Navigácia

O škole

Verejné obstarávanie

16.12.2013 ZŠ Tulipánová 1, Nitra  ako verejný obstarávateľ vyhlasuje  súťaž na dodávateľa tovaru:
12 kusov kancelárskych stolov a 11 kusov kancelárskych stoličiek v sume do 5 000,-€ bez DPH.
16.12.2013 ZŠ Tulipánová 1, Nitra ako verejný obstarávateľ vyhlasuje súťaž na dodávateľa tovaru:
Kovové šatňové skrinky pre 250 žiakov v sume do 10 500,-€ bez DPH.
16.12.2013

ZŠ Tulipánová 1, Nitra  ako verejný obstarávateľ vyhlasuje  súťaž na dodávateľa bezpečnostného zariadenia pre 6 miestností objektu školy v sume do 2 000,-€ bez DPH.

 

 

01.12.2014 ZŠ Tulipánová 1, Nitra  ako verejný obstarávateľ vyhlasuje súťaž: VO - konzervované ovocie a zel.doc
01.12.2014 ZŠ Tulipánová 1, Nitra ako verejný obstarávateľ vyhlasuje súťaž: VO - mäso.doc
01.12.2014

ZŠ Tulipánová 1, Nitra  ako verejný obstarávateľ vyhlasuje  súťaž: VO - mliečne výrobky , vajcia.doc

01.12.2014 ZŠ Tulipánová 1, Nitra  ako verejný obstarávateľ vyhlasuje  súťaž: VO - rôzne potr. výrobky a nealkohl.nápoje​.doc
01.12.2014 ZŠ Tulipánová 1, Nitra  ako verejný obstarávateľ vyhlasuje  súťaž: VO - ryby spracované​.doc
01.12.2014 ZŠ Tulipánová 1, Nitra  ako verejný obstarávateľ vyhlasuje  súťaž: VO - zelenina​.doc
01.12.2014 ZŠ Tulipánová 1, Nitra  ako verejný obstarávateľ vyhlasuje  súťaž: VO - Živočíšne oleje a tuky , Mlynské výrobky​.doc

  Plán verejného obstarávania 2015

Kód CPV Názov CPV Ročný plán v € bez DPH Bežná dostupnosť Aplikácia zákona Platné zmluvné vzťahy
03142500-3 Vajcia 626,- Áno Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona Zmluva od 01.01.2015 do 31.12.2015
03200000-3 Obilniny, zemiaky, ovocia a orechy 8.593,- Áno Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona Zmluva od 01.01.2015 do 31.12.2015
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 13.513,- Áno Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona Zmluva od 01.01.2015 do 31.12.2015
15200000-0 Spracované a konzervované ryby 3.900,- Áno Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona Zmluva od 01.01.2015 do 31.12.2015
15300000-1 Ovocia, zelenina a súvisiace výrobky 5.772,- Áno Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona Zmluva od 01.01.2015 do 31.12.2015
15400000-2 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 1.095,- Áno Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona Zmluva od 01.01.2015 do 31.12.2015
15500000-3 Mliečne výrobky 6.706,- Áno Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona Zmluva od 01.01.2015 do 31.12.2015
15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 1.463,- Áno Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona Zmluva od 01.01.2015 do 31.12.2015
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky 11.900,- Áno Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona Zmluva od 01.01.2015 do 31.12.2015
15900000-7 Nealkoholické nápoje 770,- Áno Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona Zmluva od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria