Navigácia

Výchovné a kariérové poradenstvo

Kontakt, konzultačné hodiny, základné informácie

Základné informácie

Každý žiak  9. ročníka vyplní vstupný doklad / zber záujmu/, kde vypíše všetky údaje, ktoré sú potrebné vpísať do prihlášky. 
Veľmi precízne je potrebné vyplniť adresu, kontaktné údaje zákonného zástupcu, SŠ a odbor. 
Každú zmenu je potrebné včas nahlásiť výchovnému poradcovi.
 

 

Záväzná prihláška na školy vyžadujúce preverenie špeciálnych schopností (talentové skúšky)

 

Záväznú prihlášku na SŠ s talentovou skúškou /bilingválne, umelecké, športové školy, konzervatóriá aj a pod./ žiak dostane začiatkom februára. 

Aj žiaci 8. ročníka si môžu podať v tomto školskom roku tiež prihlášku  na bilingválne gymnáziá. Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok. Na vytlačenej prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, najmä známky, ale taktiež:
- termín talentovej skúšky
- telefonický, mail-kontakt na 1. strane
- dátum na 2. strane
- podpisy ZZ, žiaka
- prípadný záujem o ubytovanie na internáte
- lekárske potvrdenie, pričom je potrebné priamo na mieste skontrolovať čitateľnosť pečiatky a podpis lekára

Čo s prihláškou?

Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku spolu s prefotenými diplomami treba odovzdať najneskôr dňa 20.2.2022  na školy vyžadujúce preverenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) výchovnému poradcovi školy .
Prosíme rodičov, aby si vyplnenie a potvrdenie lekára nenechávali na poslednú chvíľu a rátali s nepredvídanými okolnosťami, choroby, chrípková epidémia a pod.

Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na školy vyžadujúce preverenie špecifických schopností a na dve bežné školy. 
Postup pri vyplnení prihlášok  na bežné SŠ je rovnaký ako pri školách talentových.

POZOR!

Brožúrka o stredných školách  v Nitrianskom Kraji - aktuálna

studentsky_servis_2021_2022_FINAL.pdf 

Kontakt

Výchovná a kariérová poradkyňa: Mgr. Hana Hrnčárová
Email: hrncarova@gmail.com

Telefón: 0903794718
Konzultačné hodiny: Pondelok od 7.30 do 8.30 a streda od 7.30 do 9.30.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria