (negatívny test oboch rodičov, vyhlásenie o bezinfekčnosti, zaplatený poplatok za ŠKD a potvrdenie od zamestnávateľa). Situácia bude opäť prehodnotená na budúci týždeň.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria