Navigácia

 • Hodina deťom

  Dňa 21.marca sa uskutoční celoslovenská zbierka Hodina deťom, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska budú v uliciach zbierať príspevky do pokladničiek. Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne už viac ako 20 rokov organizuje Nadácia pre deti Slovenska a tento rok sa naša škola rozhodla do zbierky v uliciach zapojiť. Zapojiť sa však môžete aj vy a to tak, že v deň konania zbierky môžete prispieť do pokladničky v našej škole buď priamo alebo môžete príspevok poslať po vašom dieťati, ktoré ho odovzdá dobrovoľníckemu tímu do pokladničky.

  Pomôžete tak rozmeniť veľké starosti jednorodičov na drobné.

 • Zápis na šk. rok 2024/25

  Prihlášku vyplňte TU. Viac informácií o zápise nájdete TU.

 • Beseda s diplomatom

  Členovia Žiackeho parlamentu sa dnes zúčastnili besedy s diplomatom britskej ambasády - veľvyslancom Spojeného kráľovstva na UKF v Nitre. Pán Nigel Baker tak podporil vzdelávanie mladých ľudí na Slovensku a poskytol množstvo informácií o náročnej práci v diplomatických službách.

 • Programujeme Ozobotov 🤖✨

  Dnes sa naše šiestačky ponorili do sveta zábavnej robotiky! S plným nadšením programovali a spoznávali tajomstvá Ozobotov. Ich tvorivé mysle viedli tieto malé roboty k fascinujúcim úlohám a zábavným dobrodružstvám. Bol to nezabudnuteľný zážitok plný vzrušenia a objavovania pre všetkých zúčastnených. Tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá v našom svete robotiky! 🤖✨

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy udeľuje 20.3. 2024 RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok celoplošného testovania deviatakov (TESTOVANIE 9) pre ročníky 5. - 8.Viac: RV T9 2024.pdf

 • DOD 2024

 • Výstava venujúca sa obetiam komunistického režimu

  V období pripomenutia februárového výročia komunistického prevratu v Československu sme v týchto dňoch v priestoroch našej školy otvorili výstavu venujúcu sa obetiam komunistického režimu. Žiaci si na hodinách DEJ, OBN, ETV a NAV môžu aj touto tematickou výstavou obohatiť poznatky o ére komunistickej totality. Za spoluprácu ďakujeme Katedre aplikovanej etiky UKF, ktorá nám výstavu sprostredkovala a RCPU Nitra.

 • Máme víťaza okresného kola Dejepisnej olympiády!

  Od jesene sa žiaci vyšších ročníkov, s mimoriadnym záujmom o dejiny, pripravovali na očakávané školské kolo Dejepisnej olympiády. Víťazmi v kategórií D sa stal Pavol Ďuriš, Sophia Kvasňovská a kategóriu C ovládli Tamara Buchová s Patríciou Hudecovou. Týmto úspechom si vybojovali postup do okresného kola, kde dokázali svoj prehľad v dejinách a odhodlanie spraviť preto niečo navyše. V silnej konkurencií reprezentovali seba a našu školu veľmi dobre, no najvýznamnejší úspech zaznamenal práve ôsmak Paľko Ďuriš, ktorý v konkurencií 31 najlepších žiackych historikov okresu získal suverénne 1. miesto s úspešnosťou 89%!

  Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

 • „Storytelling“

  Projekt „Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt“/ „Storytelling“ (EDUMA, n. o.) do ktorého sa v tomto týždni zapojili žiaci 7.-9. ročníka spolu s učiteľmi slovenského a anglického jazyka formou blokového vyučovania. Žiaci zdieľali svoje emócie a skúsenosti vďaka emotívnym príbehom s autentickými situáciami o šikanovaní, adopcii, migrantoch a vývinových poruchách detí. Auditívna forma príbehov ako inovatívny spôsob vyučovania zlepšili učebný zážitok a vytvorili učenie sa cudzieho jazyka príjemnejším a zmysluplnejším. Záverečná reflexia pomocou Dixit a emocionálnych kariet viedla k úspešnému osobnostnému rozvoju. Projekt podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a projekt „Storytelling“ pre Európu je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.

 • Virtuálna realita sa stáva súčasťou vzdelávania - naša škola v čele inovácií

  Dnešný deň znamenal míľnik v histórii našej školy, keď sa učitelia pustili do skúmania sveta virtuálnej reality. 

  Virtuálna realita otvára dvere k novým zážitkom a možnostiam vo vzdelávaní. Žiaci našej školy sa môžu tešiť na jedinečné príležitosti pri objavovaní nových poznatkov. Od histórie až po vedecké experimenty, tento nový nástroj nám umožní preniesť naše vzdelávacie metódy do nových dimenzií doslova a do písmena.

  Učitelia, ktorí mali tú česť vyskúšať túto technológiu, boli ohromení jej potenciálom. Virtuálna realita nielenže umožňuje študentom prežiť udalosti, ktoré by inak zostali len v knihách, ale aj zvyšuje ich zapojenie a záujem o učivo.

  Sme presvedčení, že týmto krokom sme vytvorili základ pre moderné a progresívne vzdelávanie, ktoré bude pripravovať našich žiakov na svet budúcnosti. Tešíme sa na to, ako sa táto technológia stane súčasťou nášho každodenného učenia a ako prinesie nové perspektívy a porozumenie učiva.

  Naša škola je pripravená na cestu do budúcnosti s virtuálnou realitou ako naším verným spoločníkom. Už čoskoro sa dostane aj k našim žiakom naprieč všetkých ročníkov. Tešíme sa spolu!

 • Oznam RŠ

  Z dôvodu začatia rekonštrukčných prác na pavilóne A udeľuje riaditeľka školy  dňa 1.3. 2024 riaditeľské voľno Viac.  Info rekonštrukcia A

 • Obvodné kolo HK

  Naše žiačky reprezentovali Tulipánku v umeleckom prednese poézie a prózy. Gratulujeme Adelke Haluzickej, ktorá sa umiestnila v obvodnom kole HK v II. kategórii prednesu prózy na 1. mieste a vybojovala si postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční 21. marca. Držíme palce!

 • ZÍSKALI SME ODZNAKY VŠESTRANNOSTI OD OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

  Duch olympizmu a zdravého súťaženia v rôznych disciplínach pohybového rozvoja, a to nielen počas telesnej a športovej výchovy, na našej škole už býva pravidelným zážitkom našich žiakov. Aj tento rok sme sa zapojili do športového projektu organizovaného SOŠV s názvom Odznak všestrannosti, zameraného na všestranné telesné zdokonalenie detí

  Súťažili sme v disciplínach ako člnkový beh, sed-ľah, hod plnou loptou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta znožmo a pod. Naši žiaci obstáli v konkurencií takmer 42 tisíc žiakov veľmi dobre, keď až štyria- Sára Fejesová, Artem Odnoroh, Dušan Petrík a Simon Svečula získali za svoje výkony bronzové medaily, Marián Smatana, Viktória Hečková a Martin Ďuriš dokonca strieborné medaily a zlatú medailu od Olympijského výboru získala Eliška Kőnigová, ktorá takmer vo všetkých disciplínach patrila medzi najlepších zapojených žiakov vo svojej kategórii vôbec. Gratulujeme!

 • Rovesnícke učenie, alebo GEO inak...

  Chceli by sme sa s vami podeliť o skvelú skúsenosť, ktorú sme zažili na našej hodine geografie. Ako deviataci sme mali možnosť stať sa učiteľmi pre našich mladších spolužiakov a zdieľať s nimi naše znalosti o Ázii, ktoré sme získali počas svojich štúdií. V rámci rovesníckeho učenia sme sa chopili príležitosti viesť vlastnú hodinu pre žiakov z nižších ročníkov. S radosťou sme si pripravili prezentácie, interaktívne aktivity a hry, ktoré nám umožnili priblížiť im geografické pojmy a fakty zaujímavým a zábavným spôsobom. Naši mladší spolužiaci boli úžasní a aktívne sa zapájali do vyučovania. Bolo pre nás veľkou radosťou vidieť ich záujem o nové informácie o Ázii. Táto skúsenosť nám nielen umožnila prehĺbiť naše vlastné znalosti, ale nás aj naučila dôležitým zručnostiam ako je komunikácia, vedenie prezentácií a spolupráca s ostatnými. Chceme sa poďakovať našim učiteľom za túto príležitosť a všetkým našim spolužiakom za ich účasť a záujem. Veríme, že rovesnícke učenie je skvelý spôsob, ako sa učiť a rásť spoločne ako študenti.

 • 2% pre našu ZŠ, pre budúcnosť Vašich detí

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  S radosťou a hrdosťou Vás oslovujeme s prosbou o podporu nášho vzdelávacieho systému a konkrétne našej základnej školy. Každý z nás túži po lepšom zajtrajšku pre naše deti a mládež. Vieme, že investícia do ich vzdelania je kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa.

  Sme presvedčení, že vzdelanie je základným pilierom, ktorý formuje budúcnosť každého jednotlivca aj celej spoločnosti. Naša základná škola sa snaží poskytnúť našim deťom nielen kvalitné vzdelanie, ale aj bezpečné a podporné prostredie, kde sa môžu rozvíjať nielen akademicky, ale aj emocionálne a sociálne.

  Vaša podpora by nám umožnila investovať do moderných vzdelávacích technológií, rozvoja kreativity a zručností našich pedagógov, ako aj do rôznorodých vzdelávacích programov a projektov, ktoré by obohatili učebný proces našich detí. Zaručili by sme tak, že naše deti budú mať prístup k najlepším možnostiam a zdrojom, ktoré im umožnia dosiahnuť svoj plný potenciál.

  Vaša účasť v tomto úsilí by bola významnou investíciou do budúcnosti našej komunity. Preto Vás žiadame, aby ste zvážili možnosť prispieť 2% z dane našej základnej škole. Táto suma môže znamenať veľa pre naše deti a pomôcť im vytvoriť si silný základ pre úspešnú budúcnosť.

  Vopred ďakujeme za Vašu podporu a prejav dôvery voči našej škole a jej snahám o rozvoj a vzdelávanie našich detí.

  TLAČIVO

 • Sopečná činnosť na Tulipánke 🌋

  Tento týždeň sa v triedach 5.B a 5.C udialo niečo mimoriadne zaujímavé! Na hodine geografie sa totiž búrili prírodné živly a sopky, no tentoraz nie v reálnom svete, ale vytvorené vlastnoručne našimi talentovanými piatakmi! S úsmevom na tvárach a plní nadšenia predviedli svoje originálne výtvory, ktoré mali podobu sopiek a chrlili šumienkovú lávu. Ich tvorivé úsilie a nadanie naozaj ohromilo nielen učiteľov, ale aj spolužiakov.

  Je úžasné vidieť, ako sa naši žiaci zapájajú do tvorivých projektov a prezentujú svoje nápady s takou vášňou a nadšením. Tieto aktivity nielen zvyšujú záujem o štúdium geografie, ale aj pomáhajú žiakom lepšie porozumieť prírodným javom a procesom. Patrí im veľká pochvala!

 • ❤️Valentínska pošta❤️

  Deň plný očakávaní priniesol mnohým z nás potešenie, keď sme prijímali poštu o náklonnosti, sympatii, priateľstve a láske. Členovia ŽP doručili poštu do jednotlivých tried.

 • Objavovovanie krás a chutí nášho regiónu na OBN

  V piatok sme sa na OBN s úžasom ponorili do poznávania nášho regiónu! Šiestaci prežili hodinu plnú dobrodružstva a objavovania miestnych zázrakov. Virtuálne sme navštívili nádherné pamiatky, ale aj prírodné miesta, ktoré nás obohatili o históriu nášho regiónu. Okrem toho sme sa nevedeli dočkať, kedy ochutnáme koláče, ktoré sú súčasťou miestnej kuchyne už odpradávna. Kakaový koláč bol pre nás malým kúskom kultúry a tradície. Okrem toho sme dostali množstvo receptov na špeciality miestnej kuchyne. Môžeme s hrdosťou povedať, že sme objavili bohatstvo nášho regiónu a tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá!

 • Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide!

  Karneval prinesol nezabudnuteľnú atmosféru radosti, farebných kostýmov a zábavy. V tento deň sa školské prostredie premenilo na záplavu kreativity a živých farieb. Kostýmy, ktoré sa objavili na scéne, nás prenesli do sveta fantázie, rozprávok alebo do minulých ér. 

  Okrem estetického pôžitku prináša školský karneval aj možnosť prepojiť sa s kultúrnymi tradíciami a dedičstvom. Fašiangy sú významnou súčasťou kultúry na Slovensku a ich oslava na školskom podujatí ponúka vzdelávaciu príležitosť o rôznych zvykoch a tradíciách, ktoré sú s nimi spojené.

  Pre deti je školský karneval jednou z najmilšie spomínaných udalostí ich školských rokov. Je to čas plný veselých zážitkov a spomienok, ktoré zostanú s nimi na celý život. Školský karneval je tak viac ako len zábava - je to príležitosť na rast, učenie sa a tvorbu nezabudnuteľných zážitkov.

 • Workshop so školskou psychologičkou

  Na workshop sa môžete prihlásiť cez anketu, ktorú nájdete medzi správami. Vzhľadom na veľký záujem, pridávame ďalšie termíny. O termínoch Vás budeme informovať po skončení prihlasovania.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria