Navigácia

Dokumenty

Dokumenty školy

 

Zverejnené zmulvy, faktúry a objednávky od 01.04.2016 cez portál mesta Nitry
Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk. rok 2009/10
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/11
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Školský poriadok

Školský poriadok ŠKD "Tulipánik"
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy - Krádež vecí žiakov
Kritériá na prijatie žiaka do športovej triedy
Kolektívna zmluva 2018
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2018
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2019

 

 

 

Dokumenty pre rodičov na stiahnutie

Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky
Informácia o spôsobe školskej dochádzky mimo územia SR
Žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky
Žiadosť o individuálny študijný plán
Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania vo vyučovacom predmete
Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
Žiadosť  o prijatie do športovej triedy ZŠ Tulipánová
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania
Žiadosť o preradenie žiaka
Žiadosť o prijatie žiaka na stravovanie v ŠJ pri ZŠ v Nitre, Tulipánová 1

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
    Tulipánová 1
    949 01 Nitra
    Slovenká republika

  • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria