Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Nedeľa 9. 8. 2020

Konzultačné hodiny

Vážení rodičia,

v  školskom roku 2019/2020 sme pre lepšiu komunikáciu zaviedli konzultačné hodiny pedagógov. Konzultačné hodiny sú určené pre rodičov na konzultáciu ohľadom výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov.

Zároveň Vás žiadame, aby ste učiteľov nerušili mimo stanovených hodín.

 

Mapa

Počet návštev: 3531923

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Novinky

 • Milí rodičia! Blíži sa termín úhrady stravného pre školský rok 2020/2021. Prosíme nezabudnite uhrádzať stravu podľa tabuľky. Najbližší termín úhrady je do 20.8.2020.

  Platba za stravu je možná iba bankovým prevodom , kde treba uviesť:

  • variabilný symbol: číslo čipu
  • konšt. symbol: 0308
  • informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda /nie meno zákonného zástupcu/.
  • IBAN: SK48 5600 0000 0008 5570 8004
 • Prinášame Vám fotky zo športového kempu, ktorý prebiehal na ZŠ Tulipánová, deti sa venovali rôznym športom pod dohľadom špičkových odborníkov.

 • Kemp sa uskutoční 3.-7. augusta a nielen pre futbalistov. Všetci nadšenci akéhokoľvek športu a pohybu sú vítaní.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria