Navigácia

2% z dane

pre našu školu

Ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti môžete vyplniť aj tu.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Tlačivo môžete vyplniť tu, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte: k nám do školy do 24. apríla 2024 alebo do 30.apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám poukázať, minimálne však 3 Eur
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

                       Obchodné meno alebo názov:  Rada rodičov pri ZŠ Tulipánová 1

                       Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:     Tulipánová 1, 949 01 Nitra

                       Právna forma:                               Občianske združenie

                       Identifikačné číslo: (IČO/SID):   37967355

        4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania

                  (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Ste právnická osoba?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

                       Obchodné meno alebo názov:  Rada rodičov pri ZŠ Tulipánová 1

                       Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:     Tulipánová 1, 949 01 Nitra

                       Právna forma:                               Občianske združenie

                       Identifikačné číslo: (IČO/SID):   37967355

 

         5. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

         6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad 

             (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria