Navigácia

 • Návšteva Krajskej knižnice K. Kmeťka

  Piataci  v rámci literárnej výchovy navštívili krajskú knižnicu. Cieľom bolo vzbudiť  u žiakov záujem  o čítanie. Absolvovali  prednášku o fungovaní  knižnice,  výpožičnom poriadku.  Tí,  ktorí  boli v krajskej knižnici  prvýkrát, mali možnosť oboznámiť sa s oddeleniami v detskej časti, mohli si v knihách  zalistovať,   prečítať si nejaký zaujímavý úryvok, inšpirovať sa. Členovia knižnice si vypožičali nové knihy, ktoré ich zaujali. Dúfame, že aj táto návšteva prispeje k tomu, aby deti viac čítali. 

 • Týždeň programovania

  Počas dvoch vyučovacích hodín si žiaci mohli vyskúšať 360° kameru, virtuálnu realitu či to, ako sa dá počítač ovládať len pohybom ruky vo vzduchu- tzv. Leap Motion. Taktiež si mohli postaviť malého robota a naprogramovať základné pohyby. Okrem workshopu sa siedmaci zaradili do výzvy a pracujú na stránke školy Tulipánka očami žiakov, kde sa rozhodli ukázať našu školu trochu z iného uhla. Zozbierali rozhovory s deviatakmi, vyučujúcimi, nazreli do "zákulisia" a mnoho iného. Vytvorenú stránku si budete môcť pozrieť už čoskoro...

 • Deň otvorených dverí na FC Nitra

  Stredajšie popoludnie strávili viacerí žiaci našej školy na štadióne FC Nitra, kde sa konal Deň otvorených dverí. Počas zaujímavého poobedia si žiaci mohli vyskúšať aké to je kopať si na veľkom štadióne, spoznať útroby hlavnej tribúny, kde si prezreli šatne, odpočivárne, fitnescentrum a iné miestnosti pre hráčov. Žiakov radi sprevádzali naši športovci zo športových tried, ktorí sú na štadióne ako doma.

 • Šípkový turnaj

  Náš žiak piateho ročnika, Nathan Udvaros, sa zúčastnil šipkového turnaja, kde reprezentoval našu školu a úspešne sa umiestnil na piatom mieste. Žiaci súťažili - systém pavúk.

 • Svetový deň stromov

  Dnes sme si opäť pripomenuli Svetový deň stromov. Už tradične sme sa rozhodli obohatiť náš školský areál o niekoľko stromov. Deviataci tak po sebe zanechajú kúsok prírody. Pomocou tejto tradície zanechávame prírodné bohatstvo aj pre ďalšie generácie.

 • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

  V stredu 3.10. sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Tento rok sme sa umiestnili na treťom mieste a to hneď dvakrát. Deviataci si tretie miesto vybehali v tímovom duchu a za jednotlivcov si pre bronzovú medailu dobehla Timejka. Gratulujeme!

 • Svetový deň srdca

  29. september je Svetovým dňom srdca, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia. Hlavnou myšlienkouboloe zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. A preto sme sa i my na našej škole rozhodli urobiť 1. krôčik z zdravému srdiečku rôznymi športovými aktivitami po 6. vyučovacej hodine. Odmerali sme si aj tlak, lebo ten je pre srdce veľmi dôležitý. Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa s nami rozbehli alebo vykročili za zdravím životným štýlom a aktívne bojujme proti obezite naďalej, aby naše srdce nezlyhalo. 

 • Jazda turistickým vláčikom

  V nedeľu popoludní žiaci 4., 5. a 7. ročníka absolvovali výhliadkovú jazdu turistickým vláčikom. Po trase od Svätoplukovho námestia, cez pešiu zónu, parkovné nábrežie, Liečebný ústav Zobor až do parku Sihoť spoznali zaujímavé historické pamiatky. O tom najzaujímavejšom počuli počas akustického sprievodcovského výkladu priamo vo vozni vláčika. Jazdu ukončili pobytom v parku Sihoť, kde spolu strávili ešte príjemné chvíle.

 • Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 pobeží už jeho 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Druhý stupeň sa rozhodol využiť posledné slnečné lúče na bicykloch. Prešli 20 km a vrátili sa plní zážitkov.

 • Beh zdravia

  V rámci Európskeho týždňa športu piataci uskutočnili Beh zdravia. Malou rozcvičkou si precvičili telo a potom "šprintovali" v našom peknom parku okolo Veľkej Hangóckej. Beh im rozhodne urobil radosť.

 • Európsky deň jazykov

  Už tradične sme sa zapojili do Európskeho dňa jazykov. Tvorili malí i veľkí. Okrem zaujímavých hodín cudzích jazykov sa žiaci dozvedeli mnoho faktov aj o Európskej únii. 

 • Európsky týždeň športu - návšteva

  Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sme si s priateľmi zo Základnej školy Zlatá 2, Rožňava urobili zábavné a upotené športové popoludnie pri futbale, florbale, vybijanej a bedmintone. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na Rožňavu.

 • Zdravotná príprava na ZŠ Tulipánová

  Naša škola opäť privítala p. Krištofovú, ktorá teoreticky i prakticky preskúšala vedomosti všetkých žiakov. Žiaci si tak mali možnosť vyskúšať masáž srdca, záchranu spolužiaka pri rôznych situáciách a teoreticky sa oboznámili s najrôznejšími hrozbami. Zdravotná príprava je neoddeliteľnou súčasťou výučby. Za odborné prevedenie ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

 • TÝŽDEŇ MOBILITY

  Od 16. - 22.9. 2018 prebiehal na našej škole Európsky týždeň mobility, do ktorého sa zapojili aj žiaci ročníkov 1.- 4. Dôležitosť pohybu a zdravý životný štýl sa prelínal celým týždňom, ktorý sme zakončili aj výtvarnými prácami.

 • BE ACTIVE

  V septembrový piatok sme sa ako škola zapojili do Európskeho týždňa športu. Štyrmi tanečnými piatkami počas vyučovania sa tak staneme súčasťou iniciatívy European School Sport Day, ktorá je tento rok oficiálnou súčasťou výzvy navrhnutej Európskou komisiou.

 • Naši piataci včera privolali pomoc neznámemu človeku v núdzi. Sme na nich hrdí !

 • Hurá prázdniny!!!

 • Ocenenie mimoriadnych úspechov

  Žiaci 1.-9. ročníka boli ocenení za mimoriadne študijné a športové úspechy. Želáme im veľa síl a odhodlania do ďalšieho štúdia. Ďakujeme

 • Výlet šiestaci

  Žiaci 6. ročníka zažili krásne chvíle na výlete na Orave. Plavili sa po Or. priehrade, vyšliapali si k soche Ježiša na "Rio de Klin", odkiaľ si vychutnávali super výhľady na Oravskú kotlinu. V Múzeu oravskej dediny v Zuberci si mali možnosť vyskúšať ľudové remeslá a mnoho sa dozvedieť o živote na Orave v minulosti. Vyskúšali si ubytovanie na chatkách, zahrali futbal, bedminton a mnohé iné. Na rozlúčku s Oravou navštívili Oravský hrad.

 • Škola tenisu/volejbalu

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

  riaditel@zstulipanova.sk
 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria