Navigácia

O škole

Profil školy

     

Zameranie školy

   Škola má bohaté tradície zamerania na šport, predovšetkým na futbal. V roku 1969 vzniklo pri škole športové stredisko a od roku 1983 boli v spolupráci s vtedajším klubom Plastika Nitra (dnes FC Nitra) zriadené športové triedy so zameraním na futbal. Za toto obdobie sme vychovali veľké množstvo hráčov, ktorí pôsobia nielen v Nitre, ale hrajú v rôznych kluboch SR a v zahraničí. V roku 1991 boli vytvorené triedy so zameraním na volejbal dievčat, neskôr aj chlapcov. V súčasnosti škola otvorila novú telocvičňu. Zameranie školy zostalo nezmenené, v každom ročníku je športová trieda so zameraním na futbal. Spolupráca s FC Nitra tak umožňuje vychovávať nové športové talenty, ktoré majú upravený rozvrh, aby tak mohli rozvíjať svoj talent aj počas vyučovania. 
   V ročníkoch 1.-4. sme otvorili jazykové triedy s vyučovaním anglického  jazyka a posilňujeme výučbu v oblasti informatiky. Celkovo našu školu navštevuje v tomto školskom roku 433 žiakov v 20 triedach. 

   Naša škola sa nachádza v krásnom prostredí neďaleko mestského parku. Množstvo zelene, ihriská, športoviská vytvárajú predpoklad pre rozvoj telesnej aktivity a oddychu.  V tomto školskom roku si pripomíname 58.výročie vzniku školy. Sme hrdí na naše tradície športového zamerania.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria