Navigácia

 • Hlasujte za našu školu v súťaži All Star School

  Pred 3 týždňami sme písali o súťaži All Star School, do ktorej sme sa zapojili. Od dnešného dňa je možné zanašu školu hlasovať. Hlasovať môžete na webovej stránke:

   https://www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-2019/.

  Víťaz tejto súťaže získa street workoutové ihrisko v hodnote 10 000 €. Takisto aj pre hlasujúcich sú pripravené rôzne zaujímavé ceny, tak neváhajte a hlasujte spolu s nami.

   

  POSTUP PRI HLASOVANÍ:

  1. Na webovej stránke: https://www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-2019/ si vyhľadajte našu školu (č. 58) a kliknite na "pridaj hlas"

  2. Vyplňte všetky osobné údaje a na záver nezabudnite kliknúť na "Súhlas so spracovaním osobných údajov"

  3. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na "pridaj hlas" a po kliknutí by sa Vám malo zobraziť "Váš hlas bol úspešne odoslaný"

  Za jeden deň môžete poslať neobmedzené množstvo hlasov, tak ak máte čas, pomôžte našej škole v ceste za snom vyhrať street workoutové ihrisko.

  VOPRED ĎAKUJEME 😊

 • Slovensko farbami detí - vernisáž

 • Matematická hra piškôrky

  V novembri 2019 sa uskutočnil turnaj v matematickaj hre piškôrky pre žiakov piateho ročníka. Prihlásených bolo 22 chlapcov a dievčat, ktorí vyraďovacím systémom súťažili o najlepšieho piatackeho piškôrkára. Prvé miesto a titul najlepšieho piškvôrkára si vybojoval Andrej Knapčík, pred Samuelom Meszárošom a Šimonom Ševčíkom. Štvrtá bola Michaela Kvasňovská. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutia pri ďalších súťažiach.

 • Anglické divadlo "Silly Bear"

  Žiaci našej školy sa dňa 2.12.2019 zúčastnili divadelného predstavenie „Silly Bear“, ktoré je činohernou anglicko-slovenskou rozprávkou s pesničkami, inscenovanou ako učebná pomôcka v podaní hercov Martinského divadelného centra. Javisková adaptácia bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške vychádza z jednoduchej anekdoty, kde hlúpučký medveď a šikovný sedliak spolu každoročne hospodária. Samozrejme vyhrá ten múdrejší a prefíkanejší. Rozprávka mala veľmi jednoduchú divadelnú štruktúru, a tým bola vďačným titulom pre dvojjazyčné divadelné spracovanie. Bola plná textovej aj situačnej komiky. Jednotlivé výstupy rámcovali naživo spievané, veselé anglicko-slovenské pesničky. Žiaci si tak hravou formou ľahšie zapamätali novú slovnú zásobu. Vďaka členeniu na krátke epizódy priniesla nové podnety a bola zrozumiteľná. Predstavenie bolo zamerané na:
  Prítomné a minulé časy, číslovky, prídavné mená, jednoduché bežné frázy v anglickom jazyku.

 • BIO olympiáda

  V uplynulých týždňoch na našej škole prebehlo školské kolo biologickej olympiády. Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti v dvoch kategóriách. V kat. C súťažili ôsmaci a deviataci a v kat. D súťažili siedmaci.

  Víťazi:  

  kat. C: 1.m. C. Kicová, L. Funfálková 2.m. M. Mulina 3.m. K. Dupanová 

  kat. D: 1.m. P. Kekelyová 2. m. S. Bytel 3.m. A. Ševčík

 • Čistíme Párovce!

  Dnes naši žiaci nezaháľali a vyčistili svoje okolie od odpadu. Napriek chladnému počasiu a lákavým cenám v nákupných centrách (Čierny piatok) prišli a priložili ruku k čistému životnému prostrediu. Iniciátormi akcie boli žiaci, ktorí vypracovávajú projekt o životnom prostredí a odpade. Najskôr zhotovili dotazník, kde sa snažili dozvedieť o tejto téme čo najviac. Taktiež dokázali vytipovať najznečistenejšie oblasti Pároviec. Zorganizovali túto akciu zameranú na očistenie svojho životného prostredia. Záverom bude samotná prezentácia na súťaži, kde zhodnotia svoje zistenia, ktoré budú konzultovať aj s odbornou verejnosťou. V neposlednom rade ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemne strávené chvíle pri užitočnej činnosti. 

 • Šachový turnaj

  Tento týždeň sa žiaci 2. stupňa stretli na 3.rocníku šachového turnaja. Nakoľko šach je strategická hra, žiaci si zmerali sily v logickom myslení. Víťazom gratulujem a teším sa na dalšie stretnutie.

 • Krúžok - Ľudové tance

  Veľkorysá herňa ŠKD každý piatok ožíva ľudovými tancami a piesňami.Stretávajú sa v nej poobede deti z krúžku Ľudového tanca pod vedením Olinky Krúpovej.Počas svojho pôsobenia už nacvičili niekoľko choreografií, ktorými sa reprezentovali na rôznych kultúrnych podujatiach organizovaných mestom a našou ZŠ.

 • Blokové vyučovanie CLIL v ANJ

  Blokové vyučovanie CLIL na hodinách anglického jazyka  pokračovalo dňa 28.11.2019 v 8.ročníkoch na tému "THANKSGIVING DAY". Vyučujúce ANJ si pripravili pre žiakov podnetné interaktívne prezentácie a žiaci  VIII.A a VIII.B si rozšírili svoje vedomosti z dejepisu, obohatili sa o novú slovnú zásobu a zdokonalili sa v čítaní a počúvaní s porozumením spolu s aktivitami z anglických časopisov RR, ktoré vedenie školy zakúpilo na tento školský rok pre žiakov 5.-9. roč.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Tento týždeň sa na našej škole  v ročníkoch 5.-9. uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kat. 1A a 1B, ktoré prebiehalo  v dvoch častiach, písomnej (test) a ústnej ("role play" and "picture story").

  Víťazi:

  • kategória 1A- Erik Rábek VII.A
  • kategória 1B- Dominika Bóriová VIII.A

  Ďalší úspešní riešitelia:

  • Jana Krumpolcová VII.A
  • Ondrej Bielik VIII.A

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Pozvánka Čistíme Párovce!

  Pozývame Vás na čistiacu brigádu. Sme žiaci 6.-8. ročníka a záleží nám na našom životnom prostredí. Poďte nám pomôcť. Za každé ruky vopred ďakujeme ♥

 • Krúžok Tvorivé divadielko

  Pokračujeme v našom seriáli predstavovania krúžkov. Ďalším krúžkom je krúžok Tvorivé divadielko, ktorý navštevujú žiaci 1.- 4.ročníka. Okrem nácviku prednesu si rozvíjajú tanečné schopnosti a spev. Predvianočný čas venujeme vianočným vinšom a piesňam, ktoré deti budú prezentovať v školskom rozhlase vo vianočnom pásme. Krúžok vedú p. uč. M. Buchová a T. Komorová.

 • Pozvánka Slovensko farbami detí

  Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie výstavy prác našich žiakov.

 • Prieskum: Čistíme Párovce!

  Dobrý deň, sme žiaci 5.-8. ročníka. Pracujeme na výskumnom projekte, ktorý je zameraný na životné prostredie. Konkrétne zisťujeme, ako je to so separovaním odpadu v Starom meste. Vyplnením dotazníka by ste nám veľmi pomohli urobiť si prehľad o danom probléme. Ďakujeme

  Prieskum tu:

  https://www.survio.com/survey/d/B8L9K6H7Q3O7Y3I9S

 • Technika v prírodnej učebni a tvorba vlastného výrobku

  Naše siedmačky a siedmaci sa posledné hodiny techniky zoznamovali s čítaním technického výkresu. Aby nás to viac bavilo, využili sme prírodnú učebňu. Čerstvý vzduch nám pomohol a na základe naučeného sme nasledujúcu hodinu, podľa stanoveného tech. výkresu, vytvorili jednoduché vlastné výrobky- tangramy- logické hry/ hlavolamy, z ktorých sa dajú poskladať rôzne tvary.

   

 • Šaráda

  Žiačky 7.A a 8.A Želka a Kika v súťaži pri príležitosti Dňa študentov obsadili 1. miesto za parlament a za našu školu chlapci 7.A triedy Adamko a Dušanko 3.miesto v pohybovo-vedomostnej súťaží v CVČ Domino.

 • Šachový tréning

  Dnes aj minulý týždeň sa naši žiaci pripravovali na blížiaci sa šachový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 27.11.2019. Teším sa na stretnutie.

 • 30. výročie demokracie môže priniesť aj neskúšaka!

  Posledné dni v spoločnosti intenzívne rezonuje 30. výročie nežnej revolúcie. Inak to nebolo ani na našej škole. Na túto významnú udalosť sme spolu so žiakmi upozornili rozhlasovou reláciou, ktorou sme poukázali na zvrhnutie vtedajšieho totalitného režimu kultivovaným nekrvavým spôsobom. Zdôraznili sme význam demokratickej spoločnosti ako pilieru ľudských, občianskych práv a slobôdOd minulého týždňa sa žiaci bližšie o priebehu a význame nežnej revolúcie dozvedajú aj rozsiahlou interaktívnou nástenkou, ktorá ponúka súťaž o neskúšakov. Stačí napísať krátku 5 veršovú „báseň“ formou cinquain-u na tému nežnej revolúcie podľa inštrukcií na nástenke. Už teraz sa tešíme na žrebovanie najlepších prác žiakov, ktoré sa uskutoční 20. 12. 2019!

 • Vysoké hory Nitra

  Žiaci 7.A sa zúčastnili akcie organizovanej mestom Nitra a Správou chránenej krajinnej oblasti Ponitrie s názvom Vysoké hory Nitra. Žiaci boli stručne oboznámení s prírodnými hodnotami okolia Nitry a následne im boli premietnuté filmy s cestovateľskou tematikou. Taktiež absolvovali ekologickú prednášku "Vtáky v zimnom období" s pútavým a názorným výkladom.

 • Kvapka krvi

  Dňa 18.11. sa na našej škole opäť uskutočnila Kvapka krvi. Naši stálodarci nesklamali a opäť nám darovali svoju životodarnú tekutinu. Obzvlášť ďakujeme aj prvodarcom, ktorí našli odvahu a prišli. Súčasťou akcie bol aj oddychový kútik, v ktorom si návštevníci mohli dať vyšetriť svoju pleť a poradiť sa s odborníkmi akú kozmetiku používať. V neposlednom rade ďakujeme aj našim žiačkam 6.C triedy, ktoré nám spríjemnili chvíle občerstvením. Spolu sa nám podarilo získať vyše 12l krvi. Tešíme sa na ďalší ročník. ĎAKUJEME ♥

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria