Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 16/2021 Dohoda o prenájme nebytových priestorov 80.-/mesiac s DPH 20.09.2021 Vages-grow, n. o. PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 5/2021 s DPH 31.05.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 8/2021 prenájom časti pozemku 413.25/rok s DPH 15.07.2021 OZ Tenisová akadémia Skalka PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Odberateľské faktúry 10/2020 s DPH 31.10.2020 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 003/2020 program Vnímavá škola s DPH 16.11.2020 EDUMA, n.o. PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby 10.63/hod. s DPH 16.11.2020 Univerzita Komensk6ho v Bratislave PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Zmluva o spolupráci (CO) 40.- s DPH 12.11.2020 Ing. Pavel Kvetan PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Odberateľské faktúry 11/2020 s DPH 30.11.2020 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 1 a č. 2 k Dohode č. 11/2020 s DPH 30.11.2020 FBC Paradise Nitra, o.z.
Zmluva Dodatok č. 1 a č. 2 k Dohode č. 1/2018 s DPH 30.11.2020 BK Nitra
Zmluva 1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.04.2018 BK Nitra
Objednávka Odberateľské objednávky 5/2021 s DPH 31.05.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Odberateľské faktúry 5/2021 s DPH 31.05.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Odberateľské faktúry 12/2020 s DPH 31.12.2020 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 1/2021 s DPH 29.01.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 5/2017 + Dodatok č. 1 prenájom telocvične s DPH 07.11.2017 FC Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 7/2021 prenájom telocvične 15.-/hod. s DPH 25.05.2021 FBC Paradise Nitra, o.z. PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské dobropisy 1/2021 s DPH 29.01.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 6/2021 prenájom trávnatého ihriska 20.-/hod. s DPH 17.05.2021 LFC AZUR 65, o.z. PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 4/2021 s DPH 30.04.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/100

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria