Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Sobota 28. 1. 2023

Mapa

Počet návštev: 5564997

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Školská psychologička

PhDr. I. Chudík-Malá

Pondelok    

7:30 - 15:00

Utorok   

    

7:30 - 15:00

Špeciálna pedagogička

PaedDr. D. Ivanová

Po tel. dohovore

0907 737 571

Špeciálna pedagogička

Mgr. R. Zimmermannová

Pondelok  

7:30 - 14:00

Novinky

 • Aj v školskom roku 2022/23 sa koná Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ). Do školského kola na ZŠ Tulipánová sa zapojili desiatky žiakov, jeho víťazmi sa stali Nikolas Pushaj (kategória 1B) a Filip Szombath (kategória 1A). Obaja chlapci reprezentovali našu školu na okresnom kole OAJ, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 19. 1. na ZŠ Beethovenova. Konkurencia bola náročná a veľmi početná. Naši žiaci predviedli svoje výborné vedomosti a obaja sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola. Nicolas Pushaj (9.B) obsadil 9. miesto zo 40 žiakov a Filip Szombath (7.A) skončil na 14. mieste z 39 žiakov. Obom chlapcom, ako aj ich pedagógom, gratulujeme!

 • Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti ďalšiu aktivitu online večernej školy s názvom „Poruchy príjmu potravy - o čom by sme mali vedieť?“ organizovanej Národným koordinačným strediskom, ktorá sa bude konať 26.01. 2023 (štvrtok) od 17:30 do 18:30.

  Poruchy príjmu potravy patria medzi 3. najčastejšie chronické ochorenie u adolescentov a (nielen) v dôsledku pandémie zaznamenali v posledných rokoch vzostup ich výskytu. Prečo je to tak? Ako môžeme pomôcť mladým ľuďom s PPP predísť ochoreniu, prípade sa z neho uzdraviť? Webinár prinesie kombináciu zaujímavých odborných informácií z teórie aj praxe spolu s osobnou skúsenosťou.

 • Dňa 19.1. sa deti IV. oddelenia ŠKD zúčastnili besedy v Ponitrianskom múzeu na tému "Čo máme pod nohami". Následne si deti odliali zo včelieho vosku hmyz podľa svojho výberu. Deťom sa beseda veľmi páčila.

 • Duch olympizmu a zdravého súťaženia v rôznych disciplínach pohybového rozvoja, a to nielen počas telesnej a športovej výchovy, na našej škole už býva pravidelným zážitkom našich žiakov. V posledných mesiach sme sa zapojili do športového projektu organizovaného SOŠV s názvom Odznak všestrannosti, zameraného na všestranné telesné zdokonalenie detí. Súťažili sme v disciplínach ako člnkový beh, sed-ľah, hod plnou loptou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta znožmo a pod. Naši žiaci obstáli v konkurencií takmer 33tisíc žiakov veľmi dobre, keď traja- Filip Palka, Eliška Kőnigová a Sára Fejesová získali za svoje výkony bronzové medaily a Martin Ďuriš dokonca striebornú medailu. Budeme našim športovcom držať palce aj na krajskom kole!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria