Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Mária Sailerová MS Riaditeľka
 
 
PaedDr. Štefan Khandl ŠK Zástupca
 
 
Mgr. Monika Mareková MM Zástupkyňa
 
 
Mgr. Nóra Adamcová AN Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jozefína Asztalosová AJ Triedna učiteľka: 7A
 
 
Mgr. Tatiana Babčáňová TB Triedna učiteľka: 9B
 
 
PaedDr. Milena Beresecká MB Učiteľka
 
 
Silvia Boszorádová BS Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Jakub Bučko JB Triedny učiteľ: 8B
 
 
Mgr. Martina Buchová MBU Triedna učiteľka: 3C
 
 
Bc. Jakub Čomaj ČJ Vychovávateľ
Triedny učiteľ: 4A
 
 
Mgr. Jana Gáthová JG Triedna učiteľka: 2A
 
 
Mgr. Renáta Hladká RH Triedna učiteľka: 9A
 
 
Mgr. Mária Hollá HM Triedna učiteľka: 1C
 
 
Mgr. Peter Horák PH Triedny učiteľ: 2B
 
 
Mgr. Hana Hrnčárová HH Výchovná poradkyňa
 
 
PhDr. Iveta ChudíkMalá ICHM školská psychologička
 
 
PaedDr. Dagmar Ivanová DI Učiteľka
 
 
PhDr. Veronika Jancsová VJ Triedna učiteľka: 6C
 
 
Mgr. Zuzana Janebová ZJ Triedna učiteľka: 5C
 
 
Mgr. Martin Kilian Vychovávateľ
 
 
PaedDr. Tatiana Komorová TK Triedna učiteľka: 3A
 
 
Mgr. Katarína Kováčová KK Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Oľga Krúpová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina Kulichová MK Triedna učiteľka: 6A
 
 
Tatiana Kušnírová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Margita Látečková ML Triedna učiteľka: 3B
 
 
Mgr. Miroslava Líšková LM Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Madová KM Triedna učiteľka: 4A
 
 
Mgr. Martina Matečková MaM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Igor Mesároš IM Triedny učiteľ: 5B
 
 
Mgr. Miriama Nemergutová Vychovávateľka
 
 
Mário Pavel PM Vychovávateľ
 
 
Mgr. Tatiana Pienčáková PT Triedna učiteľka: 8A
 
 
PaedDr. Darina Schützová DSCH Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Stoklasová SJ Triedna učiteľka: 4B
 
 
Mgr. Alica Ševčíková Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Trnková JT Triedna učiteľka: 7B
 
 
Mgr. Jozef Uhlár JU Učiteľ
 
 
Bc. Dominika Vachulíková VD Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 2B
 
 
Mgr. Daniela Vajková DV Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Vozárová ZV Triedna učiteľka: 6B
 
 
Mgr. Veronika Zeleňáková VZ Triedna učiteľka: 5A
 
 
Mgr. Renáta Zimmermannová Učiteľka
 
 
PhDr. Erika Zriba Ilková EZ Triedna učiteľka: 8C

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria