Navigácia

 • TULIPÁN BIKETOUR sa presúva na pondelok 20.9.2021

  Akcia sa vzhľadom na nepriaznivé počasie presúva na pondelok 20.9.2021. Za pochopenie ďakujeme.

 • Atletická kinderiáda 2021

  Naša škola má za cieľ viesť deti k pohybu a zdravému životnému štýlu aj v tomto náročnom období. Preto sme sa rozhodli registrovať do výzvy „Európsky týždeň športu“ podujatím Atletická kinderiáda pre žiakov 1. stupňa.

  Za príjemného slnečného počasia si žiaci zmerali sily v nasledovných disciplínach: beh na 50m, skok z miesta, hod plnou loptou, vytrvalostný beh a štafetový beh. Deti vo všetkých disciplínach ukázali veľkú bojovnosť, niektorí siahli až na dno svojich síl. Po úspešnom zvládnutí všetkých disciplín bola každá trieda odmenená diplomom a Kinderkami. Najúspešnejšie triedy vo svojich kategóriách boli 2.A a 4.B, víťazi odchádzali domov so zlatom na krku. Všetci sme si tento deň užívali, bolo vidieť veľkú radosť zo súťaženia. Dokonca aj tí, ktorí nesúťažili, povzbudzovali svojich spolužiakov a hnali ich vpred. Keďže nám počas celého dňa hrala dobrá muzika, nejedno dieťa si veselo zatancovalo.

  Ďakujem všetkým deťom za vzorné správanie a príjemnú atmosféru počas dňa, triednym pani učiteľkám, ďalším učiteľom a žiačkam za pomoc pri organizácií. Vidíme sa opäť o rok? 

 • Domáce samotesty - 2. kolo

  Vážení rodičia, v nasledujúcich dňoch budú opäť naskladnené do školy Ag testy slúžiacie na domáce samotestovanie. Ak ste v predchádzajúcom období  o ne neprejavili záujem, máte možnosť  si testy objednať  v tomto čase cez Edupage (zahlasovaním)  do 17.9.2021 do 12:00. Tí, ktorí ste prejavili záujem v prvom kole, nemusíte nič robiť, automaticky dostanete ďalšiu sadu.

 • Informácie k platbe za stravné

  Stravné za jednotlivé mesiace sa uhrádza vždy mesiac vopred (každý mesiac), najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Pokiaľ nebude stravné za dieťa (žiaka) uhradené do stanoveného termínu , informačný systém (čipový) stravníka automaticky vyradí zo zoznamu stravníkov a nebude mu vydaná strava. Ďakujeme.

  Číslo účtu prijímateľa:  SK48 5600 0000 0008 5570 8004

  Suma: Žiaci 1. stupeň / 1.- 4. ročník / : 29,- € 

              Žiaci 2. stupeň / 5.- 9. ročník / : 31,- € 

  Variabilný symbol: číslo čipu žiaka

  Informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda (nie meno zákonného zástupcu !!!).

   

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje

  Dotácie na stravu alebo daňový bonus? Sprievodcu nájdete tu: Dotácie na stravu od 01.08.2021.pptx.

 • Výdaj domácich Ag testov

  Vážení rodičia, tí, ktorí ste prostredníctvom Edupage v auguste prejavili záujem o  dobrovoľné samotestovania žiakov Ag testami v domácom prostredí, si ich môžete vyzdvihnúť v škole v dňoch 9.9. - 10.9. 2021 vo výdajnom okienku jedálne v hlavnom pavilóne D v čase od 7.30 do 8.00 hod. alebo pred telocvičňou v čase od 14.00 do 17.00 hod.

  Návody na použitie a bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19, ktorá obsahuje:

  1.   Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR:

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

  2.   Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  3. Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR: https://youtu.be/bihiBgpM9pc

  video sa spustí aj naskenovaním nasledovného QR kódu

   

 • Slovenský pohár v horskej cyklistike

  Cez víkend nás reprezentovala naša žiačka Eliška Königová v cyklistike. Súťažila v kategórii mini dievčatá v Slovenskom pohári v horskej cyklistike v Bratislave. Vysúťažila si prvé miesto. Srdečne gratulujeme.

 • Triedim, triediš, triedime

  Známe slovenské porekadlo Zíde z očí, zíde z mysle veľmi často uplatňujeme pri nakladaní s odpadom, najmä v domácnostiach. Zahodíme odpad do koša, potom do kontajnera a tam sa cesta odpadu pre nás končí. Projekt Triedim, triediš, triedime je orientovaný na podporu environmentálnej výchovy, deti sa samy učia, ako správne nakladať s odpadom, a toto posolstvo odovzdávajú ďalej. Vyhlasovateľom projektu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia, za myšlienkou stojí iniciatíva Tvoríme zelené Slovensko – „Greeen Slovakia“. Informačná tabuľa k triedenému odpadu primeraným spôsobom naviguje žiakov podľa farebnosti tašiek a druhov odpadu, ako správne odpad roztriediť, aplikácia navyše originálnym a moderným spôsobom učí žiakov všetky potrebné informácie o ďalšom spracovaní odpadov.

 • Školský rok začína...

  Začiatok školského roka sa blíži. Nové usmernenia a prevádzkové pokyny si môžete prečítať tu:

  Prevádzkové pokyny k novému šk.roku.pdf

  Pokyny pre zákonných zástupcov ku dňu 2.9.2021.pdf

  Potvrdenie o návšteve školy si môžete stiahnúť tu: https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/

  Pri prvom nástupe do školy treba odovzdať podpísané tlačivo: Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.docx

 • Nové usmernenia k nástupu do školy

  Milí rodičia. Nový školský rok sa blíži. Spolu s jeho príchodom, prišli aj nové usmernenia. MŠVVaŠ predstavilo stratégiu na školský rok 2021/2022. 

  Aktuálne informácie:

  • Zatvárať sa už budú len triedy, nie plošne školy.
  • Testovanie sa bude vykonávať kloktaním alebo domácimi antigénovými testami a bude dobrovoľné.
  • Nosenie rúšok v triedach zostáva povinné.

  V súvislosti s tým, budú žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem,  poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. V EDUPAGE nájdete už v tejto chvíli anketu. Prosím vyjadrite svoj záujem/nezáujem najneskôr do 20.8.2021 do 23:00. V prípade nezahlasovania v ankete berieme na vedomie Váš nesúhlas (teda, že nemáte záujem o testy). Ďakujeme za spoluprácu. Viac informácií nájdete TU.

 • Stravné za september

  Milí rodičia a stravníci! Dovoľte, aby sme Vám pripomenuli, že sa blíži dátum splatnosti stravného za mesiac september. Prosíme, aby ste do 20.8. 2021 uhradili stravné za september nasledovne:

  Číslo účtu prijímateľa:  SK48 5600 0000 0008 5570 8004

  Suma: Žiaci 1. stupeň / 1.- 4. ročník / : 29,- € / stravné 1,21 €/deň , réžia 5,- € / mesačne.

              Žiaci 2. stupeň / 5.- 9. ročník / : 31,- € / stravné 1,30 €/deň , réžia 5,- € / mesačne.

  Variabilný symbol: číslo čipu (ak žiak ešte čip nemá, uvádza sa jeho meno a trieda)

  Informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda (nie meno zákonného zástupcu !!!).

  Stravné za ostatné mesiace sa uhrádza vždy mesiac vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Pokiaľ nebude stravné za dieťa (žiaka) uhradené do stanoveného termínu , informačný systém (čipový) stravníka automaticky vyradí zo zoznamu stravníkov a nebude mu vydaná strava. Ďakujeme.

 • Letná škola na Tulipánke

   

  Počas letných prázdnin sa na ,,Tulipánke“ organizoval premiérový ročník letnej školy.  Vďaka podpore Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis si mohli žiaci 1.-5. ročníka užiť týždeň plný zábavy, hier, výletov, tanca a samozrejme, popri tom všetkom, nadobudli opäť veľa nových vedomostí.  Pani učiteľky a páni učitelia sa postarali o nezabudnuteľný program. Žiaci si vyskúšali, aké je to byť spisovateľom, obohatili si slovnú zásobu počas English day, objavili zákutia Nitry a potešilo ich divadelné predstavenie  s veľkomoravskou tematikou. V iné dni naopak siahli na dno svojich síl v boji o víťazné priečky  na olympiáde alebo pri výlete od  Drážovského kostolíka cez Zoborskú lesostep až po Zobor.  Žiaci získali okrem množstva odmien a výhier určite i množstvo nezabudnuteľných zážitkov a nových kamarátstiev.  Veríme, že rovnako ako pre zapojených učiteľov, aj pre žiakov to bol týždeň, na ktorý budú veľmi radi spomínať.

 • Dodatočné informácie o poskytnutí dotácie na stravu

  Dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR nás po komunikácii s MF SR požiadalo, aby sme informovali zákonných zástupcov detí, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnenia si zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus na dieťa (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

 • Športový kemp

  Aj tento rok sa v krásnych priestoroch ZŠ Tulipánová uskutočnil športový denný kemp, určený pre pohybuchtivé deti, na ktorom si pod vedením skúsených trénerov mohli malí športovci vyskúšať rôzne druhy športov a aktívne stráviť prvé dni prázdnin.

 • Dôležité informácie k poskytnutiu dotácií na stravovanie

  Žiadame rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima, aby odovzdali  úradné potvrdenia p. tajomníčke školy najneskôr do 30.07.2021.

  Nárok na dotáciu na stravovanie majú všetky deti v závislosti od rozhodnutia rodiča:

  1. Ak si jeden z rodičov uplatní zvýhodnený daňový bonus , žiak stráca nárok na dotáciu na stravovanie / obedy si hradí v plnej výške /

  2. Ak si ani jeden z rodičov neuplatní zvýhodnený daňový bonus , žiak má nárok na dotáciu na stravovanie / hradí iba čiastočné režijné náklady /

  Rodič sa preukazuje čestným vyhlásením najneskôr do 30.07.2021  u p. tajomníčky školy .

  Príloha : Čestné vyhlásenie - neuplatnený daňovy bonus 2021.pdf

 • Zábavná letná škola

  Vážení rodičia, v prílohách nájdete podrobné informácie k Zábavnej letnej škole na ZŠ Tulipánová:

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf

  Organizácia LŠ - informácie pre rodičov.pdf

 • Ďakujeme ❤

  Vážení rodičia a priatelia!

  Nastal posledný deň školského roku 2020/2021. Bol to rok bohatý na zmeny, adaptácie na nové situácie, bol veľmi náročný, ale aj úspešný. Všetkým Vám ďakujeme za spoluprácu, pochopenie a ústretovosť. Častokrát sme si siahli až na dno svojich síl. 

  Teraz je čas prázdnin a dovoleniek – vytúžený čas oddychu od povinností. Prajeme Vám slnečné leto, ktoré prinesie Vám i Vašim rodinám veľa krásnych zážitkov, pokoja a žiadne starosti. Načerpajte mnoho energie a dostatok sily do ďalšej práce. Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2021/2022 😊.

   

 • Jazdecký klub v Poľnom Kesove

  Tretiaci si v rámci ŠKD spríjemnili slnečné popoludnie s koníkmi v Jazdeckom klube v Poľnom Kesove

 • Festival živých kníh a vnímavosti

  Tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu Vnímavá škola, venujúci sa inkluzívnemu vzdelávaniu a mapovaniu miery vnímavosti, empatie na našej škole. Séria aktivít za celý šk. rok sa zavŕšila 22. 06. 2021 uskutočnením Festivalu živých kníh a vnímavosti, ktorý motivoval k formovaniu kritického myslenia u žiakov, v boji proti extrémizmu, rasizmu a xenofóbií. Počas troch hodín online aktivít sa žiaci zamysleli nad mnohými príbehmi ľudí, ktorí nemali v živote rovnakú štartovaciu čiaru a v sérií aktivít si uvedomovali problematiku predsudkov a stereotypov. Ďakujeme neziskovej organizácií EDUMA za umožnenie zúčastniť sa tejto zaujímavej udalosti.

 • Posledné odhlasovanie z obedov

  Milí stravníci! Posledný deň na odhlasovanie na dni od 24.6. do 29.6. 2021 je 23.6.2021 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria