Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Čitateľský krúžok 1. - 4. ročník
Futbalový krúžok nešportovci 5. - 9.ročník
Futbalový krúžok - externí žiaci externí žiaci FC
Futbalový krúžok - športovci 5 5. ročník
Futbalový krúžok - športovci 6 6. ročník
Futbalový krúžok - športovci 7 7. ročník
Futbalový krúžok - športovci 8 8. ročník
Futbalový krúžok - športovci 9 9. ročník
Futbalový krúžok 1. - 4. ročník nešportovci
Matematika hrou 8. ročník
Príprava na SŠ 9.ročník
Šikovné ruky 1. - 4.ročník
Športové hry 5. - 9.ročník
Tenisový krúžok 1. - 4.ročník
Turisticko - enviromentálny krúžok 5. - 9. ročník
Výtvarný krúžok 2. - 3. ročník
Zdravotná gymnastika
Žiacky parlament 1. - 9. ročník

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
    Tulipánová 1
    949 01 Nitra
    Slovenká republika

    riaditel@zstulipanova.sk
  • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria