Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika
 • +421 37 7417106

Streda 18. 1. 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 19.1.2017)
Adamkovič Mário (2A)
Henyig Mário (5B)
Strákoš Mário (9B)
Drahomíra Durzová
Pozajtra (Piatok 20.1.2017)
Hruška Michal Damian (1B)
Vaškovič Peter (4A)

Mapa

Počet návštev: 1949077

Novinky

 • Žiaci 6. a 7. ročníka sa zapojili do programu Prírodné javy. Hravou formou sa  pomocou pokusov dozvedeli zaujímavosti o rôznych javoch prírody, o spôsobe fungovania a význame ochrany prírody. Žiaci boli počas programu zapájaní a mnohé pokusy si aj vyskúšali.

 • Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili besedy na tému "kyberšikana" - šikanovanie pomocou informačných a komunikačných technológií, predovšetkým prostredníctvom internetu a mobilných telefónov. Besedovali s odborníčkou Mgr. Zuzanou Bucheňovou z Mestskej polície Nitra. 

 • Myslieť aj na iných. A k tejto myšlienke viesť aj deti, je krédom vyučujúcich 3. a 4. ročníka. Preto sa spoločne rozhodli zaželať krásne a pokojné vianočné sviatky dôchodcom z Domu opatrovateľskej služby J.Kráľa. Pripravili pre nich zimné, vianočné piesne i koledy. Dôchodcovia sa im poďakovali usmiatymi tvárami, potleskom i sladkou odmenou. Ďakujeme!

 • Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok si žiaci druhého stupňa našej školy zmerali sily v prednese slovenských povestí. Školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko prebehlo dňa 15.12.2016. Súťažiaci boli zaradení do dvoch kategórií - v II. kategórii recitovali žiaci 5. ročníka a v III. kategórii súťažili šiestaci a siedmaci.

 • Žiacky parlament zorganizoval aj v tomto roku Vianočný jarmok s pekným programom. Rodičov privítala členka parlamentu Sofia Vargová, vystúpili s piesňami a tancami žiaci 3.,4., a 5. ročníka.

 • Deti, vyučujúce 1.A a 2.A triedy a vedenie školy ďakujú pani Kvasňovskej (mamičke detí navštevujúce spomínané triedy) za sponzorský dar- interaktívne tabule, kopírku a notebooky.ĎAKUJEME :)

 • Srdečne Vás pozývame.

 • Aj tento rok žiaci našej školy navštívili rakúsku metropolu. Po pešej prehliadke mesta navštívili vianočné mestečko pred VIEDENSKOU RADNICOU. Tam si mohli vychutnať nielen predvianočné dobroty, ale aj zakúpiť malé darčeky, vyrobené z veľkej lásky. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu tohto nádherného mesta.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika
 • +421 37 7417106

Fotogaléria