Navigácia

 • Dôležitý oznam

  Z dôvodu opakovaného narušovania dištančného vzdelávacieho procesu zo strany
  tretích osôb a z dôvodu predchádzania týmto útokom sa od utorka 1.12.2020 určujú nasledovné
  povinnosti pre žiakov II. stupňa:
  1. Každý žiak sa prihlasuje na hodinu iba prostredníctvom Edupage.
  2. Každý žiak sa prihlasuje na hodinu so zapnutou webkamerou.
  3. Každý žiak je počas celého vyučovania prihlásený pod svojim menom (meno a priezvisko).
  4. Žiak si nemení pozadie.
  Ak technické vybavenie žiaka neumožňuje používať kameru, žiak sa bude zúčastňovať denne
  vyučovania v škole
  3 vyučovacie hodiny od 8,00- 10,40hod.
  Žiadame rodičov, aby dňa 30.11.2020 nahlásili na riaditeľstvo školy žiakov, ktorí podmienku kamery
  nespĺňajú.

  Ďakujeme, že spoločnými silami dokážeme obnoviť poriadok a pravidlá dištančného vzdelávania.

 • Prijímacie konanie na SŠ na školský rok 2020/2021

  Milí deviataci, milí rodičia. Chcete sa dozvedieť viac o stredných školách? Témy ako:

  • Harmonogram prijímacieho pokračovania 2020/2021
  • Profilové predmety
  • Prijímacie pohovory
  • Stredné školy v Nitre
  • Kritériá prijímania

  nájdete tu: Prijímacie konanie 2020/21.mp4

  viac informácií nájdete TU

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Vážení rodičia, milí žiaci, tieto Vianoce máme možnosť zapojiť sa do celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ a potešiť tak niekoho, kto nečaká žiadny darček. 

  Ako sa zapojiť?

  Stačí priniesť do školy jednu maličkosť zo zoznamu a odovzdať ju triednej pani učiteľke. Zapojiť sa môžu aj žiaci 5.-9.ročníkov a prinesenú drobnosť, darček, aj škatuľu (obalenú vianočným papierom - zvlášť spodok a zvlášť vrch)  môžu odovzdať pani učiteľke Zeleňákovej. Darčeky poprosíme priniesť do školy do pondelka 30. novembra 2020.

 • Predstavujeme vám náš inkluzívny tím

  „V tradíciách nášho školstva nie je veľa miesta pre myšlienky inkluzívnej výchovy a vzdelávania. Je preto prirodzené, že na zavedenie koncepcie inkluzívnej výchovy a vzdelávania je potrebné vytvoriť primerané organizačné podmienky. V škole, ktorá sa rozhodla ísť cestou inkluzívnej výchovy a vzdelávania, vzniká tím pedagogických a nepedagogických pracovníkov – inkluzívny tím, ktorý plánuje organizačné a procesuálne kroky zavádzania princípov inklúzie v škole. Viac tu.

 • 3P - Poznám. Poznáš? Poznávajme!

  Poďakovanie

  V týchto dňoch vysádzame v areáli školy  stromy  a kríky v rámci  projektu Učíme sa v prírode alebo náučný chodník „3P - Poznám. Poznáš? Poznávajme!“. Projekt je  realizovaný  s finančnou podporou z rozvojového projektu MŠVVaŠ  Enviroprojekt 2020.

  Pri telocvični vysadíme 10 listnatých stromov a 10 ihličnanov, ktoré budú tvoriť Alej športovcov – významných odchovancov našej školy. Do školskej záhrady pribudne 10 ovocných stromov a kríkov. V areáli školy budujeme náučný chodník, ktorý predstavíme našim žiakom, rodičom a priaznivcom školy na jar 2021.

  Chceme veľmi pekne poďakovať zamestnancom firmy

  ProRain spol. s r.o. Nitra

  Záhradné centrum

  Bratislavská 19/A

  949 01 Nitra

  za odborné poradenstvo pri výbere vhodných drevín,  za veľkú profesionalitu a ústretovosť pri realizácii nášho projektu a ochotu poskytovať odborné poradenstvo pri starostlivosti o vysadené stromy v prvé roky po výsadbe.

   

   

   

   

 • Manuál po testovaní

 • Vyhlásenie ministra - školy a výsledky testovania

  Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

  Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

  Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

  Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

  Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

  Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

  Základné princípy:

  Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

  Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

  Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

  Čiže:

  • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ
  • Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy
  • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

  Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

  Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

  Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

 • Nariadenie riaditeľky ZŠ v súvislosti s plošným testovaním

  V nasledujúcom usmernení sa dočítate o opatreniach, ktoré nadobudnú platnosť po celoplošnom testovaní na COVID 19.

  Nariadenie.doc

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.pdf

 • Prehľad odberných miest počas celoplošného testovania

  Mesto Nitra pripravilo zoznam 64 odberných miest, na ktorých sa bude počas víkendu realizovať celoplošné testovanie. Samospráva teraz prichádza s výzvou, aby obyvatelia pomohli o odberných miestach informovať svojich blízkych či susedov. Urobiť tak môžete aj vy, a to veľmi jednoduchým spôsobom – vytlačte leták a vylepte ho na vchodové dvere bytovky alebo na nástenku bytového domu. Mesto Nitra robí všetko pre to, aby o testovaní informovalo v maximálnej možnej miere. V online a elektronickej podobe to nie je problém. Z časových dôvodov však radnica nedokáže zabezpečiť tlač a distribúciu letákov, či inzerciu, ktorá by sa k obyvateľom dostala ešte pred víkendom. V nasledujúcich odkazoch sa dozviete čo robiť keď ste pozitívny alebo ste prišli do kontaktu s pozitívnou osobou.

  Co mam robit ak som bol v blizkom kontakte s COVID 19.pdf

  Co mam robit ak som pozitivny.pdf

 • Zelený certifikát pre našu školu

  Naši žiaci triedia papier, plasty a bioodpod zo školskej záhrady. V roku 2019  sme začali aj s triedením elektroodpadu. Nadviazali sme úspešnú spoluprácu s firmou SEWA, a.s. a odovzdali sme im vyradenú počítačovú techniku a multifunkčné zariadenia na ekologické spracovanie. Následne sa naša škola zapojila do zberu batérií, čím žiaci prevzali štafetu v separovaní elektroodpadu od vyučujúcich.

  Žiaci hlavne 1. stupňa idú príkladom nielen žiakom II. stupňa v nosení batérií do separačných kontajnerov, ale oslovujú aj rodinných príslušníkov, aby sa zapojili do zberu. Za necelé dva roky vyzbierali viac ako 500 kg batérií.

  Táto aktivita školy bola ocenená firmou SEWA  „Zeleným certifikátom“ a môžeme používať logo zeleného certifikátu. Týmto spôsobom sme dostali možnosť spolupodieľať sa  na šírení myšlienky ochrany životného prostredia pomocou správneho triedenia elektroodpadu a jeho ekologickej recyklácie.         

   

   

 • Deň finančnej gramotnosti- blokové vyučovanie

  Prečo vznikli peniaze? Na čo sú nám banky? A aká je hodnota peňazí?

  Aj na tieto otázky hľadali odpovede žiaci našej školy počas blokového vyučovania, projektu Fenomény sveta- Peniaze, ktorý sme nazvali „Deň finančnej gramotnosti“. Pilotného celodenného vyučovania v blokoch sa v piatok 23.10.2020 so záujmom zúčastnili naši žiaci 7. ročníka.

  Peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou nášho sveta a finančné záležitosti riešime každý deň. Pritom to, či vlastným financiám rozumieme a ako vieme s nimi hospodáriť, ovplyvňuje životnú situáciu každého z nás. Preto naša škola pravidelne zapája do vyučovania aj prvky finančnej gramotnosti.

  Tentokrát sme sa však rozhodli pre žiakov vytvoriť aj intenzívne celodenné blokové vyučovanie, počas ktorého si siedmaci zábavnou, zážitkovou formou osvojili dôležité poznatky o financiách. Okrem rôznych didaktických hier, využívali pri tom najmä prácu s tabletmi v skupinách, na ktorých súťažnou formou vypracovávali mnohé interaktívne cvičenia. Tí najlepší si dokonca odniesli domov odznak Fenomenálneho finančníka. Na konci dotvorili Mapu- Fenomény- Peniaze, kde nadobudnuté vedomosti ešte poriadne utvrdili.

  Ich zanietenosť a pracovné nasadenie, ako aj spokojnosť našich učiteľov s ich nasadením, si môžete prezrieť na priložených fotografiách.  

   

 • Sprievodca pre žiakov

 • Prevádzka a vnútorný režim ZŠ od 26.10 -27.11.2020

 • Platby za stravné

  Milí stravníci! Ďakujeme vám za vzorné uhrádzanie stravného v tomto roku! Všetci už majú uhradené povinné platby do konca kalendárneho roka. Prosíme neuhrádzajte už platby vopred, nakoľko sa od januára budú meniť podmienky. Ďakujeme.

 • Kvapka krvi


  vic info tu

 • Darujte nám 2% z dane

  Milí rodičia a priatelia školy! Aj v tomto roku máte možnosť zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie Vašich detí prostredníctvom poukázania 2% nášmu OZ. 

  Cieľom združenia je podporovať nadanie detí v rôznych oblastiach (nadanie vo výtvarnej oblasti, hudobnej, športovej, všeobecný intelekt a pod.). Podporovať vzdelanosť, tvorivosť, športovú aktivitu, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť nadaných žiakov, prostredníctvom realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít a v neposlednom rade vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie vzdelávacích potrieb nadaných žiakov pre všetky vekové skupiny žiakov ZŠ.

  Podporte našu školu a svoje deti! Tento rok je lehota predĺžená do konca októbra. V tejto hektickej dobe budeme vďační za každé odovzdané tlačivo. Ďakujeme. Viac

 • Tlačivo o bezinfekčnosti je aj online

  Milí rodičia! Podať tlačivo o bezinfekčnosti môžete aj online. Presný návod nájdete tu.

 • Prevádzka ŠKD od 13.10.2020

  Milí rodičia, napriek zložitej pandemickej situácii, bude ŠKD po dohode s MŠVVaŠ fungovať ako doteraz. Napriek tomu odporúčame rodičom, aby preberanie detí z ŠKD uskutočňovali do 16:00 hod. vzhľadom na celodenné nosenie rúšok v škole. Ďakujeme za pochopenie.

 • Prevádzka a vnútorný režim platné od 12.10.2020

 • Opatrenia platné od 12.októbra 2020

  V školách sme nezaznamenali ohniská nákazy a na dištančné vzdelávanie zatiaľ prešlo okolo 4 percent žiakov. So zhoršujúcou situáciou je však potrebné zaviesť ďalšie opatrenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť tento negatívny vývoj. Zrušené po novom budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ, exkurzie mimo škôl. ŠKD budú pokračovať za prísnych opatrení. Stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie. Čo sa týka osemročných gymnázií, otvorené budú ročníky, ktoré korešpondujú s ročníkmi na ZŠ, teda prvé štyri. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria