Navigácia

2% z dane

pre našu školu

AKO NA TO?

Ak ste zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie:

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 2. Z Potvrdenia si vyrátate buď 2% alebo 3% z Vašej zaplatenej dane.
 3. ( 3% v prípad, že ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali)
 4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%  a spolu s Potvrdením o zaplatení dane ho s...
 5. Potvrdením doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej dane ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Minimálna suma sú 3€.
 2. Vypočítajte si 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Ak ste právnická osoba:

 1. Vypočítajte si 1% z dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že ste do 31.3.2019 nedarovali sumu 0,5% Vašej dane na verejnoprospešné účely.
 2. V prípade že do 31.3.2020 darujete 0,5% svojej dane na verejnoprospešné účely, môžete nám poukázať 2% dane z príjmu.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Tlačivo môžete vyplniť tu.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závilej činnosti môžete vyplniť tu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria