Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Odberateľské faktúry 11/2023 s DPH 30.11.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Objednávka Dodávateľské objednávky 11/2023 s DPH 30.11.2023 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Faktúra Dodávateľské faktúry 11/2023 s DPH 30.11.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Faktúra Odberateľské faktúry 10/2023 s DPH 31.10.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Objednávka Dodávateľské objednávky 10/2023 s DPH 31.10.2023 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Faktúra Dodávateľské faktúry 10/2023 s DPH 31.10.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Faktúra Dodávateľské dobropisy 9/2023 s DPH 30.09.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Objednávka Dodávateľské objednávky 9/2023 s DPH 30.09.2023 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Faktúra Dodávateľské faktúry 9/2023 s DPH 30.09.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Objednávka Dodávateľské objednávky 8/2023 s DPH 31.08.2023 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Faktúra Dodávateľské faktúry 8/2023 s DPH 31.08.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Faktúra Dodávateľské dobropisy 8/2023 s DPH 31.08.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Faktúra Odberateľské faktúry 8/2023 s DPH 31.08.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 04.01.2024
Faktúra Dodávateľské dobropisy 7/2023 s DPH 31.07.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 24.08.2023
Faktúra Odberateľské faktúry 7/2023 s DPH 31.07.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 24.08.2023
Objednávka Dodávateľské objednávky 7/2023 s DPH 31.07.2023 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 24.08.2023
Faktúra Dodávateľské faktúry 7/2023 s DPH 31.07.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 24.08.2023
Faktúra Odberateľské faktúry 6/2023 s DPH 30.06.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 24.08.2023
Faktúra Dodávateľské dobropisy 6/2023 s DPH 30.06.2023 PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 24.08.2023
Objednávka Dodávateľské objednávky 6/2023 s DPH 30.06.2023 ZŠ Tulipánová 1, Nitra PaedDr. Mária Sailerová riaditeľka 24.08.2023
zobrazené záznamy: 1-20/211