Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika
 • +421 37 7417106

Streda 26. 4. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 26.4.2017)
Bartová Emma (9A)
Jaššová Katarína (8A)
Víznerová Sissi Jaroslava (1B)
Jaroslava Fulierová
Pozajtra (Piatok 28.4.2017)
Kardošová Natália (4B)

Mapa

Počet návštev: 2046963

Novinky

 • Milí rodičia, pri príležitosti Dňa Zeme Vás srdečne pozývame 26.4.2017 v čase od 9.40 - 12.00 hod. na skrášľovanie areálu školy v rámci projektu " Deň Zeme". Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie zo zdrojov mesta Nitra. Pozor zmenený termín kvôli počasiu.

 • Na začiatku apríla sa uskutočnil 66. ročník okresného kola Matematickej olympiády. V súťaži nás reprezentovali viacerí žiaci. Uspešnými riešiteľmi vo svojich kategóriách sa stali žiaci Igor Čurilla, Michal Skladaný a gratulujeme Marošovi Juríkovi, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.

 • 11.4.2017 sa uskutočnil piaty ročník súťaže v scrabble. Priniesol M. Juríkovi tretie miesto a R. Pavelkovej cenu poroty. Tešíme sa aj z nových šikovných súťažiacich: K. Dupanovej, M. Tkáčikovi, M. Mikulášikovi, F. Holcingerovi, M. Skladanému a M. Marekovej. Súťažilo sa v CVČ Domino pod záštitou Žiackeho parlamentu.

 • Žiacky parlament zorganizoval v piatok 7.4. v ,,Deň narcisov" oficiálnu dobrovoľnú zbierku cez organizáciu Liga proti rakovine. Oslovil všetkých žiakov, pedagógov a zamestancov školy. Akcia Žiackeho parlamentu bola úspešná, predali sa všetky narcisy v počte 350ks v hodnote 417,67€.

 • Oznamujem rodičom žiakov ZŠ Tulipánová 1, Nitra, že v zmysle § 3 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.518/2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách udeľujem žiakom 5.– 8. ročníka našej školy dňa 5.apríla 2017 riaditeľské voľno, z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok celoplošného testovania žiakov deviateho ročníka ZŠ. Mgr. Jozef Uhlár, riaditeľ ZŠ Tulipánová 1, Nitra

 • Vo februári sa uskutočnilo okresné kolo olympiády, v ktorom nás úspešne reprezentovala a vyhrala prvé miesto žiačka deviateho ročníka, M. Harajková. 30.3.2017 sa uskutočnilo krajské kolo a Mária sa umiestnila na krásnom štvrtom mieste. GRATULUJEME!

 • Už siedmy rok naša škola implementuje do školského vzdelávacieho programu predmet Mladý záchranár. Od začiatku spolupracujeme s jeho zakladateľom Ing. Samuelom Hruškovicom, riaditeľom Rescue Team Slovakia. Dňa 28.marca na slávnostnom podujatí Zlatý záchranársky kríž bola ocenená jeho aktívna činnosť v detskej záchranárskej oblasti a nás teší, že sme jej súčasťou. Blahoželáme!

 • Žiaci 8.A a 5.A triedy navštívili propagačnú výstavu Svet známok. Výstava predstavila aktivity a úspechy nitrianskych filatelistov . Žiaci tak mohli vidieť niekoľko desiatok známok, ktorými sa Klub filatelistov KF 52 –51 v Nitre predstavil na rôznych súťažiach, či propagačných výstavách doma i v zahraničí. Súčasťou výstavy boli aj fotografie o starobylej Nitre pod názvom : Nitra na starých pohľadniciach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika
 • +421 37 7417106

Fotogaléria