Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Nedeľa 25. 7. 2021

Mapa

Počet návštev: 4553413

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Novinky

 • Aj tento rok sa v krásnych priestoroch ZŠ Tulipánová uskutočnil športový denný kemp, určený pre pohybuchtivé deti, na ktorom si pod vedením skúsených trénerov mohli malí športovci vyskúšať rôzne druhy športov a aktívne stráviť prvé dni prázdnin.

 • Žiadame rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima, aby odovzdali úradné potvrdenia p. tajomníčke školy najneskôr do 30.07.2021.

  Nárok na dotáciu na stravovanie majú všetky deti v závislosti od rozhodnutia rodiča:

  1. Ak si jeden z rodičov uplatní zvýhodnený daňový bonus , žiak stráca nárok na dotáciu na stravovanie / obedy si hradí v plnej výške /

  2. Ak si ani jeden z rodičov neuplatní zvýhodnený daňový bonus , žiak má nárok na dotáciu na stravovanie / hradí iba čiastočné režijné náklady /

 • Vážení rodičia, v prílohách nájdete podrobné informácie k Zábavnej letnej škole na ZŠ Tulipánová:

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf

  Organizácia LŠ - informácie pre rodičov.pdf

 • Vážení rodičia a priatelia!

  Nastal posledný deň školského roku 2020/2021. Bol to rok bohatý na zmeny, adaptácie na nové situácie, bol veľmi náročný, ale aj úspešný. Všetkým Vám ďakujeme za spoluprácu, pochopenie a ústretovosť. Častokrát sme si siahli až na dno svojich síl.

  Teraz je čas prázdnin a dovoleniek – vytúžený čas oddychu od povinností. Prajeme Vám slnečné leto, ktoré prinesie Vám i Vašim rodinám veľa krásnych zážitkov, pokoja a žiadne starosti. Načerpajte mnoho energie a dostatok sily do ďalšej práce. Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2021/2022 😊.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria