Navigácia

 • Paríž

  Mesto Paríž, ktorým sa minulý týždeň na poznávacej exkurzii prechádzali deviataci našej školy sa ukázalo ako liberálne centrum multikulturalizmu, kde sme bežne stretli ľudí rôznych farieb pleti či odlišných vierovyznaní, ktorí sú začlenení ako typickí Francúzi. Hoci sa o nich hovorí ako o ľuďoch odmietajúcich používať iný než rodný jazyk, najmä angličtinu, my sme sa s takýmto prístupom nestretli. V múzeách, hoteli a reštauráciách nás obslúžili v angličtine a odpovedali plynulými vetami. Parížania sú na turistov zvyknutí a je im jasné, že po francúzsky sa väčšina z nich nedohovorí a „prispôsobili“ sa aj žiakom 9.A triedy. Prehliadku mesta sme začali "Železnou dámou", symbolom Paríža - slávnou Eiffelovou vežou (324 m.) a z tretieho poschodia sa nám naskytol nezabudnuteľný pohľad na mesto. Prešli sme sa pozdĺž riekySeiny okolo Múzea d´Orsay-múzea impresionizmu, Bourbonského paláca- sídla parlamentu, Hotel des Invalides- komplexu budov, ktoré dal vystavať kráľ Ľudovít XIV. pre 6 000 vojnových veteránov. V krypte sa nachádzajú hrobky cisára Napoleona Bonaparteho, jeho brata a syna Orlika. Pozreli sme si Víťazný oblúk ako symboliku vojenských víťazstiev rímskych cisárov a Napoleona. Spoznali sme Elyzejské polia (Champs Elysées- 3 km bulvár a najluxusnejšia ulica), ktoré sú miestom osláv dôležitých udalostí celého Francúzska. Navštívili sme 30 km vzdialený zábavný park Disneyland, úžasný svet dobrodružstva, rozprávok a fantázie s tematikou Walta Disneyho, kde sa prelína svet starých rozprávok s novými, ktorý si získal naše srdcia. Čakali nás ďalšie krásne pamiatky a miesta – Pantheon (pohrebisko smotánky francúzskej vedy, mysliteľov a kultúry), Luxemburgské záhrady, latinská štvrť- univerzita Sorbonna, najstaršia časť mesta- ostrov Île de la Cité- Justičný palác, gotická kaplnka Sainte-Chapelle, stredoveký kráľovský palác, väzenie Ľudovíta XVI. a Márie Antoinetty- Conciergerie, gotický chrám Notre Dame (Victor Hugo sem zasadil dej románu Chrám matky Božej v Paríži), ktorého zvony majú vlastné mená a konali sa v ňom kráľovské korunovácie, svadby i pohreby (dnes v rekonštrukcii), obrazová galéria Louvre (kráľovský zámok, dnes najväčšie múzeum na svete s vyše 35 000 exponátmi) s da Vinciho obrazom Mony Lisy a jej povestným úsmevom.

 • Preventívny program

  Plánované preventívne aktivity sa uskutočnili pre žiakov od siedmeho až po deviaty ročník. V siedmom ročníku bola naplánovaná téma " Šikana na školách", vo ôsmom a deviatom ročníku " Trestnoprávna zodpovednosť".

 • Získali sme Zelený certifikát

 • Tulipánka postupuje

  Rozbehli sa boje o Školský pohár. Ide o futbalový turnaj, ktorý organizuje pre školy Slovenský futbalový zväz, určený je pre 5.-6. ročník. V okrese Nitra sa prihlásilo 36 škôl. V utorok sa v našej telocvični stretlo v predkole šesť tímov. Družstvo ZŠ Tulipánová suverénne triumfovalo a postúpilo na okresné finále, ktoré bude opäť na našej pôde 23. apríla.

  Náš tím tvorili Novotný, Mego, Kúsek, Mesároš, Filo a Sloboda pod vedením p. uč. Mesároša.

 • Šachový turnaj

  Šachový turnaj sa rozbehol. Postupne odohrá svoju "partičku" viacero skupín, z ktorých vzídu semifinalisti a na záver sa dozvieme víťaza. 

 • Siedmaci objavovali históriu 🏰

  Spoločný výlet rodičov, žiakov a učiteľov na barokový zámok v Haliči bol úžasným zážitkom, ktorý nám zostane v pamäti na dlho. Vďaka štedrej finančnej podpore od UNICEF sme mohli spolu objavovať históriu a kultúru tohto úžasného miesta. Vidieť deti, ako sú započúvané do príbehov minulosti starobylého zámku, bolo neoceniteľné. Tento výlet nám nielen poskytol príležitosť spoznávať nové veci, ale aj posilnil puto medzi rodinami, žiakmi a učiteľmi. Ďakujeme UNICEF za podporu a možnosť vytvoriť takéto nezabudnuteľné spomienky.

 • Marec - mesiac knihy 📚

  Knihy sú bránou do sveta poznania. Mnohí z nás ich nepochybne majú odložené nielen v poličke, ale i v srdci. Hoci azda každý vie, že marec je venovaný knihám, málokto tuší, prečo je tomu tak. My na Tulipánke už vieme, že práve v marci v roku 1796 sa narodil Matej Hrebenda - významný šíriteľ slovenskej i českej knihy a vzdelanosti. Práve na jeho počesť je už od roku 1955 marec považovaný za mesiac knihy.

  Ako sme si mesiac knihy pripomenuli my?

  Odštartovali sme ho reláciou v školskom rozhlase a pokračovali zaujímavými aktivitami nielen na hodinách literatúry či čítania. Dozvedeli sme sa, ako vzniká kniha, prečítali sme si mnohé zaujímavosti o knihách, fascinovali nás knižné rekordy či najkrajšie knižnice sveta... Rozprávali sme sa o histórii kníh a vyhľadávali najkrajšie citáty osobností o knihách a čítaní. Zahrali sme si Knižné BINGO - oprášili sme prach z našich domácich knižníc a kníh, aby sme úspešne zaplnili všetky políčka... Žiaci sa zapojili i do projektu „Postava ožíva“, v rámci ktorého vytvorili charakteristiku svojej obľúbenej literárnej postavy. No najmä sme veľa čítali - nielen z učebníc či kníh v školskej knižnici, no priniesli sme si svoje obľúbené knihy a inšpirovali sme sa navzájom. Uvedomili sme si, aký pravdivý je citát: „Čítaj knihy a môžeš byť, kým chceš!“

  Všetci si prajeme, aby si deti budovali pozitívny vzťah ku knihe a aby sa čítanie kníh stalo pravidelnou súčasťou ich života!

 • Projektový deň s Edumou – „Za každým človekom sa skrýva príbeh“

  Koniec marca patril znovu príbehom a bol zároveň aj ukončením projektu „Zvuk, slovo a obraz príbehu" . Nechýbala zábava, kreativita, ponaučenie a spolupráca. Do projektového dňa sa zapojili nielen naši siedmaci a deviataci, ale viaceré školy naprieč celým Slovenskom. Projektový deň v školách otvoril väčší priestor fantázii , kreativite, emóciám, vyvolal záujem žiakov o druhých, ale aj o seba navzájom, a tým posilnil (ne)obyčajnú ľudskosť v nás.

 • ŠACHOVÝ TURNAJ ŠTARTUJE ♔♕♗♘

  Na šachový turnaj sa prihlásilo 57 žiakov z 1.-8. ročníka (chlapci aj dievčatá). Rozdelíme ich na dve skupiny - 29 detí z 1.-5. ročníka a 28 detí z 6.-8. ročníka. Vytvorili sme základné skupiny (väčšina z nich je štvorčlenná), v základných skupinách sa účastníci stretnú každý s každým. Turnaj sa bude odohrávať postupne. Účastníkov budeme priebežne informovať o termíne, kedy budú hrať.

 • Deviataci objavili krásy Ameriky cez virtuálnu realitu

  Študenti deviatych tried našej školy sa tento týždeň pustili do objavovania nádherných prírodných scenérií Ameriky, vďaka inovatívnemu využitiu virtuálnej reality. Tento projekt umožnil žiakom cestovať po Grand Canyone, Yellowstone, Niagarských vodopádoch, Amazonskom pralese či Galapágoch, všetko bez toho, aby opustili triedu. Táto iniciatíva nielenže poskytla pohlcujúci zážitok, ale aj rozšírila obzory a zvýšila povedomie o ochrane prírody. Študenti mali možnosť interaktívne objavovať ekosystémy a geografické útvary týchto miest, čím sa aktívne zapájali do vzdelávacieho procesu. Navyše, využitie virtuálnej reality minimalizovalo ekologický vplyv cestovania. Celkovým výsledkom bolo obohatené vzdelávanie a rozšírenie pohľadu deviatakov na svet.

 • Deň naopak

 • Ocenenie najlepších v kraji

  Dňa 27.3.2024 sa konala slávnosť Regionálneho úradu školskej správy v Nitre, ktorý pri príležitosti „Dňa učiteľov 2024“ ocenil  najlepších  pedagogických zamestnancov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských  zariadení z Nitrianskeho kraja, spolu 32 pedagogických zamestnancov.

  Návrh na udelenie Čestného uznania  riaditeľom Regionálneho úradu školskej správy v Nitre za našu školu padol na skúsenú pani učiteľku 1.stupňa ZŠ Mgr. Janu Stoklasovú. Sme nesmierne radi, že spomedzi množstva návrhov bola naša kolegyňa tou, ktorá bola na ocenenie vybratá. Blahoželáme a do ďalších rokov pedagogickej praxe želáme veľa tvorivého elánu, síl, zdravia a radosti z detí – svojich aj školských.

  Vyberáme z hodnotenia:

  Janka je empatická, srdečná a vľúdna, pritom však u žiakov a rodičov rešpektovaná. Zodpovednosť, pracovitosť a aktívny prístup v práci sú jej stálou súčasťou. Je motivátorkou a vzorom pre iných kolegov. Je vždy ochotná komukoľvek pomôcť.

  Pani učiteľka je priekopníčkou vyučovania matematiky Hejného metódou v našej škole i v našom meste. Matematiku touto formou učí už šiesty rok. Jej aktívny prístup vo vyučovaní sa prejavuje aj vo vedomostiach žiakov, jej žiaci sú úspešní v súťažiach ako  Pytagoriáda, či iBobor. Vo výchovno- vzdelávacom procese implementuje digitálne vyučovanie /Informatika s Emilom, Robotika s Emou, Kozmix/ , ale aj učenie prepojené so skutočným životom. Na dennej báze pripravuje pre žiakov rozličné didaktické pomôcky. Na hodnotenie poznatkov žiakov využíva formatívne hodnotenie, vo vyučovaní vystupuje ako partner a sprievodca detí.  Umožňuje žiakom otvorene sa vyjadrovať a prostredníctvom diskusií im pomáha s riešením úloh.

  Okrem dosahovania vedomostných cieľov sú pre ňu dôležité aj výchovné ciele, ktoré napĺňa denne prostredníctvom aktivít na ranných kruhoch. Pre žiakov a rodičov je oporou, pričom citlivo vníma ich potreby.

  Je koordinátorkou environmentálnej výchovy na I. stupni. Aktívne školu zapája do projektov v oblasti ochrany životného prostredia. So žiakmi pripravuje rôzne kultúrno – spoločenské a športové aktivity. Svojich žiakov vedie k spolupatričnosti a úcte k iným ľuďom prostredníctvom charitatívnych zbierok.

  V pracovnom tíme MZ I. stupňa vystupuje ako lektor pri zavádzaní zmien vo vyučovaní. Je tvorcom slovného hodnotenia v 1. ročníku. BLAHOŽELÁME !

 • Profesijný rozvoj učiteľov

  Téma formativneho hodnotenia rezonovala v stredu dopoludnia (27.3.2024) s učiteľmi a vychovávateľmi na Základnej škole Tulipánová v Nitre v spolupráci s mentorkami RCPU NR a ZM. Individuálne mentoringové rozhovory vytvárali priestor na osobnú komunikáciu v téme formativneho hodnotenia - slovné hodnotenie. Pozitívne myslenie, chuť do niečoho nového, inšpirácie a podnety bolo to s čím mentees prichádzali. Popoludní sa 14 učiteľov stretlo v rámci Klubu triednych učiteľov pre okres Nitra na základnej škole. Príjemné stretnutie kolegov prinieslo sieťovanie sa, nadviazanie kontaktov a prezentácie oblastí, ktorým by sme sa chceli venovať.
  Množstvo vecí nás spájalo a výmena skúseností, pohľadov, riešení bolo tým najcennejším výstupom. Vedeniu školy ďakujeme za vytvorenie priestoru pre stretnutie, podporu a príjemnú atmosféru.
  Pri príležitosti dnešného sviatku Dňa učiteľov ďakujeme všetkým za snahu, trpezlivosť, motiváciu a inovácie, ktorými každodenne napĺňate svoje poslanie UČITEĽA.

 • Exkurzia v NR SR

  Koordinátori žiackych parlamentov spolu s predsedami, podpredsedami a ďalšími členmi ŽP sa zúčastnili exkurzie v NR SR pod záštitou Centra voľného času a Mestského úradu v Nitre ako Mestský žiacky parlament. Okrem prehliadky priestorov a informácií o fungovani parlamentu, si mohli žiaci odniesť aj zážitok z návštevy Slavína. Zvyšný čas v Bratislave sme využili na komentovanú prehliadku nádvoria Bratislavského hradu.

 • Talentové skúšky

  Vážení rodičia,

  riaditeľka školy oznamuje, že:

  ·         talentové skúšky na prijatie žiaka/žiačky do 5./6.ročníka športovej triedy našej ZŠ Tulipánová 1, Nitra so zameraním na futbal sa budú konať dňa 16.5.2024 v areáli mestského štadióna v Nitre.

   ·         talentové skúšky na prijatie žiaka/žiačky do 5.ročníka športovej triedy našej ZŠ Tulipánová 1, Nitra so zameraním na tenis sa budú konať dňa 13.5.2024  a  16.5.2024 v areáli Tenisovej akadémie na ZŠ Tulipánová 1 v Nitre.

   Viac informácií nájdete v záložke „Športové triedy“.

 • Školský e-shop otvorený

  Aj tento rok máme pre Vás skvelú správu!

  Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. Tento školský rok prichádza obohatená o nové produkty, farby a eko oblečenie a navyše pre nás e-shop znížil ceny väčšiny produktov! Ponuku nájdete na tomto linku: OBCHOD

  Objednávanie je už spustené a bude možné až do 7.4. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom!  

 • Okresné kolo Geografickej olympiády

  V okresnom kole Geografickej olympiády zaznamenali žiaci úžasné výkony a ukázali svoju lásku k poznávaniu sveta. Medzi tými, ktorí excelovali, patrili Jakub Zaťko z 8. A triedy, ktorý si vybojoval 7. miesto v kat. E, Adam Doboš v kat. F skončil na 20. mieste a Roman Sloboda v kat. G na 12. mieste. Ich zápal a schopnosť precízneho zvládania geografických otázok svedčia o ich oddanosti a schopnostiach. Gratulujeme chlapcom k tomuto úspechu a želáme im veľa úspechov v ďalšom pokračovaní v súťaži budúci rok! Geografická olympiáda nás inšpiruje k objavovaniu a pochopeniu sveta okolo nás.

 • Hodina deťom

  Verejná celonárodná zbierka pre pomoc deťom prebiehala vo štvrtok 21.3 za pomoci Žiackeho parlamentu. Výťažok zbierky bol 356,49 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a tak podporili zbierku, ktorá už 25 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách.

 • Voľby si mohli vyskúšať aj naši najstarší žiaci

  Piatkové dopoludnie malo na našej škole volebnú atmosféru. Naši ôsmaci a deviataci si mohli vyskúšať v simulovaných voľbách na prezidenta SR uplatnenie volebného práva, v praxi si zhrnúť zásady volieb v rámci opakovania tejto témy v osnovách občianskej náuky a efektívne sa tak pripravovať k zodpovednému občianstvu vo svojej dospelosti. Tak ako býva dobrým zvykom, aj tentokrát sa stala občianska náuka zaujímavejšou a zážitkovejšou. 

 • DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI - blokové vyučovanie

  Prečo vznikli peniaze? Na čo sú nám banky? A aká je hodnota peňazí?

  Aj na tieto otázky hľadali odpovede žiaci našej školy počas blokového vyučovania, organizovaného v rámci Európskeho týždňa finančnej gramotnosti (18.-24.3.2024), ktorý sme nazvali „Deň finančnej gramotnosti“. Celodenného vyučovania v blokoch sa v piatok 22.3.2024 so záujmom zúčastnili naši žiaci 7. ročníka.

  Peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou nášho sveta a finančné záležitosti riešime každý deň. Pritom to, či vlastným financiám rozumieme a ako vieme s nimi hospodáriť, ovplyvňuje životnú situáciu každého z nás. Preto naša škola pravidelne zapája do vyučovania aj prvky finančnej gramotnosti.

  Tentokrát sme sa však rozhodli pre žiakov vytvoriť aj intenzívne celodenné blokové vyučovanie, počas ktorého si siedmaci zábavnou, zážitkovou formou osvojili dôležité poznatky o financiách. Okrem rôznych didaktických hier, využívali pri tom najmä prácu s tabletmi, či mobilnými telefónmi v skupinách, na ktorých súťažnou formou vypracovávali mnohé interaktívne cvičenia. Ich zanietenosť a pracovné nasadenie, ako aj spokojnosť našich učiteľov s ich nasadením, si môžete prezrieť na priložených fotografiách. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria