Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Pondelok 19. 10. 2020

Konzultačné hodiny

Vážení rodičia,

v  školskom roku 2019/2020 sme pre lepšiu komunikáciu zaviedli konzultačné hodiny pedagógov. Konzultačné hodiny sú určené pre rodičov na konzultáciu ohľadom výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov.

Zároveň Vás žiadame, aby ste učiteľov nerušili mimo stanovených hodín.

 

Mapa

Počet návštev: 3652290

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Novinky


 • vic info tu

 • Milí rodičia a priatelia školy! Aj v tomto roku máte možnosť zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie Vašich detí prostredníctvom poukázania 2% nášmu OZ.

  Cieľom združenia je podporovať nadanie detí v rôznych oblastiach (nadanie vo výtvarnej oblasti, hudobnej, športovej, všeobecný intelekt a pod.). Podporovať vzdelanosť, tvorivosť, športovú aktivitu, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť nadaných žiakov, prostredníctvom realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít a v neposlednom rade vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie vzdelávacích potrieb nadaných žiakov pre všetky vekové skupiny žiakov ZŠ.

 • Milí rodičia! Podať tlačivo o bezinfekčnosti môžete aj online. Presný návod nájdete tu.

 • Milí rodičia, napriek zložitej pandemickej situácii, bude ŠKD po dohode s MŠVVaŠ fungovať ako doteraz. Napriek tomu odporúčame rodičom, aby preberanie detí z ŠKD uskutočňovali do 16:00 hod. vzhľadom na celodenné nosenie rúšok v škole. Ďakujeme za pochopenie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria