Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: pre I. a II. stupeň

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: kritériá na hodnotenie

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: Školský učebný plán ISCED I

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: Školský učebný plán ISCED II

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: Poznámky I. stupeň

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: Poznámky II. stupeň

Školský vzdelávací plán pre 1. stupeň ISCED I 2015/16: 1. - 4. ročník

Školský vzdelávací program ISCED I: 1. - 4. ročník

Školský vzdelávací plán pre 2. stupeň ISCED II 2015/16: 5. - 9. ročník

Školský vzdelávací program ISCED II: 5. - 9. ročník

Vzdelávací program pre ŠKD 2015

Záznam o platnosti a revidovanie ŠkVP 2015

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria