Navigácia

Výchovné a kariérové poradenstvo

Kontakt, konzultačné hodiny, základné informácie

Základné informácie

Každý žiak  9. ročníka vyplní vstupný doklad / zber záujmu/, kde vypíše všetky údaje, ktoré sú potrebné vpísať do prihlášky. 
Veľmi precízne je potrebné vyplniť adresu, kontaktné údaje zákonného zástupcu, SŠ a odbor. 
Každú zmenu je potrebné včas nahlásiť výchovnému poradcovi.
 

Prijímacie konanie 2020/21.mp4

Záväzná prihláška na školy vyžadujúce preverenie špeciálnych schopností (talentové skúšky)

Záväznú prihlášku na SŠ s talentovou skúškou /bilingválne, umelecké, športové školy, konzervatóriá aj a pod./ žiak dostane začiatkom februára. 

Aj žiaci 8. ročníka si môžu podať v tomto školskom roku tiež prihlášku  na bilingválne gymnáziá. Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok. Na vytlačenej prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, najmä známky, ale taktiež:
- termín talentovej skúšky
- telefonický, mail-kontakt na 1. strane
- dátum na 2. strane
- podpisy ZZ, žiaka
- prípadný záujem o ubytovanie na internáte
- lekárske potvrdenie, pričom je potrebné priamo na mieste skontrolovať čitateľnosť pečiatky a podpis lekára

Čo s prihláškou?

Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku spolu s prefotenými diplomami treba odovzdať najneskôr dňa 20.2.2021  na školy vyžadujúce preverenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) výchovnému poradcovi školy .
Prosíme rodičov, aby si vyplnenie a potvrdenie lekára nenechávali na poslednú chvíľu a rátali s nepredvídanými okolnosťami, choroby, chrípková epidémia a pod.

Kritériá prijímacieho konania/ prihlášky na ostatné školy

na ostatné školy a gymnáziá budú zverejnené do 31.3.2021.

Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na uvedené školy. 
Postup pri vyplnení prihlášok je rovnaký ako pri školách talentových. 

Kontakt

Výchovná a kariérová poradkyňa: Mgr. Hana Hrnčárová
Email: hrncarova@gmail.com

Telefón: 0903794718
Konzultačné hodiny: Pondelok a streda od 7.30 do 9.30.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
    Tulipánová 1
    949 01 Nitra
    Slovenká republika

  • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria