Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Mária Sailerová MS Riaditeľka
 
 
PaedDr. Štefan Khandl ŠK Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Monika Mareková MM Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Jozefína Asztalosová AJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Tatiana Babčáňová TB Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Mgr. Daniela Bačová DB Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Patrik Baráth BP Rozvrh
Vychovávateľ
 
 
Mgr. Timea Belovičová BT Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
PaedDr. Milena Beresecká MB Rozvrh
Učiteľka
 
 
Silvia Boszorádová BS Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Jakub Bučko JB Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.B
 
 
Mgr. Martina Buchová MBU Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Bc. Jakub Čomaj ČJ Rozvrh
Vychovávateľ
 
 
Annamária Fülöpová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Gáthová JG Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Renáta Hladká RH Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Mária Hollá HM Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
Mgr. Peter Horák PH Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.B
 
 
Mgr. Hana Hrnčárová HH Rozvrh
Výchovná poradkyňa
 
 
Mgr. Zuzana Chudá ZCH Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
PhDr. Veronika Jancsová VJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
 
 
Mgr. Zuzana Janebová ZJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
 
 
Mgr. Martin Kilian Vychovávateľ
 
 
PaedDr. Tatiana Komorová TK Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Katarína Kováčová KK Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marián Králik MAK Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Oľga Krúpová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina Kulichová MK Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Tatiana Kušnírová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Margita Látečková ML Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Katarína Madová KM Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Igor Mesároš IM Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.B
 
 
Bc. Martin Mesároš MM Vychovávateľ
 
 
Monika Myšiaková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Miriama Nemergutová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mário Pavel PM Vychovávateľ
 
 
Mgr. Tatiana Pienčáková PT Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Alexandra Podobová PA Vychovávateľka
 
 
Mgr. Beáta Sciranková SB Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Darina Schützová DSCH Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Silná AS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Stoklasová SJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Jana Trnková JT Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Jozef Uhlár JU Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Dominika Vachulíková VD Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Daniela Vajková DV Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Vozárová ZV Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Veronika Zeleňáková VZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
PhDr. Erika Zriba Ilková EZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.C
 
 
Jozef Antalovič AJ Rozvrh
Tréner
 
 
Ing. Ján Pavlovčík Rozvrh
Tréner
 
 
Cleber Silva Nascimento Rozvrh
Tréner
 
 
František Urbanič UF Rozvrh
Tréner

© aScAgenda 2022.0.1350 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.05.2022

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria