Navigácia

Dokumenty

Dokumenty školy

 

Zverejnené zmulvy, faktúry a objednávky od 01.04.2016 cez portál mesta Nitry
Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk. rok 2009/10
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/11
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Školský poriadok

Školský poriadok ŠKD "Tulipánik"
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy - Krádež vecí žiakov
Kritériá na prijatie žiaka do športovej triedy
Kolektívna zmluva 2018
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2018

 

 

Dokumenty pre rodičov na stiahnutie

Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky
Informácia o spôsobe školskej dochádzky mimo územia SR
Žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky
Žiadosť o individuálny študijný plán
Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania vo vyučovacom predmete
Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
Žiadosť  o prijatie do športovej triedy ZŠ Tulipánová
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania
Žiadosť o preradenie žiaka
Žiadosť o prijatie žiaka na stravovanie v ŠJ pri ZŠ v Nitre, Tulipánová 1

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
    Tulipánová 1
    949 01 Nitra
    Slovenká republika

  • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria