Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Dodatok č. 1 a č. 2 k Dohode č. 11/2020 s DPH 30.11.2020 FBC Paradise Nitra, o.z.
Zmluva 1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.04.2018 BK Nitra
Zmluva Dodatok č. 1 a č. 2 k Dohode č. 1/2018 s DPH 30.11.2020 BK Nitra
Objednávka Dodávateľské objednávky 12/2020 s DPH 31.12.2020 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské dobropisy 1/2021 s DPH 29.01.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Objednávka Dodávateľské objednávky 1/2021 s DPH 29.01.2021 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 1/2021 s DPH 29.01.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Rajo - školské mlieko na šk. rok 2020/2021 s DPH 23.07.2020 Rajo, a.s. ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Odberateľské faktúry 12/2020 s DPH 31.12.2020 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Čistiace prostriedky s DPH 31.01.2020 KM office,spol.s.r.o. ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka ZŠ
Faktúra Dodávateľské faktúry 12/2020 s DPH 31.12.2020 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 04/2021 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Podľaprílohyč.1kzmluveč.04/2021 s DPH 01.01.2021 KANAL M.P.S. s.r.o. ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Odberateľské faktúry 11/2020 s DPH 30.11.2020 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Objednávka Dodávateľské objednávky 11/2020 s DPH 30.11.2020 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 11/2020 s DPH 30.11.2020 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Zmluva o spolupráci (CO) 40.- s DPH 12.11.2020 Ing. Pavel Kvetan PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby 10.-/hod. s DPH 28.12.2020 Mgr. Radek Bezvoda ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 2021 Zmluva o poskytovaní služby 46.13/mesiac s DPH 22.02.2021 LIGAS s.r.o. ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 003/2020 program Vnímavá škola s DPH 16.11.2020 EDUMA, n.o. PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 2/2021 prenájom trávnatého ihriska 10.-/hod. s DPH 19.04.2021 Marek Kostoláni PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/71

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria