Navigácia

Administratíva

Administratíva
 

 

Renáta Paulovičová
- personalistika a mzdy
- tel: 037/6533189, 0903 283 290
- email: paulovicova@zstulipanova.sk

Zuzana Šestáková
- tajomníčka, 
účtovníčka
- tel: 037/6533189
- email: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria