Navigácia

Výchovné a kariérové poradenstvo

Vzor odvolania

Meno, adresa, tel. kontakt na rodica

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adr:  Riaditeľ školy

 

          Adresa

          PSC

 

 

 

 

 

Vec : Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

 

Dňa .......................... sme obdržali rozhodnutie č............. o neprijatí nášho syna (dcéry) - meno a priezvisko............................................... narodeného(nej)....................... v ....................................... o neprijatí na štúdium na strednú (resp. vysokú) školu v ..................... v školskom roku 20../20...

Vzhľadom na to, že náš syn (dcéra) bol(a) v prijímacom konaní úspešná a nebol(a) prijatý(á) len na základe nedostatku miesta, žiadame Vás o prehodnotenie tohto rozhodnutia, lebo sme presvedčení, že má schopnosti zvládnuť dané štúdium, o ktoré má dlhodobo veľký záujem. 

 

 

 

 

Ďakujeme za kladné vybavenie veci. S pozdravom

 

 

........................................................

 

podpis zákonných zástupcov

 

 

V............... dňa ...........................................

 

 

 

Kontakt : č.t.................................................

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria