Navigácia

Výchovné a kariérové poradenstvo

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

18513.pdf - tlačivo potvrdenia o zdravotnej starostlivosti - školský rok 2020/2021

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor je potrebný len pre:

A/ žiaka so zdravotným znevýhodnením.

B/ študijné odbory alebo učebné odbory:

 • 2275 H hutník
 • 2433 H obrábač kovov
 • 3661 H murár
 • 3663 H tesár
 • 3684 H strechár
 • 3762 H železničiar
 • 4575 H mechanizátor lesnej výroby
 • 5371 H sanitár
 • Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách
 •  8227 Q tanec
 • 9245 M ochrana osôb a majetku

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria