Navigácia

 • Vysádzame bylinkovú záhradku.

  V rámci projektu Učíme sa v prírode alebo náučný chodník „3P - Poznám. Poznáš? Poznávajme!“ sme si pripravili pôdu vo vyvýšenom záhone na vysádzanie bylinkovej záhradky. Museli sme zmiešať humusovú pôdu so zemou, lebo bylinky sú síce nenáročné na pôdu, ale práve veľa humusu v pôde im môže vadiť. Výdatne nám v tom pomohli krtkovia, ktorí si od septembra budujú cestičky v trávniku za pavilónom B. Z ich kopčekov – kvalitnej vyhrabanej zeminy sme si zobrali zem a do nej sme zasadili Izop lekársky, Repík lekársky, Mätu sivú a Pamajorán obyčajný (Oregano). Na jar chceme dosadiť levanduľu lekársku a rozmarín. Na príprave pôdy sa podieľali 8. a 9. ročníky a záhon vysadili chlapci z 8.A.

 • Brigáda "Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov".

  Uplynulý víkend sa uskutočnila brigáda k úspešnému projektu nášho ŽP "Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov". Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili.

 • Od pondelka sme v oranžovej fáze

  Riaditeľka ZŠ Tulipánová 1, Nitra oznamuje, že škola prechádza do oranžovej fázy z dôvodu pozitivity jedného žiaka na COVID-19.

  Žiaci tejto triedy prechádzajú od 18.10 do 22.10 2021 na dištančné vzdelávanie. S rozhodnutím RÚVZ a usmernením  k prevádzke triedy budú oboznámení rodičia danej triedy  a príslušní vyučujúci v pondelok 18.10. 2021.

  V Nitre, 16.10 2021        

  Opatrenia 18.10.doc

  Rozhodnutie RÚVZ ZŠ Tulipánová 9B.pdf                                                                               

                                                                                                                      PaedDr. Mária Sailerová

                                                                                                                                  riaditeľka ZŠ

 • Svetový deň stromov

  Lipa bola posvätným stromom všetkých Slovanov, zasvätili ju bohyni Lade. Ján Kollár ju povýšil na symbol slovanskej vzájomnosti. Naši predkovia sa schádzali pod korunami líp k veselým i smutným udalostiam. My sme sa tiež zišli, aby sme si tento symbol spoločne zasadili pri príležitosti blížiaceho sa Dňa stromov. Každoročne si tak pripomenieme, že bez stromov by sme neboli ani my. Siedmaci aj deviataci priložili ruku k dielu a tak je náš areál opäť o niečo krajší.

 • Brigáda "Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov"

  Máte radi tenis? Chceli by ste spolu aj s vašimi deťmi využívať tenisové kurty v areáli našej školy? Tak už to bude možné. Náš víťazný projekt "Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov" získal grant vo výške 600 €. Projekt podali členovia Žiackeho parlamentu a týmto pozývajú všetkých žiakov, rodičov, priateľov školy a našich pedagógov k prvej fáze brigády, ktorá sa uskutoční v sobotu 16.10. o 9:00 v areáli našej školy. Tešíme sa na vás, máme zabezpečené - náradie, pracovné rukavice aj občerstvenie. 

 • Pilotné testovanie žiakov 6. ročníka - papierová forma

  Testovanie bude realizované Národným ústavom certifikovaných meraní dňa: 15.10. 2021 o 9:00 hod.

   Žiaci budú testovaní z predmetu:

   ·         Slovenský jazyk a literatúra – v trvaní 60 minút.

   ·         Matematika  v trvaní 60 minút.

  Povolené pomôcky na matematiku: pomocné papiere.

  Nepovolené pomôcky na matematiku: kalkulačka, rysovacie potreby.

   

 • Tekvičkovo

  Žiaci ŠKD spolu s ich rodičmi aj tento školský rok popustili uzdu svojej fantázii a svojimi šikovnými rukami a bohatou kreativitou sa zapojili do Tekvičkova, a tak privítali jeseň a skrášlili okolie školy nie len zaujímavými tekvicami, ale aj inými jesennými výtvormi.

 • Svetový deň cestovného ruchu

  Tento rok je to už po 27. krát, čo si celý svet 27. septembra pripomenul význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a celkové zlepšovanie kvality života. Uplynulý týždeň si aj naši žiaci pripomenuli tento sviatok a vypracovali projekty o Nitre. Prečo by ste ju mali navštíviť? Žiaci priniesli aspoň 20 dôvodov a zaujímavostí.

 • Úprava povinnosti nosenia rúška

  Vážení rodičia, milí žiaci,od 4.10 2021 bude v platnosti nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúška nasledovne:

  1. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (tzn., že rúška nie sú povinné počas výučby v triede).

  2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri školy mimo uzavretého kolektívu napr. chodba, šatne, toalety. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok povinné.

  Viac na: vyhláška.pdf

   

 • Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra

  V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. oznamujeme výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra na funkčné obdobie 2021-2025.

  Zoznam členov:

  1. Horváthová Petra, Mgr.

  2. Ivanová Daša, MUDr.

  3. Königová Jana

  4. Ševčík Martin

  Zvoleným členom rady školy bude zaslaná pozvánka na ustanovujúce zasadnutie.

   

 • Naši ôsmaci už teraz myslia na výber strednej školy a budúceho povolania

  V priebehu septembra sa jednotlivo všetky naše triedy 8. ročníka zúčastnili podnetnej exkurzie, organizovanej Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, s názvom Talentcentrum. Pod vedením skúseného lektora žiaci zistili do akého kariérového typu predbežne patria, tiež zameraním na špecifické schopnosti sa dozvedeli svoje silné stránky, ale aj to, na čom by mali zapracovať.

  Vnímame ako veľmi dôležité, aby žiaci už v 8. ročníku začali premýšľať nad ich budúcim povolaním. Niektorí v tom majú jasno, iní vôbec netušia. Diskusie s rodičmi, učiteľmi, či lektormi sú pre ich správny výber strednej školy veľmi významné.

  Aj počas exkurzie v Talentcentre dostali v týchto dňoch odpovede na mnohé otázky.  

 • TVORIVÁ RECYKLÁCIA

  Krásna akcia mesta na pešej zóne - TVORIVÁ RECYKLÁCIA. Deti VIII.oddelenia ŠKD sa zúčastnili na edukatívnom, kreatívno - recyklačnom a rozoberacom workshope. Separovali a recyklovali rôzny odpadový materiál.

 • Bezpečnostné opatrenia na škole

  Vážení rodičia,

  od 27.9.2021  okres Nitra prechádza do červenej farby. Škola sa stále nachádza v zelenej fáze. Vyučovanie pokračuje podľa platného rozvrhu hodín.

  Prosíme o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri nástupe žiakov do školy. Nikto s príznakmi akéhokoľvek ochorenia sa nemôže zúčastniť vyučovania, aby neohrozil zdravých žiakov v triede.

  Rodičia, ktorí si objednali a vyzdvihli samotesty sú povinní cez Edupage nahlasovať výsledok vykonaného testu. Odporúča sa robiť test dvakrát v týždni – v pondelok a vo štvrtok.

  Žiadame tých rodičov žiakov II. stupňa, ktorí si doteraz samotesty nevyzdvihli, aby tak urobili v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30.9.2021 u triednych učiteľov.

  Rodičia žiakov I. stupňa  majú možnosť vyzdvihnúť samotesty  v čase od 7:30 do 7:55 hod. vo výdajnom okienku tak ako v prvom kole výdaja testov.

  Ďakujeme za pochopenie

   

 • Výzva - Voľby do RADY ŠKOLY II. kolo

  Vážení  rodičia, v uplynulých dňoch ste mali možnosť  voliť si spomedzi seba  zástupcov do RŠ. Vo voľbách zahlasovalo  181 rodičov. Keďže hlasovania sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov, voľby sú neplatné.

  Z uvedeného dôvodu  vyhlasujeme  II. kolo volieb do RŠ. 

  Voliť môžete od 29.9. 2021 od 7.00 hod. do 30.9. 2021 do 14:00 hod. online cez pripravené hlasovanie v EduPage.

  Výsledky volieb budú zverejnené dňa 1.10. 2021 do 14:00 hod. na stránke školy. Ďakujeme

 • Biela pastelka

  Členovia ŽP uskutočnili v piatok verejnú zbierku pre nevidiacich a slabozrakých pod názvom Biela pastelka. Zapojili sa všetci, čo nás veľmi teší.

 • Žiacky parlament

  Členovia ŽP sa zapojili do programu Mladí nitrianski filantropi a získali grant na projekt " Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov" vo výške 600 €. Projekt boli prezentovať pred zástupcami mesta. Tým sa projekt páčil a ocenili prácu ŽP.

 • Európsky deň jazykov

  Viac na EDJ.

 • Voľby do Rady školy pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra

  Vážení rodičia, od zajtra môžete nájsť na Edupage Váš volebný lístok za rodičov do RŠ. 

  Voliť môžete od 22.9. 2021 do 24.9.2021 do 14:00 hod. online cez pripravené hlasovanie v Edupage.

  Do volieb do RŠ je prihlásených 8 kandidátov.  Do RŠ je potrebné zvoliť 4 kandidátov. Zakliknutím  zvoľte najviac 4 kandidátov. Ak bude označených viac kandidátov, Vaša voľba je neplatná.

  Pri voľbe zástupcov rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas (za rodinu) aj v prípade, že školu navštevujú ich viaceré deti.

  Výsledky volieb budú zverejnené dňa 27.9.2021 do 15:00 hod. na stránke školy. 

 • Vedenie k športu a ekologickej, bezpečnej doprave - opäť sa uskutočnil Tulipán Biketour!

  Trvalo udržateľná doprava, ku ktorej patrí aj cyklistika, je každým rokom aktuálnejšia. Jej výhody pre životné prostredie, ako aj pre stav vyťaženosti cestných komunikácií, no hlavne pre naše zdravie, je nesporná.

  Úlohou školy je venovať sa aj týmto témam a naša neostáva len pri teórií. V rámci Európskeho týždeň mobility sa v pondelok 20. 9. 2021 uskutočnil už 4. ročník okružného cyklovýletu okolo Nitry- Tulipán Biketour, ktorý má okrem kondičného charakteru, aj environmentálny rozmer, spojený s dopravnou výchovou.

  O obľúbenosti akcie svedčí každoročné navyšovanie jej účastníkov, čo je dôkazom, že Tulipán BikeTour sa stal už na našej škole jasnou tradíciou.

  Tak športu a ekologickej doprave zdar.

 • Oznámenie o použití AG samotestu

  Milí rodičia. V uplynulom období ste dostali od školy AG samotesty pre Vaše deti. V záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavili záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Pokiaľ sa rozhodnete využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Po otestovaní prosím vyplňte vyhlásenie na EDUpageDomáci AG samotest - oznámenie o použití (návod nájdete tu). Vyhlásenie nájdete na EDUpage podobne ako vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné vyplniť ak žiak chýba po sebe 3 a viac dní.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria