Navigácia

 • Centrum športu

 • Usmernenie platné od 1.10.2020

 • S tabletom do ulíc alebo ako sme objavovali m(i)esto

  Posledné slnečné lúče sme využili na potúlky mestom. V rámci projektu "S tabletom do ulíc" sme hľadali zašifrované pamiatky pomocou tabletov. Mladší spolužiaci nám nachystali informácie. My sme utvorili dvojice. Jeden čítal šifrovaný QR kód a druhý nás navigoval s navigáciou na dané miesto. Chcete si to vyskúšať? Stačí načítať QR kódy a na základe indícií objaviť m(i)esto.

 • Žiacky parlament

  Verejná zbierka " Biela pastelka", ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. Poskytuje svoje služby pre ľudí so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska. Aj vďaka nášmu príspevku môže nevidiacim a slabozrakým pomáhať.

 • Úhrada stravného

  Milí rodičia a stravníci. Dovoľujeme si vás upozorniť, že sa blíži termín úhrady za stravu. V prípade, že ste tak už urobili, považujte tento oznam za bezpredmetný. Ďakujeme.

  Platba za stravu je možná iba bankovým prevodom , kde treba uviesť:

  • variabilný  symbol: číslo čipu
  • konšt. symbol: 0308
  • informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda /nie meno zákonného zástupcu /.
  • IBAN: SK48  5600  0000  0008  5570  8004
 • Prevádzka a vnútorný režim ZŠ aktualizovaný od 16.9.2020

  Milí rodičia a žiaci, usmernenia sa neustále menia, preto Vám i my prinášame aktualizovaný vnútorný režim ZŠ.

 • Reakcia na správu o potvrdenom prípade Covid-19 na našej škole

 • Tulipán Biketour

  Ani tento rok nie je výnimkou pri organizovaní úspešnej akcie Tulipán Biketour v rámci Európskeho týždňa mobility. Tohtoročný, už 3. ročník, sa uskutoční 18. 9. 2020 a teší sa na účasť žiakov nešportových tried II. stupňa, počas ktorého spoznáte okolie mesta, utvrdíte si pravidlá bezpečnej jazdy a hlavne si dobre zašportujete. Žiaci, prihlasujte sa do stredy – 16. 9. 2020.

 • Krúžky na školský rok 2020/2021

  Vážení rodičia, dnes boli Vašim deťom rozdané vzdelávacie poukazy, ktoré môžete použiť na financovanie ponúknutých krúžkov vypísaných na zadnej strane vzdelávacieho poukazu. Hodnota vzdelávacieho poukazu na tento rok je 32 € (3,20 € mesačne).

  Ak ste si spolu  s dieťaťom vybrali niektorý z nich, podpíšte vzdelávací poukaz (nič iné nevypĺňajte) a pošlite ho späť do školy do 18.9.2020. Všetko ostatné zabezpečí škola.

  Podľa usmernení by krúžky mali začínať od 1.10.2020. Vedúci krúžkov Vás aj Vaše deti budú informovať o podrobnostiach.

  Tešíme sa na spoluprácu.

 • Prevádzka a vnútorný režim ZŠ Tulipánová, ZŠS a ŠKD pri ZŠ Tulipánová na školský rok 2020/2021 počas obdobia od 2.9. do 14.9.2020

  Milí rodičia, v prílohe nájdete prevádzku a vnútorný režim našej školy od 2.9 do 14.9.2020. Podobne tam nájdete aj povinné tlačivá, ktoré treba odovzdať vyplnené pri nástupe do školy 2.9.2020. Viac informácií nájdete na stránke https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

  ŠKD – ČINNOSŤ

  3. - 11. 9. 1. – 3. ročníky do 17.00 hodiny

                  4. ročníky do 15.30 hodiny

  Ranná ŠKD  pre všetkých žiakov začína o 6.30hod. vo svojej triede

  Prevádzka a vnútorný režim  ZŠ Tulipánová.doc

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.docx

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx

   

   

 • Basket kemp 🏀🏀🏀

  V dňoch 10.-14.8. sa na našej škole zišlo viac ako 30 dievčat a chlapcov, aby spoločne strávili plných 5 dní. Venovali sa hrám, športu, angličtine, spolupráci a všeličomu inému. Spolupráca s klubom BKM junior UKF Nitra bola na výbornú.

 • Platba za stravu na šk. rok 2020/2021

  Milí rodičia! Blíži sa termín úhrady stravného pre školský rok 2020/2021. Prosíme nezabudnite uhrádzať stravu podľa tabuľky. Najbližší termín úhrady je do 20.8.2020. 

  Platba za stravu je možná iba bankovým prevodom , kde treba uviesť:

  • variabilný  symbol: číslo čipu
  • konšt. symbol: 0308
  • informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda /nie meno zákonného zástupcu/.
  • IBAN: SK48  5600  0000  0008  5570  8004
 • Športový kemp na ZŠ Tulipánová

  Prinášame Vám fotky zo športového kempu, ktorý prebiehal na ZŠ Tulipánová, deti sa venovali rôznym športom pod dohľadom špičkových odborníkov.

 • Napísali o nás... Posledný z pavilónov čaká rekonštrukcia

  Viac si môžete prečítať priamo v RN 

 • Futbalový junior kemp

  Kemp sa uskutoční 3.-7. augusta a nielen pre futbalistov. Všetci nadšenci akéhokoľvek športu  a pohybu sú vítaní.

 • Basket kemp

  Kopec zábavy zažijú Vaše deti počas nášho basketbalového kempu. Pre kemperov pripravujeme okrem rôznorodých tréningov aj individuálne súťaže, videoprojekcie, voľno-časové aktivity. Naším hlavným cieľom je tráviť čas zdravým pohybom s Vašimi deťmi, kým vy rodičia ste v práci. Kemp je učený aj pre deti, ktoré sú začiatočníci v tomto športe. Viac informácií nájdete 

 • Vysvedčenie

  Vysvedčenie za školský rok 2019/2020 budú udeľovať tr. uč. v utorok 30.6. od 8:00 v daných triedach. ŠKD bude fungovať do 12:00.

 • Stravné odhlasovanie/prihlasovanie

 • Webinár: Ako (sa) hravo učiť?

  Webinár je určený rodičom a učiteľom na I. stupni ZŠ.

  Čo vás na kurze naučíme?
     -  Ako si precvičiť matematiku hravou formou s deťmi na I. stupni ZŠ
     -  Ako rozvíjať priestorovú predstavivosť s hrami
     -  Ako viesť deti k samostatnosti s autokorektívnymi prvkami
     -  Hravé učenie aj počas prázdnin

   

  Prihláste sa:

  https://forms.gle/6D3p3pTDMVdRUoKb6

   

   

  Tešíme sa na vás!

 • Letná ŠKD - zisťovanie záujmu

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria