Navigácia

 • Výzva #inšpirujknihou

  Ruku hore všetci tí, ktorí milujú čítanie! My ho jednoznačne zbožňujeme a veríme, že nás je viac. Pripravili sme si pre vás výzvu #inšpirujknihou. Ak ti ležia na polici desiatky prečítaných kníh a chceš sa s ostatnými podeliť o pútavé príbehy, zaujímavé myšlienky a zároveň vyhrať, pošli nám na Edupage tvoju fotku s knihou, pridaj krátky popis o tom, čím si ťa získala a si v hre! Veríme, že svojimi odporúčaniami inšpiruješ niekoľko ďalších spolužiakov a kamarátov. Rodičia a učitelia neváhajte a pokojne sa zapojte tiež!

 • Obnovenie vyučovania pre 1. stupeň

  Vážení rodičia, mesto Nitra ako zriaďovateľ základných škôl na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021, vydaného v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU obnovuje prezenčné vzdelávanie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra pre všetkých žiakov v ročníkoch 1. – 4., prevádzku školských klubov a zariadení školského stravovania (celé znenie v prílohe: Obnovenie prevádzky ZŠ od 8.3..pdf)

  Podmienky nástupu a organizáciu vyučovania nájdete tu: Organizácia od 8.3..pdf

  Pri nástupe dieťaťa do školy budete potrebovať aj: Vyhlásenie zákonného zástupcu.docx

 • 2% dane pre školu

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám posunúť našu školu zase o kúsok vpred darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácie, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky spolu s prostriedkami z príspevku rodičov v minulom roku boli použité na:

  • Zakúpenie 8 ks sterilizátorov vzduchu
  • Zakúpenie 3 interaktívnych LED panelov do tried
  • Zakúpenie kamier a reproduktorov k notebookom na skvalitnenie dištančného vzdelávania
  • Zakúpenie kníh na I.stupni na podporu čitateľskej gramotnosti
  • Materiál na činnosť ŠKD
  • Ďalšie drobné výdavky

   

  Všetky položky sú riadne evidované a vyúčtované, uložené u predsedu Rady rodičov.

   

  Plán na použitie finančných prostriedkov v tomto roku:

  • výstavbu detského ihriska v areáli školy
  • vybudovanie triednych knižníc na II. stupni
  • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

   

  Vopred ďakujeme, veľmi si vážime Vašu pomoc.

  Viac informácií nájdete TU

   

  Pavol Mráz, predseda Rady rodičov                                                                  PaedDr. Mária Sailerová, riaditeľka

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny budú v termíne od 1. marca 2021 do 5. marca 2021. Vyučovanie opäť začne v pondelok 8. marca 2021. Akou formou bude vyučovanie prebiehať Vás budeme informovať počas budúceho týždňa. Znovuotvorenie školy závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie. Prosíme sledujte pravidelne webstránku školy.

 • Školy v okrese Nitra zostávajú aj naďalej zatvorené

  Situácia sa od minulého týždňa nezmenila. Školy žiaľ zostávajú zatvorené aj budúci týždeň. O aktuálnych zmenách budeme informovať. Pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry platia pravidlá ako doteraz. 

 • Školy sa neotvoria ani budúci týždeň

  Na základe odporučenia Krízového štábu mesta Nitry z 5.2. 2021, Uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Nitra č. 62 zo 6.2. 2021 a zaradenia mesta ÚVZ podľa platného Covid automatu do čiernej zóny, sa školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra od 15.2. - 19.2. 2021 (vrátane) NEOTVÁRAJÚ. MŠ a ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry zostávajú otvorené ako doteraz za dodržania všetkých aktuálnych protiepidemiologických pravidiel. O všetkých zmenách Vás budeme informovať.

 • Virtuálny deň otvorených dverí

  V rámci kariérového poradenstva sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili na virtuálnom DOD v Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre, kde sa mali možnosť pútavou formou  oboznámiť s odbormi, ktoré škola ponúka. Zástupcovia školy odprezentovali nové tréningové centrum, zrekonštruované priestory školy, duálne vzdelávanie. Automatizácii, robotizácii a programovaniu patrí budúcnosť a strojárske a elektrotechnické odbory sú na trhu práce nesmierne žiadané. Získané informácie, pomôžu žiakom pri profesijnej orientácii a správnom výbere strednej školy.

 • Sopky aj počas dištančného vzdelávania, alebo GEO inak

  Tak ako každý rok, ani tento rok sme nevynechali projekt Sopky. Piataci si tvorbu užili. Aj napriek sťaženým podmienkam domácej výučby to zvládli perfektne. Tešíme sa, že ani korona nás nezastavila od prezentovania projektov. Viac tu.

 • Výsledky ankety: Zhodnotenie dištančnej výučby

  Milí rodičia. Chceli by sme Vám poďakovať za prejavenú dôveru a za to, že ste sa zapojili do ankety, ktorá nám umožnila pozrieť sa na dištančné vzdelávanie aj z druhej strany. Váš názor si veľmi ceníme a výsledky nám pomôžu naďalej zlepšovať vzdelávací proces Vašich detí. Výsledky prieskumu si môžete pozrieť tu: Vyhodnotenie ankety.pdf

 • Britská mutácia je na vzostupe, školy sa v utorok neotvoria!

  Vážení rodičia, nástup do školy našich detí sa odkladá (viď príloha). Od pondelka tak pokračuje dištančné vzdelávanie všetkých ročníkov a riaditeľské voľno sa ruší. V škole pokračuje vyučovanie pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre tak ako doteraz. Viac tu: školy Nitra.docx

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka  Základnej školy, Tulipánová 1, Nitra udeľuje žiakom I. stupňa ZŠ riaditeľské voľno dňa 8. februára 2021 v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry. Pre týchto žiakov prevádzka ŠKD pokračuje naďalej v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod. v štandardnom režime. Viac tu: Oznámenie o udelení RV.jpg

 • Nástup do školy

  Vážení rodičia, podľa rozhodnutia vedenia mesta, otvárame brány ZŠ  Tulipánová 1, v Nitre pre prvý stupeň dňom 09.02.2021 (utorok). Na pondelok bude udelené riaditeľské voľno vzhľadom k tomu, aby sme sa vedeli zariadiť v prípade pozitivity našich pedagógov. Druhý stupeň pokračuje naďalej vo výučbe dištančnou formou. Samozrejme nástup bude platiť len v prípade, ak krízový štáb alebo uznesenie vlády nezmení rozhodnutie o otvorení škôl. Sledujte stránku školy, budeme Vás informovať aj naďalej.

 • Dôležitý oznam pre stravníkov!

  Žiadame zákonných zástupcov žiakov I. stupňa (1 - 4 roč.) o úhradu stravného na mesiace  február a marec 2021.

  Suma  : 10,40 EUR (5,2 EUR/mesiac)

  VS : (číslo čipu)

  Do poznámky : / meno žiaka a triedu /

  Č. účtu : SK48 5600 0000 0008 5570 8004

  Stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 10.02.2021

 • Organizácia vyučovania od 1.2.2021

  Minister školstva Branislav Gröhling a minister zdravotníctva Marek Krajčí vystúpili na tlačovej besede, aby informovali o opatreniach v súvislosti s otváraním škôl. Vzhľadom na aktuálny stav konzílium odborníkov od 1. februára nedoporučilo uvoľnenie zo súčasných opatrení a školy sa neotvoria. Aktuálne opatrenia platné pre našu školu sa dočítate tu: Organizácia vyučovania od 1.2.2021.docx

 • Anketa - Zhodnotenie dištančného vzdelávania

  Milí rodičia, plávame spolu na jednej lodi, aj keď dočasne virtuálne. Aj pre nás je táto situácia niečím novým a potrebujeme vedieť, ako takýto typ vzdelávania zvládajú Vaše deti a Vy. Tak, ako sme Vám vďační za pomoc, ktorú svojim deťom poskytujete v učení, budeme vďační aj za vyplnenie ankety. Jej výsledky nám pomôžu zhodnotiť, či ideme správnym smerom a či nám vietor do plachiet fúka tou správnou silou. Anketa bude k dispozícii od zajtra rána do 5.2.2021 do 23:00. Ďakujeme za Váš čas.

 • Projekt Nebuď otrok drog

  Aj my sa zapájame.

  Projekt Nebuď otrok drog alebo Opýtaj sa hviezdy nám prezentuje názory odborníka, športovca, známej speváčky  i influencera na tému zvládania stresu, či využívania voľného času. Veríme, že téma vás osloví a na stránke https://nebudotrokdrog.sk/  si pozriete aj ďalšie zaujímavé rozhovory. Niektoré môžete sledovať priamo tu:

  https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-fero-joke

  https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-marek-slovak

  https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-celeste-buckingham

 • Rodičovstvo v čase koronavírusu

 • Dištančné vyučovanie pokračuje aj budúci týždeň

  Deti a žiaci sa od pondelka 25. 1. 2021 do škôl stále nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Situácia bude prehodnotená opäť budúci týždeň, potvrdilo MŠVVaŠ.

 • Webinár pre rodičov detí s ADHD

  Milí rodičia. EDUpoint Nitra v spolupráci s Mestom Nitra a Nadáciou Pontis aj tento rok plánuje organizovať webináre/workshopy a konferencie nielen pre učiteľov ale aj pre rodičov. 

  Na 27.1. 20201 sme práve pre rodičov pripravili webinár, v ktorom sa okrem iného dozvedia ako podporiť svoje dieťa s ADHD a pomôcť mu napredovať nielen v škole. Ak máte záujem, alebo ste zvedaví, práve pre Vás by mohol byť webinár užitočný. Na nižšie uvedenom odkaze nájdete bližšie informácie a registračný link.

  https://fb.me/e/2CsYF20AD

   

   

 • Deti potrebujú rovesníkov...

  Aj v dobe „pandemických“ opatrení, aj počas doby zavretých škôl, aj počas doby dištančného vzdelávania, je socializácia našich detí a udržiavanie aj rovesníckych vzťahov dôležitým aspektom ich psycho-sociálneho vývinu.

  Virtuálny svet ponúka viacero možnosti, no nesie so sebou aj množstvo rizík. Preto by množstvo času ako aj online aktivity detí mali podliehať rodičovskej kontrole (viac napr. v článku „Deti na nete“, nájdete v sekcii psychológa ZŠ).

  Naša škola Vám v tejto dobe ponúka aj online skupinové stretnutia triednych kolektívov. Za účasti školského psychológa majú žiaci spoločne  možnosť „pokecať si“ (o všetkom, čo počas online vyučovacích hodín nie je umožnené), odreagovať sa, zdieľať spoločne trávené dni doma a budovať či udržiavať dôležitú roviny sociálnych vzťahov.

  Bližšie informácie u triednych učiteľov.

  PS/ Tretiaci boli na stretnutí skvelí, užili sme si túto voľnú debatu a stretnutie naplno. Už vieme, aké darčeky kto dostal pod stromček, čo si chceli deti povedať a doteraz nemali na to priestor a všeličo iné. Teším sa na ďalšie stretnutie.

                                                                                                                                                      Vaša psychologička

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria