Navigácia

Výchovné a kariérové poradenstvo

Kontakt, konzultačné hodiny, základné informácie

Základné informácie

PONUKA STREDNÝCH ŠKÔL - Brozura_-_studentsky_servis_2024-2025.pdf

Každý žiak  9. ročníka vyplní vstupný doklad / zber záujmu/, kde vypíše všetky údaje, ktoré sú potrebné vpísať do prihlášky. 
Veľmi precízne je potrebné vyplniť adresu, kontaktné údaje zákonného zástupcu, SŠ a odbor. 
Každú zmenu je potrebné včas nahlásiť kariérovému poradcovi.
 

Žiaci 8. ročníka si môžu podať 2 prihlášky  na bilingválne gymnáziá

Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na školy vyžadujúce preverenie špecifických schopností a na dve bežné školy.  

 

 Aktualizované informácie o prijímacom konaní nájdete v prezentácii a harmograme.

Prijimacie_konanie_2024-25.ppt

PRIJIMACIE_KONANIE_na_SS(1).ppt

Kontakt

Výchovná a kariérová poradkyňa: Mgr. Hana Hrnčárová
Email: hrncarova@gmail.com

Telefón: 0903794718
Konzultačné hodiny: Pondelok od 7.30 do 8.30 a streda od 7.30 do 9.30, v prípade potreby aj inokedy po individuálnom dohodnutí

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria