Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Nedeľa 28. 11. 2021

Mapa

Počet návštev: 4757071

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Školská psychologička

PhDr. I. Chudík-Malá

Pondelok    

7:30 - 15:00

Utorok   

    

7:30 - 15:00

Špeciálna pedagogička

PaedDr. D. Ivanová

Po tel. dohovore

0907 737 571

Špeciálna pedagogička

Mgr. R. Zimmermannová

Pondelok  

7:30 - 14:00

Novinky

 • Vážení rodičia, na základe Vyhlášky ÚVZ SR č.262, ktorej platnosť nadobúda dňom 25.novembra 2021 sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nasledovne:

  Prevádzkové pokyny - Dodatok č.3 - rúška.doc

  Vyhláška 262.pdf

 • Stravné za jednotlivé mesiace sa uhrádza vždy mesiac vopred (každý mesiac), najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Prosíme stravníkov, ktorí tak neurobili, aby uhradili stravné čo najskôr.

  Číslo účtu prijímateľa: SK48 5600 0000 0008 5570 8004

  Suma: Žiaci 1. stupeň / 1.- 4. ročník / : 29,- €

  Žiaci 2. stupeň / 5.- 9. ročník / : 31,- €

  Variabilný symbol: číslo čipu žiaka

  Informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda (nie meno zákonného zástupcu !!!).

 • Bohužiaľ, takto sa niektorí žiaci správajú ku spoločným veciam…

 • Západoslovenský futbalový zväz vyberal spomedzi najšikovnejších hráčov. V kategórii U13 sa do výberu dostalo aj našich 5 hráčov. Gratulujeme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria