Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Streda 7. 12. 2022

Mapa

Počet návštev: 5490561

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Školská psychologička

PhDr. I. Chudík-Malá

Pondelok    

7:30 - 15:00

Utorok   

    

7:30 - 15:00

Špeciálna pedagogička

PaedDr. D. Ivanová

Po tel. dohovore

0907 737 571

Špeciálna pedagogička

Mgr. R. Zimmermannová

Pondelok  

7:30 - 14:00

Novinky

 • Deti z ŠKD spolu s pani vychovávateľkami Krúpovou a Kušnírovou navštívili Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre. Čakal ich tam Mikuláš s anjelom a čertom. Deti mu krásne zaspievali. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj cesta vláčikom.

 • V rámci projektu Centrum športu pri ZŠ Tulipánová sa žiaci II. C triedy minulý týždeň zúčastnili korčuliarskeho kurzu na Zimnom štadióne. Pod vedením skúsených trénerov - hokejistov, žiaci prvé korčuliarske pokusy pretavili do finále - Detskej korčuliarske olympiády.

 • V posledný novembrový piatok vybraní žiaci 9.A a 8.A preukázali svoje praktické zručnosti pri výsadbe desiatich drevín v areáli našej školy. Vzhľadom na to, že v letných mesiacoch v dôsledku veľkého sucha vyschlo niekoľko drevín, ktoré boli vysadené v rámci environmentálneho projektu 3P- Poznám, Poznáš, Poznáme, boli tieto nahradené novými. Chlapci ukázali nielen svoju fyzickú silu a šikovnosť, ale aj v dosť chladnom počasí ochotu zveľadiť náš školský areál. Ďakujeme vám za vašu aktívnu prácu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria