Navigácia

 • Pozvánka

  Videopozvánka

 • VIANOČNÝ JARMOK

 • "Trieda bez lavíc"

  Slávnostným otvorením novej učebne, ktorá vznikla na základe nášho projektu, bola naštartovaná edukačno-relaxačná výučba etickej výchovy, preventívnych programov, besied, konverzácií v cudzích jazykoch, Žiackeho parlamentu... Projekt vznikol v spolupráci našej školy a Rady rodičov. Ďakujeme.

 • Oznam

 • FLL Tulipán

  Naši žiaci sa zapojili do projektu First lego league. Ich úlohou je programovať robota, aby zvládol prekážky, zhotovovať projekt na tému Život vo vesmíre a v neposlednom rade pracovať tímovo. V januári budú súperiť s tímami zo západného Slovenska. Držíme im palce. Viac na YouTube.

 • Všetkovedko - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

  29.11. 2018 sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. Žiaci 2.,3., 4. ročníkov mohli ukázať, čo všetko vedia o svete.

  Čiastkové výsledky budú uverejnené koncom decembra na stránke https://vsetkovedko.sk/ . V januári budú zverejnené celkové výsledky a s polročným vysvedčením si naši žiaci odnesú aj diplomy a tí najúspešnejší aj vecné ceny.:)

 • Technika zážitkovo a interaktívne

  Minulý týždeň sa naša škola zapojila do vzdelávacieho projektu – Expedícia Fenomény sveta, ktorý prináša do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo. Z poskytnutých, špecializovaných tém sme uskutočnili už aj prvú vyučovaciu hodinu cez tento projekt. Šiestaci sa na hodine techniky venovali problematike vynálezov. Podľa ich vlastných slov ich hodina veľmi bavila. Veď ako aj nie, keď s touto metódou sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania. S týmto vzdelávacím projektom budeme pokračovať najmä na hodinách dejepisu a geografie.

 • Diecézne múzeum

  Žiaci 7.A triedy navštívili Diecézne múzeum a hradný areál. V Diecéznom múzeu mali možnosť vidieť rôzne vzácne dokumenty úzko späté s najstaršími dejinami na našom území- Zoborské listiny, Kyjevské listy, najstaršiu rukopisnú knihu na Slovensku- Nitriansky evanjeliár, ako aj orginály, či modely niektorých archeologických nálezov, napr. pyxidy z Čiernych Kĺačian. Zaujímavé boli vzácne a umelecky hodnotné liturgické predmety - kalichy, biskupské berly, monštrancie, svietniky, omšové rúcha. Pripomenuli si aj nezabudnuteĺnú v dejinách diecézy návštevu Jána Pavla ll. v roku 1995 a pri hradnej studni si priblížili osud údelného vojvodu Vazula, ktorého v nitrianskom väzení oslepili.

 • Šachový turnaj

  Dňa 22.11. sa uskutočnilio 1.kolo druhého ročníka šachového turnaja na našej škole. Šach je strategická hra, má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Cieľom hry je dať mat. Zúčastnilo sa 24 žiakov z ročníkov 5-9. Mali sme viacerých víťazov, ktorým srdečne gratulujeme. Veľmi sa tešíme na ďalšie stretnutie v januári.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Žiaci deviatych ročníkov si zmerali sily v Olympiáde zo slovenského jazyka  a literatúry, ktorá  preverila ich vedomosti,  zručnosti  a tvorivosť. Najlepším gratulujeme a víťazka postupuje do okresného kola. 

 • Burza informácií pre rodičov žiakov 9. ročníka

  Vo štvrtok 22.11.2018 o 16:30 sa uskutoční burza informácií pre rodičov žiakov 9. ročníkov zameraná na voľbu povolania a výber SŠ za prítomnosti výchovnej poradkyne a triednych učiteliek. Rodičia sa dozvedia dôležité informácie o ďalšom štúdiu na SŠ a o harmonograme prijímacieho konania. Tešíme sa na Vás v 8.A triede (druhý pavilón prízemie).

 • Prijímacie konanie na SŠ

 • Výstava "1. sv. vojna a osobnosť M.R.Štefánika"

  V utorok sme prijali pozvanie od Spojenej školy, Slančíkovej 2 na študentskú výstavu s prednáškou projektu "1. sv. vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika". Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a konca 1. sv. vojny, sa naši ôsmaci mali možnosť do hĺbky zoznámiť s touto problematikou prostredníctvom prezentácie výstupov projektového vyučovania svojich kamarátov zo Športového gymnázia, ktorí im ochotne odpovedali aj na zvedavé otázky zo Štefánikovho života. Vo veľa ohľadoch nás inšpirovali do ďalšie práce a to nielen na hodinách dejepisu.

 • HODINA DEŤOM

  Naša škola sa tak ako aj po minulé roky zapojila do celonárodnej zbierky s výťažkom 401,33€. Členovia Žiackeho parlamentu ďakujú všetkým, ktorí prispeli ľubovoľnou sumou.

 • "Červené stužky"

  5.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej sútaže "Červené stužky". Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s chorobou AIDS. Víťazom sútaže v školskom kole gratulujeme a držíme palce v celoslovenskej súťaži. Výsledky budú zverejnené 28.11.2018 na webovej stránke kampane.

 • Výstava AÚ SAV

  Vo štvrtok naši piataci spoznali prácu archeológov. V archeologickom ústave SAV sme sa mali možnosť zoznámiť s rôznymi pravekými nástrojmi, ich materiálmi či so spôsobom ich výroby. Výstava bola ozvláštnená pútavou prednáškou, po ktorej sme mohli preskúmať archeologické vykopávky aj pod mikroskopom. Možno práve dnes sa zrodil medzi piatakmi budúci úspešný archeológ.

 • Zbierka pre Nitriansky útulok

  Opäť po roku sme sa rozhodli pomôcť Nitrianskemu útulku. Prosíme každého, kto chce a môže pomôcť zvieratkám, aby prispel vecami, ktoré im pomôžu. Zbierka sa uskutoční v termíne od 5.11. do 15.12. 2018. Za každú vec vopred ďakujeme.

 • Kvapka krvi

  V stredu 7.11.2018 k nám opäť zavítala NTS. Spolu sa nám podarilo vyzbierať vyše 12l životodarnej tekutiny. Srdečne ďakujeme našim darcom. Niektorí museli prekročiť svoje hranice strachu, ale výsledok stojí opäť za to. Tešíme sa na ďalší ročník.

 • Príbeh hudby

  Žiaci 7.ročníka sa zapojili do originálneho vzdelávacieho projektu a spolu s ďalšími deťmi vytvorili najväčšie online publikum na Slovensku. Vďaka internetu v školských laviciach sledovali koncert Bratislavského chlapčenského zboru - Príbeh hudby. Koncert ich sprevádzal dejinami hudby od čias praveku až po súčasnosť, zazneli ukážky z najznámejších diel svetovej klasickej hudby, dozvedeli sa ako znela praveká hudba, vypočuli si gregoriánsky chorál a stali sa svedkami niekoľkých prekvapení. Počas koncertu vystúpil aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a výnimoční sólisti. Do projektu sa zapojilo 300 škôl s počtom detí asi 50 000. Príbeh hudby bude pokračovať aj na budúci školský rok a už teraz sa tešíme na príjemný umelecký zážitok.

 • Burza informácií

  Žiaci ôsmych ročníkov sa zúčastnili na Burze informácií zameranej na výber strednej školy a voľbu povolania, ktorú organizoval ÚPSVaR. Prezentácia škôl bola realizovaná v rámci poradenstva pre voľbu povolania  za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov základných škôl s ohľadom na regionálne podmienky trhu práce. Žiakom boli poskytnuté informácie o  štúdiu: študijné odbory, podmienky prijatia a uplatnenie jednotlivých študijných odborov v praxi.  V prepojení na ponuky pracovných miest zamestnávateľov získali žiaci základných škôl ucelené informácie, ktoré im pomôžu orientovať sa pri výbere ďalšieho štúdia.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

  riaditel@zstulipanova.sk
 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria