Navigácia

Výchovné a kariérové poradenstvo

Stredné školy

Zoznam SŠ s odbormi v Nitre

Gymnáziá                                                                                      Dĺžka štúdia

 • Párovská 1
 • Všeobecné                                                       4
 • Bilingválne – španielčina                               5                           talentový odbor
 • Golianova 68
 • Všeobecné                                                       4
 • Bilingválne – angličtina                                  5                           talentový odbor
 • Piaristické gymnázium – cirkevné               4
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda - cirkevné               
 • Všeobecné                                                       4
 • Bilingválne – nemčina                                    5                           talentový odbor
 • Športové gymnázium – Spojená škola       4                            talentový odbor
 • Gymnázium,  Slančíkovej 2, Nitra  
 • bilingválne gymnázium, francúzsky jazyk     4                           talentový odbor
 •  

Stredné školy                                                                                Dĺžka štúdia

 • Stredná zdravotnícka škola
 • Farmaceutický laborant                                 4
 • Zdravotnícky asistent                                     4
 • Obchodná akadémia                                     4
 • bankový pracovník                                         4
 • Hotelová akadémia – Spojená škola          5
 • Stredná priemyselná škola stavebná
 • Staviteľstvo                                                     4
 • Geodézia, kartografia, kataster                   4
 • SPŠ strojárstvo - elektrotechnika
 • Strojárstvo                                                      4
 • Elektrotechnika                                              4
 • Mechatronika                                                 4
 • SPŠ potravinárska – Spojená škola                             
 • Poradenstvo vo výžive                                   4
 • Výživa, ochrana zdravia, hodnot. potr.       4
 • Stredná športová škola                                 
 • športový manažment                                      4
 • administrátor digitálnych služieb                  4

Stredné odborné školy                                                                Dĺžka štúdia

 • SOŠ veterinárna
 • Agropodnikanie - farmárstvo                                               4
 • Agropodnikanie - kynológia                                                 4
 • Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat           4
 • Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat            4
 • SOŠ potravinárska
 • Mäsiar, lahôdkar                                             3
 • Cukrár, pekár                                                  4/2 výučné listy
 • Cukrár, kuchár                                                4/2 výučné listy
 • mlekar, syrár                                                    3
 • Kontrolór potravín                                         4
 • Obchodný pracovník                                     4
 •  
 • SOŠ Animus – súkromná
 • Manažér reg. cest. ruchu                               4
 • Škola podnikania                                             4
 • Inf. systémy a služby                                       4
 • SOŠ polytechnická
 • Mechanik – nastavovač                                 4
 • Mechanik - mechatronik                               4
 • Mechanik – elektrotechnik                           4
 • Programátor obráb. a zvár. strojov              4
 • Autotronik                                                        4
 • Nástrojár                                                          3
 • Elektromech. – silnoprúd                              3
 • Tech.-admin. pracovník                                 3
 • SOŠ Cintorínska
 • Prevádzka a ekonomika dopravy                  4
 • Obchod a podnikanie                                     4
 • Kozmetička, vizážistka                                   4
 • Ochrana osôb a majetku                               4
 • Autoopravár – mechanik                               3
 • Autoopravár – elektrikár                               3
 • Autoopravár – karosár                                   3
 • Fotograf                                                           3
 • Kaderník                                                          3
 • SOŠ Levická
 • Kuchár                                                             4
 • Čašník, servírka                                               4
 • Služby v cest. ruchu                                        4
 • Kuchár                                                              3
 • Čašník, servírka                                               3
 • SOŠ Nábrežie mládeže
 • Operátor stavebnej výroby                          4
 • Mechanik stavebných inštalačných zariedení  4
 • Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby     4
 • Tesár                                                                3
 • Kominár                                                          3
 • Murár                                                              3
 • Maliar                                                              3
 • Inštalatér                                                         3
 • Technik, vodár, vodohospodár                    4  
 • Stolár                                                               3
 • Stavebná výroba                                            2

Umelecké školy s talentovými odbormi                                    Dĺžka štúdia

 • Súkromné konzervatórium
 • Hudobno – dram. odbor                              4
 • Tanec                                                               4
 • Spev                                                                 4
 • Hudba                                                              4
 • Súkromná stredná umelecká škola
 • Propagačné výtvarníctvo                              4
 • Grafický dizajn                                                4
 • Dizajn interéru                                                4
 • Konzervátorstvo a reštaurátorstvo              4
 • Obrazová a zvuková tvorba -- virtuálna grafika 4
 • Fotografický dizajn                                         4 

 

                             

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria