Navigácia

O škole

Rada školy


 

Členovia Rady školy pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra na funkčné obdobie

od 13.10.2021  do 12.10.2025

Meno a priezvisko

Funcia

Zvolený / Delegovaný

PhDr. Erika Zriba Ilková

predseda

za pedagogických zamestnancov

Bc. Jana Königová

podpedseda

za rodičov

Mgr. Denisa Baranová

 

za rodičov

MUDr. Daša Ivanová

 

za rodičov

Martin Ševčík

 

za rodičov

Mgr. Ján Greššo

 

za zriaďovateľa

Ing. arch. Peter Mezei

 

za zriaďovateľa

PaedDr. Drahoslava Bóňová

 

za zriaďovateľa

Ing. Ľubomír Moravčík

 

za zriaďovateľa

PaedDr. Oľga Krúpová

 

za pedagogických zamestnancov

Silvia Pecárová

 

za nepedagogických zamestnancov

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria