Testovanie 5

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Sobota 18. 9. 2021

Mapa

Počet návštev: 4610015

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny šk. psychológ a špeciálny pedagóg

Novinky

 • Akcia sa vzhľadom na nepriaznivé počasie presúva na pondelok 20.9.2021. Za pochopenie ďakujeme.

 • Naša škola má za cieľ viesť deti k pohybu a zdravému životnému štýlu aj v tomto náročnom období. Preto sme sa rozhodli registrovať do výzvy „Európsky týždeň športu“ podujatím Atletická kinderiáda pre žiakov 1. stupňa.

  Za príjemného slnečného počasia si žiaci zmerali sily v nasledovných disciplínach: beh na 50m, skok z miesta, hod plnou loptou, vytrvalostný beh a štafetový beh. Deti vo všetkých disciplínach ukázali veľkú bojovnosť, niektorí siahli až na dno svojich síl. Po úspešnom zvládnutí všetkých disciplín bola každá trieda odmenená diplomom a Kinderkami. Najúspešnejšie triedy vo svojich kategóriách boli 2.A a 4.B, víťazi odchádzali domov so zlatom na krku. Všetci sme si tento deň užívali, bolo vidieť veľkú radosť zo súťaženia. Dokonca aj tí, ktorí nesúťažili, povzbudzovali svojich spolužiakov a hnali ich vpred. Keďže nám počas celého dňa hrala dobrá muzika, nejedno dieťa si veselo zatancovalo.

 • Vážení rodičia, v nasledujúcich dňoch budú opäť naskladnené do školy Ag testy slúžiacie na domáce samotestovanie. Ak ste v predchádzajúcom období o ne neprejavili záujem, máte možnosť si testy objednať v tomto čase cez Edupage (zahlasovaním) do 17.9.2021 do 12:00. Tí, ktorí ste prejavili záujem v prvom kole, nemusíte nič robiť, automaticky dostanete ďalšiu sadu.

 • Stravné za jednotlivé mesiace sa uhrádza vždy mesiac vopred (každý mesiac), najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Pokiaľ nebude stravné za dieťa (žiaka) uhradené do stanoveného termínu , informačný systém (čipový) stravníka automaticky vyradí zo zoznamu stravníkov a nebude mu vydaná strava. Ďakujeme.

  Číslo účtu prijímateľa: SK48 5600 0000 0008 5570 8004

  Suma: Žiaci 1. stupeň / 1.- 4. ročník / : 29,- €

  Žiaci 2. stupeň / 5.- 9. ročník / : 31,- €

  Variabilný symbol: číslo čipu žiaka

  Informácia pre prijímateľa: meno žiaka a trieda (nie meno zákonného zástupcu !!!).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria