Navigácia

Školský podporný tím

Špeciálny pedagóg

Mgr. Michaela Pavelová, školský špeciálny pedagóg

 

Jeho úlohou na škole je vyhľadávanie a starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím špeciálno-pedagogických postupov podľa potrieb dieťaťa, metodické vedenie rodičov i učiteľov pri práci s nimi, zabezpečovanie spolupráce s poradenskými zariadeniami, a. i.

Pri práci so žiakmi používame program KUPREV, KUPOZ, Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, pracovné listy Kuliferdo a iné, ale aj počítačové programy DysCom a CogniPlus.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria