Navigácia

Testovania

T5 2023

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5)

TERMÍN TESTOVANIA: 17. mája 2023 (streda)

Organizátor:

Testovanie T5  organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

TESTOVANÉ PREDMETY: matematika a  slovenský jazyk a literatúra 

ČAS RIEŠENIA TESTOV:  

 • MAT – 60 minút
 • SJL – 60 minút

POČET TESTOVÝCH ÚLOH:  MAT, SJL – 30 úloh

FORMA TESTOVÝCH ÚLOH:

 • uzavreté úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností
 • otvorené úlohy s tvorbou krátkej odpovede

 

HODNOTENIE ÚLOH:

 • 1 bod za správnu odpoveď
 • 0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď

 

POVOLENÉ POMÔCKY:  pero, ktoré píše namodro.

NEPOVOLENÉ POMÔCKY:  kalkulačky, mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

PRÍPRAVA NA T5 2023

Žiaci absolvujú  testy vhodné na prípravu na T5 2023 zo všetkých testovaných predmetov. Vyučujúci testovaných predmetov zorganizujú v dostatočnom predstihu pred testovaním s testovanými žiakmi nácvik zápisu odpovedí do OH. Odpovede pri nácviku zápisu žiaci zapisujú do vzorových OH zverejnených na stránke NÚCEM.

INFORMÁCIE: nájdete TU

Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !           

Mgr. Hana Hrnčárová
koordinátor testovania T5 2023

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria