Navigácia

Štvrtok 14. 11. 2019

Konzultačné hodiny

Vážení rodičia,

v  školskom roku 2019/2020 sme pre lepšiu komunikáciu zaviedli konzultačné hodiny pedagógov. Konzultačné hodiny sú určené pre rodičov na konzultáciu ohľadom výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov.

Zároveň Vás žiadame, aby ste učiteľov nerušili mimo stanovených hodín.

Mapa

Počet návštev: 2880089

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Dobrý deň, sme žiaci 5.-8. ročníka. Pracujeme na výskumnom projekte, ktorý je zameraný na životné prostredie. Konkrétne zisťujeme, ako je to so separovaním odpadu v Starom meste. Vyplnením dotazníka by ste nám veľmi pomohli urobiť si prehľad o danom probléme. Ďakujeme

Novinky

 • Preventívny program pre našich žiakov 5.A,6.A a 7.A pokračoval prevenciou kriminality a prejavmi šikanovania spolužiakov s kpt. I. Matejovou z ORPZ Nitra.

 • Naša škola mala tú česť privítať opäť svojich absolventov, ktorí získali bronzové medaily. Pri príležitosti odhalenia pamätných tabúľ sa zúčastnili rodinní príslušníci ocenených. Žiaci našej školy pripravili krátky kultúrny program. Hosťami tohto aktu boli aj viaceré významné osobnosti športového sveta. Za olymp. výbor prišiel p. Mlynek.

 • Obdržali sme poďakovanie ZŠ Tulipánová za aktívnu pomoc pri príprave „Mestského dňa úcty k starším“, ktorý sa každoročne organizuje pod záštitou primátora mesta. Žiaci svojim programom potešili a dojali účastníkov slávnostného aktu, zápisu do „Pamätnej knihy mesta Nitry“. Poďakovanie patrí vedeniu ZŠ, ktoré v maximálnej miere vychádza v ústrety seniorom ako aj pani učiteľkám Márii Hollej a Oľge Krupovej, ktoré so žiakmi program už tretí rok pripravujú.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria