Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: pre I. a II. stupeň

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: kritériá na hodnotenie

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: Školský učebný plán ISCED I

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: Školský učebný plán ISCED II

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: Poznámky I. stupeň

Inovovaný školský vzdelávací program 2018: Poznámky II. stupeň

Školský vzdelávací plán pre 1. stupeň ISCED I 2015/16: 1. - 4. ročník

Školský vzdelávací program ISCED I: 1. - 4. ročník

Školský vzdelávací plán pre 2. stupeň ISCED II 2015/16: 5. - 9. ročník

Školský vzdelávací program ISCED II: 5. - 9. ročník

Vzdelávací program pre ŠKD 2015

Záznam o platnosti a revidovanie ŠkVP 2015

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
    Tulipánová 1
    949 01 Nitra
    Slovenká republika

  • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria