Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Mária Sailerová MS Riaditeľka
 
 
PaedDr. Štefan Khandl ŠK Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Monika Mareková MM Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Jozefína Asztalosová AJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Tatiana Babčáňová TB Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Daniela Bačová DB Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Laura Baloghová LB Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Patrik Baráth BP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Timea Belovičová BT Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
PaedDr. Milena Beresecká MB Rozvrh
Učiteľka
 
 
Silvia Boszorádová BS Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Jakub Bučko JB Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.B
 
 
Mgr. Martina Buchová MBU Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
 
 
Bc. Silvia Cocherová SC Vychovávateľka
 
 
Bc. Jakub Čomaj ČJ Rozvrh
Vychovávateľ
 
 
Mgr. Tatiana Čomajová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Miroslava Dugovičová MD Rozvrh
Učiteľka
 
 
Martin Fekiač Učiteľ
 
 
Annamária Fülöpová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Gáthová JG Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Zuzana Gaži ZG Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Michaela Hercegová MH Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Renáta Hladká RH Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
 
 
Mgr. Mária Hollá HM Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Mgr. Hana Hrnčárová HH Rozvrh
Výchovná poradkyňa
 
 
Mgr. Zuzana Hybská ZH Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
PhDr. Veronika Jancsová VJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
 
 
Mgr. Zuzana Janebová ZJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
 
 
Mgr. Miroslava Kaffková KM Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martin Kilian Rozvrh
Vychovávateľ
 
 
PaedDr. Tatiana Komorová TK Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Marián Králik MAK Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Oľga Krúpová OK Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Bc. Klaudia Kučerová KK Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina Kulichová MK Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Tatiana Kušnírová KT Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Margita Látečková ML Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Katarína Madová KM Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Igor Mesároš IM Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.B
 
 
Bc. Martin Mesároš MM Rozvrh
Vychovávateľ
 
 
Bc. Stanislav Mrva SM Rozvrh
Vychovávateľ
 
 
Monika Myšiaková MYM Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mário Pavel PM Rozvrh
Vychovávateľ
 
 
Mgr. Alexandra Podobová PA Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Darina Schützová DSCH Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Silná AS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Stoklasová SJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Jana Trnková JT Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Jozef Uhlár JU Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Dominika Vachulíková VD Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Veronika Zeleňáková VZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
PhDr. Erika Zriba Ilková EZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Jozef Antalovič AJ Rozvrh
Tréner
 
 
Miloš Foltán Rozvrh
Tréner
 
 
Pavol Gál Rozvrh
Tréner
 
 
Ivan Hula IH Rozvrh
Tréner
 
 
Monika Krajčovičová Tréner
 
 
Jakub Mitošinka JM Rozvrh
Tréner
 
 
Rastislav Ölvecký RO Rozvrh
Tréner

© aScAgenda 2023.0.1387 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.12.2022

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria