Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Je potrebné dodržať zásadu : prihláška len na jednu školu!

 • Zapisujeme deti narodené od septembra 2013 do septembra 2014.
 • S prihláškou musia súhlasiť obidvaja rodičia.
 • Rodičia detí, ktoré mali v školskom roku 2019/20 odklad povinnej školskej dochádzky – potvrdia nástup na našu školu vyplnením novej prihlášky.
 • Rodičia, ktorí majú problém s vyplnením elektronickej prihlášky, nás môžu kontaktovať telefonicky na                 t.č. 0904 428 516.
 • Vzhľadom na novú situáciu, prosíme aj rodičov, ktorí vypísali prihlášku od januára 2020, aby poslali novú – kompletnejšiu.
 • Prosíme Vás vypĺňať prihlášky v termíne s dátumom 20. 4. – 24. 4. 2020 vzhľadom na VZN Mesta Nitra.

Za pochopenie ďakujeme! Tešíme sa na Vás!

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria