Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Dodávateľské faktúry 4/2021 s DPH 30.04.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 1/2021 s DPH 29.01.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 11/2020 prenájom telocvične 12.50/hod. s DPH 23.09.2020 FBC Paradise Nitra, o.z. PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 5/2017 + Dodatok č. 1 prenájom telocvične s DPH 07.11.2017 FC Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 003/2020 program Vnímavá škola s DPH 16.11.2020 EDUMA, n.o. PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby 10.63/hod. s DPH 16.11.2020 Univerzita Komensk6ho v Bratislave PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Zmluva o spolupráci (CO) 40.- s DPH 12.11.2020 Ing. Pavel Kvetan PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Odberateľské faktúry 11/2020 s DPH 30.11.2020 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 1 a č. 2 k Dohode č. 11/2020 s DPH 30.11.2020 FBC Paradise Nitra, o.z.
Zmluva Dodatok č. 1 a č. 2 k Dohode č. 1/2018 s DPH 30.11.2020 BK Nitra
Zmluva 1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.04.2018 BK Nitra
Faktúra Odberateľské faktúry 12/2020 s DPH 31.12.2020 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské dobropisy 1/2021 s DPH 29.01.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 7/2020 prenájom telocvične 12.50/hod. s DPH 03.08.2020 BKM JUNIOR UKF NITRA PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Darovacia zmluva č. 2021 16 07 + Príloha č. 1 Darovacia zmluva 0,00 s DPH 22.02.2021 Nadácia Centra pre filantropiu PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 2/2021 s DPH 28.02.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 3/2021 s DPH 31.03.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 493/2021/OŠMaŠ Zmluva o partnerstve a spolupráci s DPH 08.04.2021 Mesto Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 1/2021 prenájom trávnatého ihriska 20.-/hod. s DPH 14.04.2021 Marek Halaj PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 2/2021 prenájom trávnatého ihriska 10.-/hod. s DPH 19.04.2021 Marek Kostoláni PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/71

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria