Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Pondelok 10. 5. 2021

Mapa

Počet návštev: 4451801

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Novinky

 • Od 10.5.2021 sa menia niektoré usmernenia. Adaptačné obdobie žiakom končí 7.5.2021. Rozvrh hodín pre všetky ročníky je uskutočňovaný podľa platného a schváleného rozvrhu hodín zo septembra 2020. Podrobnejšie informácie nájdete tu: Organizácia od 10.5.2021.doc

 • Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Každoročne si spomenieme na tento sviatok. Tento týždeň si siedmaci zmerali svoje sily na GEO, kto má najlepšie vedomosti o EÚ. Víťazovi gratulujeme.

 • Vážení rodičia,

  Opätovne pripomíname, že podpisovanie prihlášok do 1.ročníka je už v týchto dňoch aktuálne. V prípade, že sa nebudete môcť v daných termínoch dostaviť, dohodnite si, prosím, nový termín na tel. čísle 0904 428 516.

  Ďalšie dôležité informácie k podpisu prihlášky:

  Podpisovanie prihlášky jedným rodičom bude v dňoch 4.-5.5. 2021 v čase od 8,00 -15,00 hod pred budovou pavilónu D (hlavný pavilón) bez prítomnosti dieťaťa za dodržania pandemických opatrení

  · Druhý rodič potvrdí svoj súhlas písomným vyjadrením (v prílohe) alebo vyjadreným súhlasom formou mailu, ktoré treba vytlačené priniesť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria