Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,
blíži sa čas, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu.

Čo ponúkame?
Uplatňovanie inovatívnych metód a foriem vo vyučovaní
Anglický jazyk od prvého ročníka
Inovatívny vzdelávací predmet Mladý záchranár
Triedy vybavené IKT technikou
Kvalitné športoviská v areáli školy s telocvičňou
Zapájanie žiakov do športových a vedomostných súťaží a olympiád
Spolupráca s FC Nitra – športové triedy so zameraním na futbal od 5. ročníka / chlapci aj dievčatá/
Elektronická žiacka knižka
Poloha školy – súčasť parku na Sihoti
Ideálny prístup do areálu autom
Spolupráca s CPPPaP
Školský klub – 6,30 – 17,00 hod
Bohatá ponuka krúžkov
Po vyučovaní možnosť absolvovať pre žiakov jazykovú školu VAGeS

Radi Vás privítame aj osobne v priestoroch našej školy. Už čoskoro sa u nás uskutoční DOD. Tu sa môžete zoznámiť s prostredím školy a získať informácie o štúdiu na našej škole.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
    Tulipánová 1
    949 01 Nitra
    Slovenká republika

  • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria