Navigácia

 • Regionálne kolo FLL - Bratislava

  V pondelok 14.1.2019 sme sa zúčastnili regionálneho kola First Lego League. Ako začiatočníci sme išli s cieľom naučiť sa čo najviac o tejto súťaži. Žiaci siedmeho ročníka však prekvapili svojou šikovnosťou a umiestnili sa v dvoch kategóriách na víťaznom stupienku. Za Robot design (zostrojenie robota podľa vlastných predstáv) získali tretie miesto a za Teamwork (tímovú spoluprácu) sa umiestnili na neskutočnom druhom mieste. V celkovom poradí sme sa umiestnili na šiestom mieste vo veľkej konkurencii bratislavských stredných, súkromných a základných škôl. Gratulujeme!!! 


 • Trieda bez lavíc

  Slávnostným otvorením novej učebne, ktorá vznikla na základe nášho projektu, bola naštartovaná edukačno-relaxačná výučba etickej výchovy, preventívnych programov, besied, konverzácií v cudzích jazykoch, Žiackeho parlamentu... Projekt vznikol v spolupráci našej školy a Rady rodičov. Ďakujeme.

 • Lyžiarsky výcvik

  Žiaci šiesteho až ôsmeho ročníka si predĺžili zimné radovánky a postavili sa na lyže. Užívajú si poriadnu zimu v Krušetnici na Orave, ale aj príjemný hotel Altis. Spoločné chvíle trávia nielen lyžovaním, ale aj korčuľovaním, športovaním v telocvični. Nezabúdajú ani na svoje školské povinnosti. Po týždni sa vrátia plní zážitkov. 

 • Lucijný stolček trochu inak...

  Žiaci 6.B si pred Vianocami utvrdili poznatky na hodine literatúry dramatizáciou balady Lucijný stolček. Pripravili si prekrásne kostými, kulisy a pomôcky. Pripomenuli si tak zvyky, tradície a pranostiky, ktoré sa viažu k vianočným sviatkom. Veľmi sa tešíme, že máme takýchto šikovných žiakov - hercov.

 • Pozdrav

 • Hour of code- Hodina kódu

  Medzinárodný projekt  Hodina kódu sa koná každý rok počas týždňa vzdelávania a informatiky.  Táto kampaň je podporovaná viac ako 400 partnermia 200.000 pedagógmi po celom svete. Udalosť Hodina kódu organizuje Code.org, verejná nezisková organizácia, ktorú podporujú partneri ako Microsoft,  Appl,  Amazon,  Boys and Girls Clubs of America a College Board. V tomto roku  sa do neho zapojili štvrtáci na sviatok Mikuláša. Aktivity- hry ich veľmi nadchli a s nadšením riešili problémové úlohy ich rozprávkových hrdinov. Rozvíjali si  tak  zručnosti ako logika, tvorivosť, či algoritmické myslenie. Ak deti začnú programovať v skorom veku, získajú základy pre úspech v akejkoľvek profesijnej dráhe 21. storočia. Najúspešnejší žiaci boli za skvelú prácu odmenení certifikátmi.

   

 • Zo života cechov na Slovensku

  Zaujímavú interaktívnu výstavu v Detskom múzeu Severka navštívili žiaci 5.A triedy. Dozvedeli sa všetko o cechoch a živote remeselníkov na Slovensku. Výstava bola rozdelená do troch častí. V prvej časti spoznali ako fungovali cechy, mohli si prezrieť pečatidlo, zástavy cechov, cechové listy, truhlicu, ktorá slúžila ako trezor, aj pravidlá, podĺa ktorých sa cech riadil. V druhej časti im lektorka priblížila krajčírsku dielňu a všetky potrebné nástroje na zhotovenie koženej obuvi, aj stredoveký trh. Tretia časť predstavovala workshop, tvorivú dielňu a žiaci sa nachvíĺu stali remeselníkmi minulosti a zhotovili si zástavu aj znak cechu pekárov.

 • Vianočný jarmok

  Žiacky parlament pripravil ďalšie pekné a úspešné podujatie, ktorého sa zúčastnili nielen žiaci našej školy spolu s rodičmi, ale aj občania Starého mesta. Kto zaváhal, prišiel o skutočnú pastvu pre oči: ručne vyrobené svietniky, ozdoby, ale najmä vianočné dobroty išli naozaj ako teplé rožky.

 • Oznam

 • Pozvánka

  Videopozvánka

 • VIANOČNÝ JARMOK

 • "Trieda bez lavíc"

  Slávnostným otvorením novej učebne, ktorá vznikla na základe nášho projektu, bola naštartovaná edukačno-relaxačná výučba etickej výchovy, preventívnych programov, besied, konverzácií v cudzích jazykoch, Žiackeho parlamentu... Projekt vznikol v spolupráci našej školy a Rady rodičov. Ďakujeme.

 • Oznam

 • FLL Tulipán

  Naši žiaci sa zapojili do projektu First lego league. Ich úlohou je programovať robota, aby zvládol prekážky, zhotovovať projekt na tému Život vo vesmíre a v neposlednom rade pracovať tímovo. V januári budú súperiť s tímami zo západného Slovenska. Držíme im palce. Viac na YouTube.

 • Všetkovedko - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

  29.11. 2018 sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. Žiaci 2.,3., 4. ročníkov mohli ukázať, čo všetko vedia o svete.

  Čiastkové výsledky budú uverejnené koncom decembra na stránke https://vsetkovedko.sk/ . V januári budú zverejnené celkové výsledky a s polročným vysvedčením si naši žiaci odnesú aj diplomy a tí najúspešnejší aj vecné ceny.:)

 • Technika zážitkovo a interaktívne

  Minulý týždeň sa naša škola zapojila do vzdelávacieho projektu – Expedícia Fenomény sveta, ktorý prináša do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo. Z poskytnutých, špecializovaných tém sme uskutočnili už aj prvú vyučovaciu hodinu cez tento projekt. Šiestaci sa na hodine techniky venovali problematike vynálezov. Podľa ich vlastných slov ich hodina veľmi bavila. Veď ako aj nie, keď s touto metódou sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania. S týmto vzdelávacím projektom budeme pokračovať najmä na hodinách dejepisu a geografie.

 • Diecézne múzeum

  Žiaci 7.A triedy navštívili Diecézne múzeum a hradný areál. V Diecéznom múzeu mali možnosť vidieť rôzne vzácne dokumenty úzko späté s najstaršími dejinami na našom území- Zoborské listiny, Kyjevské listy, najstaršiu rukopisnú knihu na Slovensku- Nitriansky evanjeliár, ako aj orginály, či modely niektorých archeologických nálezov, napr. pyxidy z Čiernych Kĺačian. Zaujímavé boli vzácne a umelecky hodnotné liturgické predmety - kalichy, biskupské berly, monštrancie, svietniky, omšové rúcha. Pripomenuli si aj nezabudnuteĺnú v dejinách diecézy návštevu Jána Pavla ll. v roku 1995 a pri hradnej studni si priblížili osud údelného vojvodu Vazula, ktorého v nitrianskom väzení oslepili.

 • Šachový turnaj

  Dňa 22.11. sa uskutočnilio 1.kolo druhého ročníka šachového turnaja na našej škole. Šach je strategická hra, má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Cieľom hry je dať mat. Zúčastnilo sa 24 žiakov z ročníkov 5-9. Mali sme viacerých víťazov, ktorým srdečne gratulujeme. Veľmi sa tešíme na ďalšie stretnutie v januári.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Žiaci deviatych ročníkov si zmerali sily v Olympiáde zo slovenského jazyka  a literatúry, ktorá  preverila ich vedomosti,  zručnosti  a tvorivosť. Najlepším gratulujeme a víťazka postupuje do okresného kola. 

 • Burza informácií pre rodičov žiakov 9. ročníka

  Vo štvrtok 22.11.2018 o 16:30 sa uskutoční burza informácií pre rodičov žiakov 9. ročníkov zameraná na voľbu povolania a výber SŠ za prítomnosti výchovnej poradkyne a triednych učiteliek. Rodičia sa dozvedia dôležité informácie o ďalšom štúdiu na SŠ a o harmonograme prijímacieho konania. Tešíme sa na Vás v 8.A triede (druhý pavilón prízemie).

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

  riaditel@zstulipanova.sk
 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria