Navigácia

Výchovné a kariérové poradenstvo

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Tlačivo potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

potvrdenie_zdravotna_sposobilost.docx

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor je potrebný len pre:

A/ žiaka so zdravotným znevýhodnením.

B/ študijné odbory alebo učebné odbory:

2176 H mechanik banských prevádzok / mechanička banských prevádzok
2275 H hutník / hutníčka
2285 H zlievač / zlievačka - 2262 K hutník operátor / hutníčka operátorka
2487 01 H autoopravár – mechanik / autoopravárka – mechanička
2487 02 H autoopravár – elektrikár / autoopravárka – elektrikárka
2487 03 H autoopravár – karosár / autoopravárka - karosárka
2495 K autotronik / autotronička - 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
2464 H strojný mechanik / strojná mechanička
2433 H obrábač kovov / obrábačka kovov
2738 H operátor sklárskej výroby / operátorka sklárskej výroby
3661 H murár / murárka
3663 H tesár / tesárka
3672 H kamenár / kamenárka
3684 H strechár /strechárka
3762 H železničiar / železničiarka
3766 H lodník / lodníčka
3776 K mechanik lietadiel / mechanička lietadiel
4575 H mechanizátor lesnej výroby/ mechanizátorka lesnej výroby
5371 H sanitár / sanitárka - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

8226 Q hudobno-dramatické umenie

8227 Q tanec
8228 Q spev
9245 M ochrana osôb a majetku

Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria