Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Utorok 22. 9. 2020

Konzultačné hodiny

Vážení rodičia,

v  školskom roku 2019/2020 sme pre lepšiu komunikáciu zaviedli konzultačné hodiny pedagógov. Konzultačné hodiny sú určené pre rodičov na konzultáciu ohľadom výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov.

Zároveň Vás žiadame, aby ste učiteľov nerušili mimo stanovených hodín.

 

Mapa

Počet návštev: 3594227

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Novinky

 • Posledné slnečné lúče sme využili na potúlky mestom. V rámci projektu "S tabletom do ulíc" sme hľadali zašifrované pamiatky pomocou tabletov. Mladší spolužiaci nám nachystali informácie. My sme utvorili dvojice. Jeden čítal šifrovaný QR kód a druhý nás navigoval s navigáciou na dané miesto. Chcete si to vyskúšať? Stačí načítať QR kódy a na základe indícií objaviť m(i)esto.

 • Verejná zbierka " Biela pastelka", ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. Poskytuje svoje služby pre ľudí so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska. Aj vďaka nášmu príspevku môže nevidiacim a slabozrakým pomáhať.

 • Milí rodičia a stravníci. Dovoľujeme si vás upozorniť, že sa blíži termín úhrady za stravu. V prípade, že ste tak už urobili, považujte tento oznam za bezpredmetný. Ďakujeme.

  Platba za stravu je možná iba bankovým prevodom , kde treba uviesť:

  • variabilný symbol: číslo čipu
  • konšt. symbol: 0308
  • informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda /nie meno zákonného zástupcu /.
  • IBAN: SK48 5600 0000 0008 5570 8004
 • Milí rodičia a žiaci, usmernenia sa neustále menia, preto Vám i my prinášame aktualizovaný vnútorný režim ZŠ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria