Navigácia

DIGITAL PRE NITRU Spolu múdrejší 3 POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV Učíme sa v prírode alebo náučný chodník „3P - Poznám. Poznáš? Poznávajme!“ Tréneri v škole e Twinning S ekológiou sme si sadli Educate Slovakia             Zachráň život

Aktuálne projekty

DIGITAL PRE NITRU

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. (ďalej ako Jaguar Land Rover) vyhlásil grantový program pre štátne základné školy v Nitre, ktorého cieľom je rozvoj digitálneho vzdelávania a využívania digitálnych technológií pri podpore komunikačných zručností žiakov. Grantový program DIGITAL PRE NITRU prerozdelil 92 000 €, určených na nákup technického vybavenia potrebného pre digitálne vzdelávanie. Ako vyplynulo z prieskumu, ktorý uskutočnil v júni t.r. Jaguar Land Rover medzi štátnymi základnými školami v Nitre, školy potrebujú zlepšovať vybavenie digitálnymi technológiami, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu vzdelávania aj komunikačných zručností žiakov.

Cieľom tohto projektu je vybudovanie novej INF učebne. Našou úlohou je všestranný rozvoj dieťaťa. Škola vyučuje INF už od prvého ročníka. Hodiny informatiky prebiehajú interdisciplinárne, tzn., že pri spĺňaní cieľa INF používame medzipredmetové vzťahy a zakomponovávame do učenia INF ostatné predmety. Rozvíjame tým sociálne zručnosti, prírodné vedy a pod. Žiaci sa tak popri INF vzdelávajú aj z iných predmetov bez toho, aby si uvedomovali, že napr. programujú, zlepšujú svoje zručnosti v oblasti MS Office a pod.

Kúpou nového vybavenia do INF učebne dosiahneme zlepšenie úrovne digitálnych zručností žiakov ZŠ, využitie medzipredmetových vzťahov na hodinách INF, podporu žiakov zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu pri ďalšom štúdiu na SŠ, rozšírenie obzoru pri práci s jednotlivými programami, podporíme tímovú prácu v triede, ktorá má pozitívny vplyv na produktivitu a kvalitu práce, kreativitu, inovácie i spokojnosť žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria