Navigácia

DIGITAL PRE NITRU Spolu múdrejší 3 POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV Učíme sa v prírode alebo náučný chodník „3P - Poznám. Poznáš? Poznávajme!“ Tréneri v škole e Twinning S ekológiou sme si sadli Educate Slovakia             Zachráň život

Aktuálne projekty

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV

Naša škola je zapojená od marca 2020 do implementácie aktivít národných projektov  s názvom

 POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV

A

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV III

 

Národné projekty významne podporujú pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov.

Náš školský inkluzívny tím sme začali budovať pred štyrmi rokmi  so špecializáciou na sluchovo postihnuté deti a prostredníctvom národného projektu sa nám ho podarilo rozšíriť o školskú  špeciálnu pedagogičku  na plný úväzok a o troch pedagogických asistentov. Viac tu...

Súčasný inkluzívny tím je deväťčlenný a informácie o jeho práci sú dostupné v záložke na stránke našej školy.

Ciele  národných projektov ako je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania, vytváranie predpokladov na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov a zvýšenie inkluzívnosti, rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu  sa nám darí napĺňať aj práve posilnením počtu členov tímu.

Na tejto stránke budeme postupne uvádzať  dobré príklady z praxe, ktoré sú výstupom z realizácie projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria