Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Mária Sailerová MS Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Štefan Khandl ŠK Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Ľubica Laurinčíková ĽL Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Nóra Adamcová AN Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jozefína Asztalosová AJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6A
 
 
Mgr. Tatiana Babčáňová TB Rozvrh
Triedna učiteľka: 8B
 
 
PaedDr. Milena Beresecká MB Rozvrh
Učiteľka
 
 
Silvia Boszorádová BS Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Jakub Bučko JB Rozvrh
Triedny učiteľ: 7B
 
 
Mgr. Martina Buchová MBU Rozvrh
Triedna učiteľka: 2C
 
 
Bc. Jakub Čomaj ČJ Rozvrh
Vychovávateľ
Triedny učiteľ: 3A
 
 
Annamária Fülöpová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Gáthová JG Rozvrh
Triedna učiteľka: 1A
 
 
Mgr. Renáta Hladká RH Rozvrh
Triedna učiteľka: 8A
 
 
Mgr. Mária Hollá HM Rozvrh
Triedna učiteľka: 4A
 
 
Mgr. Peter Horák PH Vychovávateľ
 
 
Mgr. Hana Hrnčárová HH Rozvrh
Výchovná poradkyňa
 
 
PhDr. Iveta ChudíkMalá ICHM školská psychologička
 
 
PaedDr. Dagmar Ivanová DI Učiteľka
 
 
PhDr. Veronika Jancsová VJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 5C
 
 
Mgr. Zuzana Janebová ZJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martin Kilian Vychovávateľ
 
 
PaedDr. Tatiana Komorová TK Rozvrh
Triedna učiteľka: 2A
 
 
Mgr. Katarína Kováčová KK Vychovávateľka
 
 
Mgr. Monika Krčmárová MKR Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Oľga Krúpová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina Kulichová MK Rozvrh
Triedna učiteľka: 5A
 
 
Tatiana Kušnírová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Margita Látečková ML Rozvrh
Triedna učiteľka: 2B
 
 
Mgr. Miroslava Líšková LM Rozvrh
Triedna učiteľka: 3A
 
 
Mgr. Katarína Madová KM Triedna učiteľka: 1B
 
 
Mgr. Monika Mareková MM Rozvrh
Triedna učiteľka: 4B
 
 
Mgr. Martina Matečková MaM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Igor Mesároš IM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Miriama Nemergutová Vychovávateľka
 
 
Mário Pavel PM Vychovávateľ
 
 
Mgr. Tatiana Pienčáková PT Rozvrh
Triedna učiteľka: 9A
 
 
PaedDr. Darina Schützová DSCH Rozvrh
Triedna učiteľka: 9B
 
 
Mgr. Jana Stoklasová SJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3B
 
 
Mgr. Alica Ševčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7A
 
 
Mgr. Jana Trnková JT Rozvrh
Triedna učiteľka: 6B
 
 
Mgr. Jozef Uhlár JU Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Dominika Vachulíková VD Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 1B
 
 
Mgr. Daniela Vajková DV Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Vozárová ZV Rozvrh
Triedna učiteľka: 5B
 
 
Mgr. Veronika Zeleňáková VZ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Zimmermannová Učiteľka
 
 
PhDr. Erika Zriba Ilková EZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 7C
 
 
Jozef Antalovič AJ Rozvrh
Tréner
 
 
Igor Kotora IK Rozvrh
Tréner
 
 
Mgr. Tomáš Seko Rozvrh
Tréner
 
 
Štefan Senecký ŠS Rozvrh
Tréner
 
 
František Urbanič UF Rozvrh
Tréner

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.05.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria