Navigácia

O škole

Rada školy


Členovia Rady školy pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra na funkčné obdobie od 29.05.2016  do 29.05.2020


 

Meno a priezvisko Funcia Zvolený / Delegovaný
Pavol Mráz predseda za rodičov
PaedDr. Oľga Krúpová podpedseda za pedagogických zamestnancov
Lucia Zábojníková tajomníčka za rodičov
Radoslav Pavelka   za rodičov
Marek Korec   za rodičov
Mgr. Ján Greššo   za zriaďovateľa
Mgr. Lívia Šumichrastová   za zriaďovateľa
PaedDr. Drahoslava Bóňová   za zriaďovateľa
Peter Ostertág   za zriaďovateľa
Mgr. Jana Trnková   za pedagogických zamestnancov
Silvia Urbanová   za nepedagogických zamestnancov


 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria