Navigácia

Dokumenty

Dokumenty školy

 

Zverejnené zmulvy, faktúry a objednávky od 01.04.2016 cez portál mesta Nitry
Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk. rok 2009/10
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/11
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Školský poriadok 22/23.pdf

Štatút športovej triedy ZŠ.DOCX
Školský poriadok ŠKD "Tulipánik"
Vnútorný poriadok ŠKD
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy - Krádež vecí žiakov
Kritériá na prijatie žiaka do športovej triedy
Kolektívna zmluva 2018
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2018
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2019

Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2020

Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2021

Hromadné rozhodnutie ŠJ 2022-2023
Hromadné rozhodnutie ŠKD 2022-2023

 

 

 

Dokumenty pre rodičov na stiahnutie

Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky
Informácia o spôsobe školskej dochádzky mimo územia SR
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky
Žiadosť o individuálny študijný plán
Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania vo vyučovacom predmete
Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
Žiadosť  o prijatie do športovej triedy ZŠ Tulipánová
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania
Žiadosť o preradenie žiaka
Prihláška na stravovanie.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria