Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika
 • +421 37 7417106

Nedeľa 29. 5. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 29.5.2016)
Mgr. Jozef Zajac
Zajtra (Pondelok 30.5.2016)
Bihariová Romana (5A)
Jacko Adrián (5A)
Pozajtra (Utorok 31.5.2016)
Hodúr Samuel (5B)
Lakatoš Ivan (5A)
Rafaelová Eszmeralda (1B)
Zachara Peter (9A)
Renáta Paulovičová
Mgr. Jana Stoklasová

Mapa

Počet návštev: 1729207

Novinky

 • V utorok 24.5. sa žiaci druhého stupňa zúčastnili výchovného koncertu. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o velikánoch hudby minulého storočia. Zasúťažili si v kvízoch a zúročili svoje poznatky. Spomínali sme na Franka Sinatru, Marilyn Monroe, Beatles, Michaela Jacksona, Pink Floyd, ale aj Elán či Olympic a mnoho iných. Napriek nie veľmi peknému počasiu sme odchádzali z koncertu plní príjemných zážitkov.

 • Starší žiaci II. stupňa v rámci učebných osnov slovenského jazyka a literatúry navštívili v Divadle Andreja Bagara klasické divadelné predstavenie Cyrano z Bergeracu, jednu z najslávnejších hier všetkých čias – veršovanú drámu v piatich dejstvách, takmer celú napísanú vo veršoch.  Jej autorom je Edmond Rostand. Postava Cyrana je zosobnením rytierskosti. Hudobne a literárne nadaný muž, odvážny a schopný šermiar, má len jednu chybu: dlhý nos. Tento telesný znak dotvára jeho povahu a robí z normálneho šľachtica tej doby výraznú osobnosť – aj keď tragikomickú. Stáva sa hlavným pilierom hry. Rostandovi sa podarilo v postave Cyrana vytvoriť večný model muža – hrdinu. Nádherného človeka s chybičkou krásy, čím sa stal žijúcím i reálnym vzorom pre široké davy divákov. V minulosti aj dnes.

 • V primárnom vzdelávaní súčasťou učebných osnov je poznanie histórie aj súčasnosti rodného mesta. Pri vyučovaní prostredníctvom hier a súťaží žiaci nevnímajú, že sa učia a my pritom plníme svoj cieľ. Tým je vyvolať prirodzený záujem o poznanie práve v kontakte s reálnou životnou situáciou. Zamerali sme sa na naše historické mesto. Štvrtáci objavovali Nitru z viacerých strán. Hľadali informácie, vytvárali prezentácie, graficky stvárňovali mesto i ho fotografovali.

 • Každoročne naša škola oslavuje Deň Zeme. Tento rok sme sa rozhodli pomôcť našej prírode nielen hrami, ale priložili sme ruku k dielu v prírode. Žiaci druhého stupňa sa vybrali v piatok 22.4. do CHKO Ponitrie. Nelenili, zobrali si rukavice a odpadové vrecká a čistili Zobor. Počas tohto dňa sa snažili prírodu aspoň trochu očistiť od odpadu a prispieť tak k trvalo udržateľnému rozvoju. Príroda sa im odmenila nezabudnuteľným pohľadom na prebúdzajúcu sa faunu a flóru a prekrásnym počasím. Už teraz sa tešíme na jesenné čistenie organizované CHKO.

 • Žiacky parlament zorganizoval v piatok 15. 4. v ,,Deň narcisov“  oficiálnu dobrovoľnú zbierku cez organizáciu Liga proti rakovine. Oslovil všetkých žiakov, pedagógov a zamestnancov školy ako aj robotníkov, ktorí rekonštruujú našu školu. Akcia Žiackeho parlamentu bola úspešná, predali sa všetky narcisy. V pondelok 18.4 budeme mať informácie o vyzbieranom finančnom príspevku. Žiacky parlament dnes (18.4) po oficiálnom sčítaní verejno – prospešnej zbierky Ligy proti rakovine oznamuje žiakom, vyučujúcim, zamestnancom školy a rodičom, že finančné prostriedky našej zbierky dosiahli výšku 376,44€. Peniaze škola poukázala ešte dnes na účet Ligy proti rakovine. Ďakujeme

 • Dňa 14. 4. 2016 pozývame všetkých rodičov na voľbu do Rady školy, ktorá sa uskutoční o 16.00 v jedálni ZŠ. Potom nasledujú triedne schôdzky rodičov pre roč. 1.-4. a následne o 17. 00 hod. pre roč. 5.-9. (5.A v 2.A, 5.B v 2.B, 6.A v 3.A, 6.B v 3.B, 7.A v 1.B, 7.B v 4.A, 8.A v 4.B, 8.B v herni, 9.A v počítačovej miestnosti a 9.B v 1.A).

 • Žiak štvrtého ročníka Filip Chňapek získal v okresnom kole súťaže "Vesmír očami detí" ocenenie v II. kategórii okresu Nitra.
  Blahoželáme!

 • Gajdy patria k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu Slovenska.Je krásne,ak sa hre na gajdy venujú deti, ktoré sú pokračovateľmi tejto tradície a zárukou, že nevymizne z našich regiónov. Štvrták Filip Jozef Chňapek ako účastník regionálnej prehliadky detských ľudových hudieb získal ocenenie a postup do Krajského kola súťaže ZVONKY. Blahoželáme!

 • Riaditeľ školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/ 2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom  5.– 8. ročníka Základnej školy Tulipánová 1, Nitra dňa 6. apríla 2016 riaditeľské voľno, z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka ZŠ Testovanie 9-2016.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika
 • +421 37 7417106

Fotogaléria