Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Odberateľské faktúry 11/2022 s DPH 30.11.2022 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 01.12.2022
Objednávka Dodávateľské objednávky 11/2022 s DPH 30.11.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 01.12.2022
Faktúra Dodávateľské faktúry 11/2022 s DPH 30.11.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 01.12.2022
Faktúra Odberateľské faktúry 10/2022 s DPH 31.10.2022 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 01.12.2022
Faktúra Dodávateľské dobropisy 10/2022 s DPH 31.10.2022 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 01.12.2022
Objednávka Dodávateľské objednávky 10/2022 s DPH 31.10.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 01.12.2022
Faktúra Dodávateľské faktúry 10/2022 s DPH 31.10.2022 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 01.12.2022
Faktúra Dodávateľské faktúry 9/2022 s DPH 30.09.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 25.10.2022
Objednávka Dodávateľské objednávky 9/2022 s DPH 30.09.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 25.10.2022
Faktúra Dodávateľské dobropisy 9/2022 s DPH 30.09.2022 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 25.10.2022
Faktúra Odberateľské faktúry 9/2022 s DPH 30.09.2022 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 25.10.2022
Faktúra Odberateľské faktúry 8/2022 s DPH 31.08.2022 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 05.09.2022
Objednávka Dodávateľské objednávky 8/2022 s DPH 31.08.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 05.09.2022
Faktúra Dodávateľské dobropisy 8/2022 s DPH 31.08.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 05.09.2022
Faktúra Dodávateľské faktúry 8/2022 s DPH 31.08.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 05.09.2022
Faktúra Odberateľské faktúry 7/2022 s DPH 29.07.2022 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 05.09.2022
Objednávka Dodávateľské objednávky 7/2022 s DPH 29.07.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 05.09.2022
Faktúra Dodávateľské faktúry 7/2022 s DPH 29.07.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 05.09.2022
Objednávka Dodávateľské objednávky 6/2022 s DPH 30.06.2022 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 01.08.2022
Faktúra Dodávateľské faktúry 6/2022 s DPH 30.06.2022 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 01.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/169