Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Dodatok č. 1 a č. 2 k Dohode č. 1/2018 s DPH 30.11.2020 BK Nitra
Zmluva 1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.04.2018 BK Nitra
Zmluva Dodatok č. 1 a č. 2 k Dohode č. 11/2020 s DPH 30.11.2020 FBC Paradise Nitra, o.z.
Zmluva 16/2021 Dohoda o prenájme nebytových priestorov 80.-/mesiac s DPH 20.09.2021 Vages-grow, n. o. PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 3/2021 prenájom multifunkčného ihriska 20.-/hod. s DPH 23.04.2021 Peter Škubla PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Zmluva o spolupráci ("Školské ovocie", BRKO) s DPH 31.05.2021 Fresco plus, s.r.o. ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 6/2021 prenájom trávnatého ihriska 20.-/hod. s DPH 17.05.2021 LFC AZUR 65, o.z. PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 4/2021 s DPH 30.04.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Objednávka Dodávateľské objednávky 4/2021 s DPH 30.04.2021 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Objednávka Odberateľské objednávky 4/2021 s DPH 30.04.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva SEev21_22 Zmluva o poskytnutí grantu - úhradu výdavkov na projekt 1 500,00 s DPH 15.04.2021 Nadácia Pntis PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 5/2021 prenájom multifunkčného ihriska 20.-/hod. s DPH 28.04.2021 Ing. Michal Karban PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 4/2021 prenájom multifunkčného ihriska 20.-/hod. s DPH 27.04.2021 Miroslav Balla PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva 493/2021/OŠMaŠ Zmluva o partnerstve a spolupráci s DPH 08.04.2021 Mesto Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 2/2021 prenájom trávnatého ihriska 10.-/hod. s DPH 19.04.2021 Marek Kostoláni PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Zmluva Dohoda č. 1/2021 prenájom trávnatého ihriska 20.-/hod. s DPH 14.04.2021 Marek Halaj PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 5/2021 s DPH 31.05.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Faktúra Dodávateľské faktúry 3/2021 s DPH 31.03.2021 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Objednávka Dodávateľské objednávky 3/2021 s DPH 31.03.2021 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
Objednávka Dodávateľské objednávky 2/2021 s DPH 28.02.2021 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/100

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria