Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Nedeľa 29. 5. 2022

Mapa

Počet návštev: 5213670

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Školská psychologička

PhDr. I. Chudík-Malá

Pondelok    

7:30 - 15:00

Utorok   

    

7:30 - 15:00

Špeciálna pedagogička

PaedDr. D. Ivanová

Po tel. dohovore

0907 737 571

Špeciálna pedagogička

Mgr. R. Zimmermannová

Pondelok  

7:30 - 14:00

Novinky

 • Ako to funguje na súdnom pojednávaní? Aké sú úlohy jednotlivých účastníkov súdneho konania? A ako sa efektívne obhajovať?

  Občianska náuka nás pripravuje na plnohodnotný občiansky život a odpovedá aj na tieto otázky. Tieto zložitejšie témy sme sa rozhodli učiť tým, že sme si vyskúšali jednotlivé roly a zahrali si konkrétny občiansko- právny spor. O tom, že sa naši ôsmaci naozaj hodnoverne vžili do svojich úloh, sa presvedčilo prizvané vedenie školy, ako aj ostatní vyučujúci, ktorí vo viacerých žiakoch nachádzali advokátsky talent. Možno sa už niektorí žiaci rozhodli pre svoje povolanie...

 • Víťazi okresných kôl Nitrianskeho kraja sa proti sebe postavili na krásnom trávniku štadiónu FC Nitra, kam sa bežne kopačky malých školákov tak ľahko nedostanú. A možno práve vďaka tomu sa po dlhých desiatich rokoch podaril parádny triumf chlapcom a dievčatám z našej školy. Vo finálovom zápase doslova zvalcovali protihráčov z Nových Zámkov výsledkom 20:3. Krajského kola v Nitre sa zúčastnilo sedem okresných víťazných školských družstiev. Hralo v dvoch skupinách, z ktorých najlepší postúpili do semifinále. Finálový zápas sa bol pre brankára Nových Zámkov nekonečný, naši hráči strelili 20 gólov. Naši vyhrali! GRATULUJEME!!!

 • Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Dôležitý princíp programu je, že dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, chceme aby si dieťa vybralo šport, ktorý sa mu najviac páči. Na hodinách Telesnej a športovej výchovy je naším cieľom rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladieme dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami a zapájame ich, čo najviac do samotných hier, či cvičení. Naša škola sa do projektu zapojila a už má aj prvé výsledky. Viac TU.

 • Žiacky parlament v spolupráci s CVČ Domino a UKF pripravil pre žiakov veľmi prínosnú a aktuálnu prezentáciu s diskusiou na tému "Dezinformácie, hoaxy a propaganda", počas ktorej žiaci svojou aktivitou v praxi získali poznatky v oblasti kritického myslenia, racionálnej komunikácie a argumentácie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria