Navigácia

 • Valentínska pošta

  Na sv. Valentína sa deti tešia, pretože sa prostredníctvom pošty dozvedia, kto ich má rád, koľko kamarátov majú a rovnako aj učitelia, ako si ich žiaci vážia.

 • DOD

 • Knižná burza

 • Valentínsky beh

 • Zrušený karneval

  Milí rodičia plánovaný karneval sa presúva na neurčito z dôvodu nariadenia RÚVZ.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 30.01.2020 sme v našej škole usporiadali školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, zúčastnilo sa ho 13 žiakov z II. stupňa. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, osobitne v prednese poézie i prózy. V II. kategórii si recitačné zručnosti zmerali žiaci 5. - 6. ročníka a v III. kategórii žiaci 7. - 9. ročníka. Víťazom srdečne gratulujeme a držíme im palce v obvodnom kole, ktoré sa bude konať 2. marca.

  Umiestnenie:

  II. kategória: prednes poézie: 1. miesto: Simona Amrichová

                                               2. miesto: Katarína Tkáčiková

                     prednes prózy:  1. miesto: Sergej Avdeyev 

                                               2. miesto: Samuel Čičo

                                               3. miesto: Barbora Bokorová

  III. kategória: prednes poézie: 1. miesto. Radka Pavelková

                                                2. miesto: Želmíra Dupanová

                                                3. miesto: Matej Kanás

                     prednes prózy:   1. miesto: Karolína Dupanová

                                                2. miesto: Ivana Kopernická

 • VŠETKOVEDKO

  Konečne sme sa vrátili po chrípkových prázdninách späť do školy. Okrem výpisov vysvedčení boli rozdané aj diplomy a vecné ceny za vedomostnú súťaž Všetkovedko. Súťaže sa zúčastnilo spolu 42 druhákov, tretiakov a štvrtákov. Výhercom aj všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme.

 • Chrípkové prázdniny

 • Sopky, alebo keď nás GEO baví

  Tento týždeň si piataci nachystali prezentácie na tému "Sopky". Vysvetlili ako sopky vznikajú, ako sa vytvorí magma a ukázali aj samotnú erupciu. 

 • Educate Slovakia

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch 13.-17.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho kurzu v stredisku Krušetnica. Ubytovaní boli v hoteli Altis priamo na Oravskej priehrade. Počas kurzu absolvovali aj kurz korčuľovania a naplno si užili aj ostatné aktivity ako plávanie, wellnes, telocvičňu a posilňovňu.

 • Zavedenie dochádzkového systému

 • FLL regionálna súťaž Bratislava

  V piatok 10.1. sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže First Lego League. Náš tím bojoval až do neskorých večerných hodín. Zmerali si sily s výraznými súpemi. Prezentovali projekt "Odpad okolo nás", obhajovali robota, jeho stavbu a programy, ukázali ako pracujú v tíme a v neposlednom rade súťažili s robotom. Po náročnom a vyčerpávajúcom dni sme sa umiestnili na peknom 10. mieste. Gratulujeme!

 • Poplatok za ŠKD

  Prosíme rodičov, aby poplatok za ŠKD vo výške 15€ naďalej uhrádzali u príslušnej vychovávateľky. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oznam - úhrada stravného

  Vážení rodičia, v návale iných povinností Vám niektorým uniklo, že platby za stravné na mesiace január – marec bolo nutné uhradiť do 15.12.2019. Prosíme o čo najrýchlejšie uhradenie platieb podľa tabuľky v prihláške na stravovanie. Ďakujeme. Vedenie ZŠ a ŠJ 

 • Metóda CLIL v 3.A,3.B - Vianoce

 • Vianočný pozdrav

 • Školské kolo Dejepisnej olympiády

  Pre nadšencov histórie našej školy sa 10. 12. 2019 uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Týždne príprav sa pre viacerých žiakov pretavili v úspešný výsledok. Najúspešnejšími žiakmi sa stali: Juliana Buchová, Cynthia Kicová z 9. A, Jakub Čerňanský, Norbert Varga z 8. B a Kristína Fügediová Teodor Landor zo 6. A. Budeme im držať palce v okresnom kole!

 • Hodina TECH - kŕmidlá

  Na príchod zimy a mrazivého počasia sa pripravili žiaci 6. ročníka vyrobením kŕmidiel pre operencov, ktorí počas prázdnin navštívia areál našej školy. Počas hodín techniky na nich usilovne pracovali a hotové výrobky rozmiestnili v areáli školy. 

 • Hodina NAV - príprava na príchod Vianoc

  Na hodinách NAV sme sa tiež poctivo pripravovali na príchod Vianoc, síce trošku predčasne, ale po "zapálení" poslednej sviečky na adventnom venci sa tešíme na príchod malého Ježiška do našich rodín.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria