Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Sobota 28. 11. 2020

Konzultačné hodiny

Vážení rodičia,

v  školskom roku 2019/2020 sme pre lepšiu komunikáciu zaviedli konzultačné hodiny pedagógov. Konzultačné hodiny sú určené pre rodičov na konzultáciu ohľadom výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov.

Zároveň Vás žiadame, aby ste učiteľov nerušili mimo stanovených hodín.

 

Mapa

Počet návštev: 3799744

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Novinky

 • Z dôvodu opakovaného narušovania dištančného vzdelávacieho procesu zo strany
  tretích osôb a z dôvodu predchádzania týmto útokom sa od utorka 1.12.2020 určujú nasledovné
  povinnosti pre žiakov II. stupňa:
  1. Každý žiak sa prihlasuje na hodinu iba prostredníctvom Edupage.
  2. Každý žiak sa prihlasuje na hodinu so zapnutou webkamerou.
  3. Každý žiak je počas celého vyučovania prihlásený pod svojim menom (meno a priezvisko).
  4. Žiak si nemení pozadie.
  Ak technické vybavenie žiaka neumožňuje používať kameru, žiak sa bude zúčastňovať denne
  vyučovania v škole
  3 vyučovacie hodiny od 8,00- 10,40hod.
  Žiadame rodičov, aby dňa 30.11.2020 nahlásili na riaditeľstvo školy žiakov, ktorí podmienku kamery
  nespĺňajú.

  Ďakujeme, že spoločnými silami dokážeme obnoviť poriadok a pravidlá dištančného vzdelávania.

 • Milí deviataci, milí rodičia. Chcete sa dozvedieť viac o stredných školách? Témy ako:

  • Harmonogram prijímacieho pokračovania 2020/2021
  • Profilové predmety
  • Prijímacie pohovory
  • Stredné školy v Nitre
  • Kritériá prijímania

  nájdete tu: Prijímacie konanie 2020/21.mp4

  viac informácií nájdete TU

 • Vážení rodičia, milí žiaci, tieto Vianoce máme možnosť zapojiť sa do celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ a potešiť tak niekoho, kto nečaká žiadny darček.

  Ako sa zapojiť?

  Stačí priniesť do školy jednu maličkosť zo zoznamu a odovzdať ju triednej pani učiteľke. Zapojiť sa môžu aj žiaci 5.-9.ročníkov a prinesenú drobnosť, darček, aj škatuľu (obalenú vianočným papierom - zvlášť spodok a zvlášť vrch) môžu odovzdať pani učiteľke Zeleňákovej. Darčeky poprosíme priniesť do školy do pondelka 30. novembra 2020.

 • „V tradíciách nášho školstva nie je veľa miesta pre myšlienky inkluzívnej výchovy a vzdelávania. Je preto prirodzené, že na zavedenie koncepcie inkluzívnej výchovy a vzdelávania je potrebné vytvoriť primerané organizačné podmienky. V škole, ktorá sa rozhodla ísť cestou inkluzívnej výchovy a vzdelávania, vzniká tím pedagogických a nepedagogických pracovníkov – inkluzívny tím, ktorý plánuje organizačné a procesuálne kroky zavádzania princípov inklúzie v škole. Viac tu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria