Navigácia

 • Dodatok č.3 k prevádzkovým pokynom v školskom roku 2021/2022

  Vážení rodičia, na základe Vyhlášky ÚVZ SR č.262, ktorej platnosť nadobúda dňom 25.novembra 2021 sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nasledovne:

  Prevádzkové pokyny - Dodatok č.3 - rúška.doc

  Vyhláška 262.pdf

 • Úhrada stravného

  Stravné za jednotlivé mesiace sa uhrádza vždy mesiac vopred (každý mesiac), najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Prosíme stravníkov, ktorí tak neurobili, aby uhradili stravné čo najskôr.

  Číslo účtu prijímateľa:  SK48 5600 0000 0008 5570 8004

  Suma: Žiaci 1. stupeň / 1.- 4. ročník / : 29,- € 

              Žiaci 2. stupeň / 5.- 9. ročník / : 31,- € 

  Variabilný symbol: číslo čipu žiaka

  Informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda (nie meno zákonného zástupcu !!!).

 • Ničenie školských vecí

  Bohužiaľ, takto sa niektorí žiaci správajú ku spoločným veciam…

 • Nominácia našich hráčov do ZsFZ

  Západoslovenský futbalový zväz vyberal spomedzi najšikovnejších hráčov. V kategórii U13 sa do výberu dostalo aj našich 5 hráčov. Gratulujeme!

 • Misia Konštantína a Metoda... alebo hodina dejepisu trochu inak

  V rámci hodiny dejepisu sa naši siedmaci učili o misii Konštantína a Metoda formou dramatizácie a presvedčivo sa vžili do hereckých postáv. Ich interpretácie týchto dôležitých udalostí našich národných dejín sa zúčastnili aj pani riaditeľka školy, PaedDr. Mária Sailerová, ako aj zástupca riaditeľky školy PaedDr. Štefan Khandl, ktorí veľmi kladne ocenili ich výkon. Zážitkové vyučovanie nie je cudzie ani na našej škole a video z predstavenia si môžete pozrieť na stránke aj na FB školy.

  Solúnski bratia

 • Majstrovstvá Slovenska v modernej gymnastike

  Počas víkendu sa naša žiačka, Barbora Bokorová, zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v modernej gymnastike. Priniesla si striebornú medailu! Srdečne gratulujeme!

 • S.M.S. (Social Media Safety)

  Od 16.10.2021 aj naša škola participuje na medzinárodnom Slovensko- Poľsko- Českom eTwinningovom projekte s názvom S.M.S. (Social Media Safety), ktorého cieľom je zvýšenie povedomia študentov v oblasti internetu a sociálnych médií, zdôrazňujúcich nespočetné výhody, ale aj zdroje rôznych hrozieb, napr. krádež osobných údajov, phishing, kyberšikanovanie, dezinformácie, závislosť. Počas projektu si študenti zdokonalia jazykové zručnosti, ktoré im pomôžu rozvíjať kritické myslenie, ktoré uľahčí vedomé prijímanie, vyhodnocovanie informácií a nie ich bezduché získavanie.

 • Hodina deťom.

  Verejná celonárodná zbierka pre pomoc deťom prebiehala 21.10. za pomoci Žiackeho parlamentu. Zbierka bola opäť úspešná, celkový výťažok bol 379,44€. Ďakujeme za finančné príspevky.

 • Geografia či informatika?

  Dnes sme využili našu techniku na medzipredmetové vzťahy. Overili sme si naše vedomosti z geografie v kvízoch, tí najúspešnejší sa dočkali odmeny. Tešíme sa na ďalšie kolo.

 • Vysádzame bylinkovú záhradku.

  V rámci projektu Učíme sa v prírode alebo náučný chodník „3P - Poznám. Poznáš? Poznávajme!“ sme si pripravili pôdu vo vyvýšenom záhone na vysádzanie bylinkovej záhradky. Museli sme zmiešať humusovú pôdu so zemou, lebo bylinky sú síce nenáročné na pôdu, ale práve veľa humusu v pôde im môže vadiť. Výdatne nám v tom pomohli krtkovia, ktorí si od septembra budujú cestičky v trávniku za pavilónom B. Z ich kopčekov – kvalitnej vyhrabanej zeminy sme si zobrali zem a do nej sme zasadili Izop lekársky, Repík lekársky, Mätu sivú a Pamajorán obyčajný (Oregano). Na jar chceme dosadiť levanduľu lekársku a rozmarín. Na príprave pôdy sa podieľali 8. a 9. ročníky a záhon vysadili chlapci z 8.A.

 • Brigáda "Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov".

  Uplynulý víkend sa uskutočnila brigáda k úspešnému projektu nášho ŽP "Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov". Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili.

 • Od pondelka sme v oranžovej fáze

  Riaditeľka ZŠ Tulipánová 1, Nitra oznamuje, že škola prechádza do oranžovej fázy z dôvodu pozitivity jedného žiaka na COVID-19.

  Žiaci tejto triedy prechádzajú od 18.10 do 22.10 2021 na dištančné vzdelávanie. S rozhodnutím RÚVZ a usmernením  k prevádzke triedy budú oboznámení rodičia danej triedy  a príslušní vyučujúci v pondelok 18.10. 2021.

  V Nitre, 16.10 2021        

  Opatrenia 18.10.doc

  Rozhodnutie RÚVZ ZŠ Tulipánová 9B.pdf                                                                               

                                                                                                                      PaedDr. Mária Sailerová

                                                                                                                                  riaditeľka ZŠ

 • Svetový deň stromov

  Lipa bola posvätným stromom všetkých Slovanov, zasvätili ju bohyni Lade. Ján Kollár ju povýšil na symbol slovanskej vzájomnosti. Naši predkovia sa schádzali pod korunami líp k veselým i smutným udalostiam. My sme sa tiež zišli, aby sme si tento symbol spoločne zasadili pri príležitosti blížiaceho sa Dňa stromov. Každoročne si tak pripomenieme, že bez stromov by sme neboli ani my. Siedmaci aj deviataci priložili ruku k dielu a tak je náš areál opäť o niečo krajší.

 • Brigáda "Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov"

  Máte radi tenis? Chceli by ste spolu aj s vašimi deťmi využívať tenisové kurty v areáli našej školy? Tak už to bude možné. Náš víťazný projekt "Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov" získal grant vo výške 600 €. Projekt podali členovia Žiackeho parlamentu a týmto pozývajú všetkých žiakov, rodičov, priateľov školy a našich pedagógov k prvej fáze brigády, ktorá sa uskutoční v sobotu 16.10. o 9:00 v areáli našej školy. Tešíme sa na vás, máme zabezpečené - náradie, pracovné rukavice aj občerstvenie. 

 • Pilotné testovanie žiakov 6. ročníka - papierová forma

  Testovanie bude realizované Národným ústavom certifikovaných meraní dňa: 15.10. 2021 o 9:00 hod.

   Žiaci budú testovaní z predmetu:

   ·         Slovenský jazyk a literatúra – v trvaní 60 minút.

   ·         Matematika  v trvaní 60 minút.

  Povolené pomôcky na matematiku: pomocné papiere.

  Nepovolené pomôcky na matematiku: kalkulačka, rysovacie potreby.

   

 • Tekvičkovo

  Žiaci ŠKD spolu s ich rodičmi aj tento školský rok popustili uzdu svojej fantázii a svojimi šikovnými rukami a bohatou kreativitou sa zapojili do Tekvičkova, a tak privítali jeseň a skrášlili okolie školy nie len zaujímavými tekvicami, ale aj inými jesennými výtvormi.

 • Svetový deň cestovného ruchu

  Tento rok je to už po 27. krát, čo si celý svet 27. septembra pripomenul význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a celkové zlepšovanie kvality života. Uplynulý týždeň si aj naši žiaci pripomenuli tento sviatok a vypracovali projekty o Nitre. Prečo by ste ju mali navštíviť? Žiaci priniesli aspoň 20 dôvodov a zaujímavostí.

 • Úprava povinnosti nosenia rúška

  Vážení rodičia, milí žiaci,od 4.10 2021 bude v platnosti nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúška nasledovne:

  1. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (tzn., že rúška nie sú povinné počas výučby v triede).

  2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri školy mimo uzavretého kolektívu napr. chodba, šatne, toalety. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok povinné.

  Viac na: vyhláška.pdf

   

 • Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra

  V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. oznamujeme výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra na funkčné obdobie 2021-2025.

  Zoznam členov:

  1. Horváthová Petra, Mgr.

  2. Ivanová Daša, MUDr.

  3. Königová Jana

  4. Ševčík Martin

  Zvoleným členom rady školy bude zaslaná pozvánka na ustanovujúce zasadnutie.

   

 • Naši ôsmaci už teraz myslia na výber strednej školy a budúceho povolania

  V priebehu septembra sa jednotlivo všetky naše triedy 8. ročníka zúčastnili podnetnej exkurzie, organizovanej Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, s názvom Talentcentrum. Pod vedením skúseného lektora žiaci zistili do akého kariérového typu predbežne patria, tiež zameraním na špecifické schopnosti sa dozvedeli svoje silné stránky, ale aj to, na čom by mali zapracovať.

  Vnímame ako veľmi dôležité, aby žiaci už v 8. ročníku začali premýšľať nad ich budúcim povolaním. Niektorí v tom majú jasno, iní vôbec netušia. Diskusie s rodičmi, učiteľmi, či lektormi sú pre ich správny výber strednej školy veľmi významné.

  Aj počas exkurzie v Talentcentre dostali v týchto dňoch odpovede na mnohé otázky.  

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria